Narrativ dokumentation : en metod för utveckling av pedagogiskt arbete; Janne Hedegaard Hansen; 2011

Narrativ dokumentation : en metod för utveckling av pedagogiskt arbete Upplaga 1

av Janne Hedegaard Hansen
Många lärare i förskola, fritidshem och skola uppfattar kravet på dokumentation som ännu en uppgift, en rent administrativ angelägenhet som tar tid från det pedagogiska uppdraget. Men så behöver det inte vara. Den narrativa dokumentationsmetoden gör dokumentationsarbetet till en integrerad och meningsfull del av det pedagogiska arbetet.

Läs mer
Genom lärarnas egna berättelser om händelser i vardagen synliggör metoden den logik – den syn på vad som är problem och hur de ska lösas – som läraren tänker och handlar utifrån i sin pedagogiska gärning. Den är alltså ett bra verktyg för att utforska och dokumentera sin egen praktik på pedagogikens egna villkor. Den narrativa metoden bidrar dessutom till kvalitetsutveckling av den pedagogiska insatsen, samtidigt som den stärker kvaliteten på dokumenationsarbetet.
Janne Hedegaard Hansen visar hur man kan arbeta med metoden i praktiken och presenterar de teoretiska och vetenskapsteoretiska förutsättningarna för metoden.
Boken vänder sig till lärarstudenter och till lärare i förskola, fritidshem och skola. Dessutom till ledningspersonal och konsulenter som arbetar med pedagogiska problemställningar.

Om författarna
Janne Hedegaard Hansen är cand.scient.pol, ph.d, författare och föredragshållare. Hon är anställd som adjunkt i specialpedagogik på Institutt for Læring, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole vid Århus Universitet. Tidigare har hon varit seminarielektor vid CVU-Storkøbenhavn och konsulent vid Det Nationale Videnscenter for Inklusion og Eksklusion.
Många lärare i förskola, fritidshem och skola uppfattar kravet på dokumentation som ännu en uppgift, en rent administrativ angelägenhet som tar tid från det pedagogiska uppdraget. Men så behöver det inte vara. Den narrativa dokumentationsmetoden gör dokumentationsarbetet till en integrerad och meningsfull del av det pedagogiska arbetet.

Läs mer
Genom lärarnas egna berättelser om händelser i vardagen synliggör metoden den logik – den syn på vad som är problem och hur de ska lösas – som läraren tänker och handlar utifrån i sin pedagogiska gärning. Den är alltså ett bra verktyg för att utforska och dokumentera sin egen praktik på pedagogikens egna villkor. Den narrativa metoden bidrar dessutom till kvalitetsutveckling av den pedagogiska insatsen, samtidigt som den stärker kvaliteten på dokumenationsarbetet.
Janne Hedegaard Hansen visar hur man kan arbeta med metoden i praktiken och presenterar de teoretiska och vetenskapsteoretiska förutsättningarna för metoden.
Boken vänder sig till lärarstudenter och till lärare i förskola, fritidshem och skola. Dessutom till ledningspersonal och konsulenter som arbetar med pedagogiska problemställningar.

Om författarna
Janne Hedegaard Hansen är cand.scient.pol, ph.d, författare och föredragshållare. Hon är anställd som adjunkt i specialpedagogik på Institutt for Læring, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole vid Århus Universitet. Tidigare har hon varit seminarielektor vid CVU-Storkøbenhavn och konsulent vid Det Nationale Videnscenter for Inklusion og Eksklusion.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2011
ISBN: 9789147099801
Förlag: Liber
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 123 st
Många lärare i förskola, fritidshem och skola uppfattar kravet på dokumentation som ännu en uppgift, en rent administrativ angelägenhet som tar tid från det pedagogiska uppdraget. Men så behöver det inte vara. Den narrativa dokumentationsmetoden gör dokumentationsarbetet till en integrerad och meningsfull del av det pedagogiska arbetet.

Läs mer
Genom lärarnas egna berättelser om händelser i vardagen synliggör metoden den logik – den syn på vad som är problem och hur de ska lösas – som läraren tänker och handlar utifrån i sin pedagogiska gärning. Den är alltså ett bra verktyg för att utforska och dokumentera sin egen praktik på pedagogikens egna villkor. Den narrativa metoden bidrar dessutom till kvalitetsutveckling av den pedagogiska insatsen, samtidigt som den stärker kvaliteten på dokumenationsarbetet.
Janne Hedegaard Hansen visar hur man kan arbeta med metoden i praktiken och presenterar de teoretiska och vetenskapsteoretiska förutsättningarna för metoden.
Boken vänder sig till lärarstudenter och till lärare i förskola, fritidshem och skola. Dessutom till ledningspersonal och konsulenter som arbetar med pedagogiska problemställningar.

Om författarna
Janne Hedegaard Hansen är cand.scient.pol, ph.d, författare och föredragshållare. Hon är anställd som adjunkt i specialpedagogik på Institutt for Læring, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole vid Århus Universitet. Tidigare har hon varit seminarielektor vid CVU-Storkøbenhavn och konsulent vid Det Nationale Videnscenter for Inklusion og Eksklusion.
Många lärare i förskola, fritidshem och skola uppfattar kravet på dokumentation som ännu en uppgift, en rent administrativ angelägenhet som tar tid från det pedagogiska uppdraget. Men så behöver det inte vara. Den narrativa dokumentationsmetoden gör dokumentationsarbetet till en integrerad och meningsfull del av det pedagogiska arbetet.

Läs mer
Genom lärarnas egna berättelser om händelser i vardagen synliggör metoden den logik – den syn på vad som är problem och hur de ska lösas – som läraren tänker och handlar utifrån i sin pedagogiska gärning. Den är alltså ett bra verktyg för att utforska och dokumentera sin egen praktik på pedagogikens egna villkor. Den narrativa metoden bidrar dessutom till kvalitetsutveckling av den pedagogiska insatsen, samtidigt som den stärker kvaliteten på dokumenationsarbetet.
Janne Hedegaard Hansen visar hur man kan arbeta med metoden i praktiken och presenterar de teoretiska och vetenskapsteoretiska förutsättningarna för metoden.
Boken vänder sig till lärarstudenter och till lärare i förskola, fritidshem och skola. Dessutom till ledningspersonal och konsulenter som arbetar med pedagogiska problemställningar.

Om författarna
Janne Hedegaard Hansen är cand.scient.pol, ph.d, författare och föredragshållare. Hon är anställd som adjunkt i specialpedagogik på Institutt for Læring, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole vid Århus Universitet. Tidigare har hon varit seminarielektor vid CVU-Storkøbenhavn och konsulent vid Det Nationale Videnscenter for Inklusion og Eksklusion.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)