Omvårdnad av det nyfödda barnet; Lars Wallin; 2001
2 säljare

Omvårdnad av det nyfödda barnet Upplaga 1

av Lars Wallin
I modern neonatalvård är vårdinsatserna för det underburna eller sjuka nyfödda barnet ofta omfattande och rymmer tillämpning av avancerad medicinsk teknologi. En totalt sett effektiv vård erfordrar dock ett helhetsperspektiv i omhändertagandet av barn och familj.
Genom en familjecentrerad omvårdnad, anpassad till det enskilda barnets mognad och tillstånd, kan viktiga bidrag ges till barnets hälsa och utveckling. En avsevärd kunskapsutveckling har skett inom neonatal omvårdnad. De ämnesområden som behandlas i denna bok – familjecentrerad utvecklingsstödjande vård, uppfödning och amning, omvårdnad vid vanliga vårdåtgärder, smärta, känguruvård, hygien, transporter, etik, vårdplanering och förändringsarbete har tidigare inte förekommit i någon samlad presentation på svenska.
Boken riktar sig till sjuksköterskor under påbyggnadsutbildning, framför allt för blivande barnsjuksköterskor, sjuksköterskor inom öppen hälso- och sjukvård samt barnmorskor. Den är också avsedd för redan yrkesverksamma barnsjuksköterskor och barnsköterskor inom nyföddhetssjukvård, de som arbetar med förlossnings- och BB-vård, samt för personal inom barnhälsovård.
Samtliga författare är sjuksköterskor och genomgår forskarutbildning eller har disputerat inom ämnen som anknyter till neonatal omvårdnad.

På bokens
I modern neonatalvård är vårdinsatserna för det underburna eller sjuka nyfödda barnet ofta omfattande och rymmer tillämpning av avancerad medicinsk teknologi. En totalt sett effektiv vård erfordrar dock ett helhetsperspektiv i omhändertagandet av barn och familj.
Genom en familjecentrerad omvårdnad, anpassad till det enskilda barnets mognad och tillstånd, kan viktiga bidrag ges till barnets hälsa och utveckling. En avsevärd kunskapsutveckling har skett inom neonatal omvårdnad. De ämnesområden som behandlas i denna bok – familjecentrerad utvecklingsstödjande vård, uppfödning och amning, omvårdnad vid vanliga vårdåtgärder, smärta, känguruvård, hygien, transporter, etik, vårdplanering och förändringsarbete har tidigare inte förekommit i någon samlad presentation på svenska.
Boken riktar sig till sjuksköterskor under påbyggnadsutbildning, framför allt för blivande barnsjuksköterskor, sjuksköterskor inom öppen hälso- och sjukvård samt barnmorskor. Den är också avsedd för redan yrkesverksamma barnsjuksköterskor och barnsköterskor inom nyföddhetssjukvård, de som arbetar med förlossnings- och BB-vård, samt för personal inom barnhälsovård.
Samtliga författare är sjuksköterskor och genomgår forskarutbildning eller har disputerat inom ämnen som anknyter till neonatal omvårdnad.

På bokens
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2001
ISBN: 9789144012391
Förlag: Studentlitteratur AB
Språk: Svenska
Sidor: 328 st
I modern neonatalvård är vårdinsatserna för det underburna eller sjuka nyfödda barnet ofta omfattande och rymmer tillämpning av avancerad medicinsk teknologi. En totalt sett effektiv vård erfordrar dock ett helhetsperspektiv i omhändertagandet av barn och familj.
Genom en familjecentrerad omvårdnad, anpassad till det enskilda barnets mognad och tillstånd, kan viktiga bidrag ges till barnets hälsa och utveckling. En avsevärd kunskapsutveckling har skett inom neonatal omvårdnad. De ämnesområden som behandlas i denna bok – familjecentrerad utvecklingsstödjande vård, uppfödning och amning, omvårdnad vid vanliga vårdåtgärder, smärta, känguruvård, hygien, transporter, etik, vårdplanering och förändringsarbete har tidigare inte förekommit i någon samlad presentation på svenska.
Boken riktar sig till sjuksköterskor under påbyggnadsutbildning, framför allt för blivande barnsjuksköterskor, sjuksköterskor inom öppen hälso- och sjukvård samt barnmorskor. Den är också avsedd för redan yrkesverksamma barnsjuksköterskor och barnsköterskor inom nyföddhetssjukvård, de som arbetar med förlossnings- och BB-vård, samt för personal inom barnhälsovård.
Samtliga författare är sjuksköterskor och genomgår forskarutbildning eller har disputerat inom ämnen som anknyter till neonatal omvårdnad.

På bokens
I modern neonatalvård är vårdinsatserna för det underburna eller sjuka nyfödda barnet ofta omfattande och rymmer tillämpning av avancerad medicinsk teknologi. En totalt sett effektiv vård erfordrar dock ett helhetsperspektiv i omhändertagandet av barn och familj.
Genom en familjecentrerad omvårdnad, anpassad till det enskilda barnets mognad och tillstånd, kan viktiga bidrag ges till barnets hälsa och utveckling. En avsevärd kunskapsutveckling har skett inom neonatal omvårdnad. De ämnesområden som behandlas i denna bok – familjecentrerad utvecklingsstödjande vård, uppfödning och amning, omvårdnad vid vanliga vårdåtgärder, smärta, känguruvård, hygien, transporter, etik, vårdplanering och förändringsarbete har tidigare inte förekommit i någon samlad presentation på svenska.
Boken riktar sig till sjuksköterskor under påbyggnadsutbildning, framför allt för blivande barnsjuksköterskor, sjuksköterskor inom öppen hälso- och sjukvård samt barnmorskor. Den är också avsedd för redan yrkesverksamma barnsjuksköterskor och barnsköterskor inom nyföddhetssjukvård, de som arbetar med förlossnings- och BB-vård, samt för personal inom barnhälsovård.
Samtliga författare är sjuksköterskor och genomgår forskarutbildning eller har disputerat inom ämnen som anknyter till neonatal omvårdnad.

På bokens
Begagnad bok
155 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
155 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar