Nordens historia - En europeisk region under 1200 år; Harald Gustafsson; 2007
5+ säljare

Nordens historia - En europeisk region under 1200 år Upplaga 2

av Harald Gustafsson
Nordens historia från vikingatid till den senaste EU-utvidgningen är en historia om både integration och splittring.I olika omgångar har Norden knutits närmare andra europeiska regioner, från kristnandet över 1600-talets storpolitik till dagens marknads integration. Samtidigt har Norden hela tiden haft gemensamma särdrag, t.ex. den fredliga, kompromissökande politiska kultur som varit framträdande de senaste århundradena. Men skillnaderna inom Norden har också satt sin prägel på utvecklingen. Politiskt har Norden gradvis sönderfallit, från Kalmarunionen till dagens fem nationalstater, som i sin tur utmanas av självstyrelsekrav från grupper som grönlänningar eller samer.I denna andra upplaga har texten aktualiserats på en mängd punkter utifrån senare forskning. Mer stoff om Sverige har förts in, och i ett avslutande kapitel följs utvecklingen efter det kalla krigets slut och in i det nya årtusendets globala samhälle med dess nya problem och möjligheter.Denna bok vänder sig i första hand till universitetsstuderande i historia men också till andra som vill ha en kortfattad, lättillgänglig och vetenskapligt grundad översikt över de nordiska samhällenas historia.Andra upplagan
Nordens historia från vikingatid till den senaste EU-utvidgningen är en historia om både integration och splittring.I olika omgångar har Norden knutits närmare andra europeiska regioner, från kristnandet över 1600-talets storpolitik till dagens marknads integration. Samtidigt har Norden hela tiden haft gemensamma särdrag, t.ex. den fredliga, kompromissökande politiska kultur som varit framträdande de senaste århundradena. Men skillnaderna inom Norden har också satt sin prägel på utvecklingen. Politiskt har Norden gradvis sönderfallit, från Kalmarunionen till dagens fem nationalstater, som i sin tur utmanas av självstyrelsekrav från grupper som grönlänningar eller samer.I denna andra upplaga har texten aktualiserats på en mängd punkter utifrån senare forskning. Mer stoff om Sverige har förts in, och i ett avslutande kapitel följs utvecklingen efter det kalla krigets slut och in i det nya årtusendets globala samhälle med dess nya problem och möjligheter.Denna bok vänder sig i första hand till universitetsstuderande i historia men också till andra som vill ha en kortfattad, lättillgänglig och vetenskapligt grundad översikt över de nordiska samhällenas historia.Andra upplagan
Upplaga: 2a upplagan
Utgiven: 2007
ISBN: 9789144027319
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Inbunden
Språk: Svenska
Sidor: 343 st
Nordens historia från vikingatid till den senaste EU-utvidgningen är en historia om både integration och splittring.I olika omgångar har Norden knutits närmare andra europeiska regioner, från kristnandet över 1600-talets storpolitik till dagens marknads integration. Samtidigt har Norden hela tiden haft gemensamma särdrag, t.ex. den fredliga, kompromissökande politiska kultur som varit framträdande de senaste århundradena. Men skillnaderna inom Norden har också satt sin prägel på utvecklingen. Politiskt har Norden gradvis sönderfallit, från Kalmarunionen till dagens fem nationalstater, som i sin tur utmanas av självstyrelsekrav från grupper som grönlänningar eller samer.I denna andra upplaga har texten aktualiserats på en mängd punkter utifrån senare forskning. Mer stoff om Sverige har förts in, och i ett avslutande kapitel följs utvecklingen efter det kalla krigets slut och in i det nya årtusendets globala samhälle med dess nya problem och möjligheter.Denna bok vänder sig i första hand till universitetsstuderande i historia men också till andra som vill ha en kortfattad, lättillgänglig och vetenskapligt grundad översikt över de nordiska samhällenas historia.Andra upplagan
Nordens historia från vikingatid till den senaste EU-utvidgningen är en historia om både integration och splittring.I olika omgångar har Norden knutits närmare andra europeiska regioner, från kristnandet över 1600-talets storpolitik till dagens marknads integration. Samtidigt har Norden hela tiden haft gemensamma särdrag, t.ex. den fredliga, kompromissökande politiska kultur som varit framträdande de senaste århundradena. Men skillnaderna inom Norden har också satt sin prägel på utvecklingen. Politiskt har Norden gradvis sönderfallit, från Kalmarunionen till dagens fem nationalstater, som i sin tur utmanas av självstyrelsekrav från grupper som grönlänningar eller samer.I denna andra upplaga har texten aktualiserats på en mängd punkter utifrån senare forskning. Mer stoff om Sverige har förts in, och i ett avslutande kapitel följs utvecklingen efter det kalla krigets slut och in i det nya årtusendets globala samhälle med dess nya problem och möjligheter.Denna bok vänder sig i första hand till universitetsstuderande i historia men också till andra som vill ha en kortfattad, lättillgänglig och vetenskapligt grundad översikt över de nordiska samhällenas historia.Andra upplagan
Begagnad bok
135 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
135 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar