Nyttjanderätt; Folke Grauers; 1998

Nyttjanderätt Upplaga 10

av Folke Grauers
I boken behandlas de viktigaste avtalstyperna som avser nyttjanderätt till fast egendom, nämligen bostadshyra, lokalhyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt.
Intressekonflikterna mellan ägare och nyttjare är ofta likartade vid de olika avtalstyperna och de lagtekniska lösningar lagstiftaren valt upprepas med små variationer i de olika kapitlen i jordabalken och i bostadsrättslagen. Författaren har valt att presentera de olika nyttjanderätterna med särskild tonvikt på de parallella dragen i intressekonflikterna och de lagtekniska lösningarna.
Boken är omarbetad och förd à jour med hänsyn till ny lagstiftning och rättspraxis.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
I boken behandlas de viktigaste avtalstyperna som avser nyttjanderätt till fast egendom, nämligen bostadshyra, lokalhyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt.
Intressekonflikterna mellan ägare och nyttjare är ofta likartade vid de olika avtalstyperna och de lagtekniska lösningar lagstiftaren valt upprepas med små variationer i de olika kapitlen i jordabalken och i bostadsrättslagen. Författaren har valt att presentera de olika nyttjanderätterna med särskild tonvikt på de parallella dragen i intressekonflikterna och de lagtekniska lösningarna.
Boken är omarbetad och förd à jour med hänsyn till ny lagstiftning och rättspraxis.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Upplaga: 10e upplagan
Utgiven: 1998
ISBN: 9789154407804
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 272 st
I boken behandlas de viktigaste avtalstyperna som avser nyttjanderätt till fast egendom, nämligen bostadshyra, lokalhyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt.
Intressekonflikterna mellan ägare och nyttjare är ofta likartade vid de olika avtalstyperna och de lagtekniska lösningar lagstiftaren valt upprepas med små variationer i de olika kapitlen i jordabalken och i bostadsrättslagen. Författaren har valt att presentera de olika nyttjanderätterna med särskild tonvikt på de parallella dragen i intressekonflikterna och de lagtekniska lösningarna.
Boken är omarbetad och förd à jour med hänsyn till ny lagstiftning och rättspraxis.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
I boken behandlas de viktigaste avtalstyperna som avser nyttjanderätt till fast egendom, nämligen bostadshyra, lokalhyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt.
Intressekonflikterna mellan ägare och nyttjare är ofta likartade vid de olika avtalstyperna och de lagtekniska lösningar lagstiftaren valt upprepas med små variationer i de olika kapitlen i jordabalken och i bostadsrättslagen. Författaren har valt att presentera de olika nyttjanderätterna med särskild tonvikt på de parallella dragen i intressekonflikterna och de lagtekniska lösningarna.
Boken är omarbetad och förd à jour med hänsyn till ny lagstiftning och rättspraxis.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)