Organisationskultur och ledning; Mats Alvesson; 2015
spara 27%
5+ säljare

Organisationskultur och ledning Upplaga 3

av Mats Alvesson
Organisationskultur och ledning är en bred och delvis kritisk introduktion till området organisationskultur. Ett syfte är att visa kulturperspektivets användbarhet inom ett brett spektrum av organisations-, lednings- och arbetslivsfält.

Denna tredje upplaga är kraftigt omarbetad och innehåller bl.a. nya kapitel och avsnitt om identitet i organisationer och om värdegrunder.

Organisationskultur är ett svårt område. Den här boken vill bidra till ett mer sensitivt och reflekterande synsätt på organisation och ledarskap. Att försöka tolka kulturen är ett av de bästa sätten att förstå aspekter som rör företag och andra organisationer, men det är ett sätt vars potential endast till en mindre del utnyttjats.

Organisationskultur och ledning är en bred och delvis kritisk introduktion till området. Ett syfte är att visa kulturperspektivets användbarhet inom ett brett spektrum av organisations-, lednings- och arbetslivsfält. Det är således mer än särskilda "företagskulturer" som behandlas. Författaren summerar en omfattande forskning kring organisationskultur och presenterar även nya idéer kring metaforer, ledarskap, makt, kön och förändringar i organisationer utifrån olika kulturperspektiv.

Genomgående presenteras praktiska exempel på hur kulturtänkande kan användas i och appliceras på organisationsteori och i lednings- och organisationssammanhang.

Boken är tolkande och reflekterande och fokuserar på att läsaren ska lära sig hantera komplexa situationer och förstå organisationskultur.

Denna tredje upplaga är kraftigt omarbetad och innehåller bl.a. nya kapitel och avsnitt om identitet i organisationer och om värdegrunder.

Sagt om boken
"Mats Alvessons bok avviker på ett befriande sätt från den rad av tvärsäkra och ytliga managementböcker som kommer allt tätare. Mats ger en allsidig och sunt kritisk genomgång av företagskultur och förutsättningarna för att leda med hjälp av en medvetet skapad företagskultur. På så sätt ges läsaren en möjlighet att både förstå, bilda sig en egen uppfattning och framförallt, bädda för ett mer genomtänkt förändringsarbete i den egna organisationen." Jörgen Hansson, konsult och författare.

"Mats Alvesson är ett namn som brukar stå för god kvalitet. Så även denna gång när han kommer med tredje upplagan av boken Organisationskultur och ledning. En del ändringar finns med jämfört med tidigare upplagor, bland annat ett helt nytt kapitel, vilket gör det befogat att byta ut äldre upplagor. Författaren försöker bena upp det något komplicerade begreppet organisationskultur och ge exempel på vad det kan innebära. Det handlar inte bara om sammanhållning och laganda utan kan också dölja motsättningar och hindra fruktbara åsiktskollisioner som eventuellt kunnat leda företaget framåt. Det nytillkomna avsnittet där begreppet värdegrund undersöks är särskilt intressant och tankeväckande. Boken riktar sig till forskare och studenter och språket nyanserat och korrekt. Läsningen kräver något av oss, men ger också mycket tillbaka. Efter varje kapitel finns en sammanfattning. Litteraturhänvisningarna är många, de flesta från åttiotalet och fram till nyligen." Lena Löfgren Bjerner, lektör, BTJ-häftet nr 13, 2015.

Om författarna
Professor Mats Alvesson är organisations- och ledningsforskare vid Lunds universitet samt vid University of Queensland, Australien. Han har utgivit ett trettiotal böcker om ledning, organisation och kvalitativ metod, bl.a. Ledarskap och Förändringsarbete i organisationer (båda Liber, med Stefan Sveningsson) och The Triumph of Emptiness (Oxford University Press). Han är en av Sveriges mest citerade samhällsvetare och bidrar också till samhällsdebatten.
Organisationskultur och ledning är en bred och delvis kritisk introduktion till området organisationskultur. Ett syfte är att visa kulturperspektivets användbarhet inom ett brett spektrum av organisations-, lednings- och arbetslivsfält.

Denna tredje upplaga är kraftigt omarbetad och innehåller bl.a. nya kapitel och avsnitt om identitet i organisationer och om värdegrunder.

Organisationskultur är ett svårt område. Den här boken vill bidra till ett mer sensitivt och reflekterande synsätt på organisation och ledarskap. Att försöka tolka kulturen är ett av de bästa sätten att förstå aspekter som rör företag och andra organisationer, men det är ett sätt vars potential endast till en mindre del utnyttjats.

Organisationskultur och ledning är en bred och delvis kritisk introduktion till området. Ett syfte är att visa kulturperspektivets användbarhet inom ett brett spektrum av organisations-, lednings- och arbetslivsfält. Det är således mer än särskilda "företagskulturer" som behandlas. Författaren summerar en omfattande forskning kring organisationskultur och presenterar även nya idéer kring metaforer, ledarskap, makt, kön och förändringar i organisationer utifrån olika kulturperspektiv.

Genomgående presenteras praktiska exempel på hur kulturtänkande kan användas i och appliceras på organisationsteori och i lednings- och organisationssammanhang.

Boken är tolkande och reflekterande och fokuserar på att läsaren ska lära sig hantera komplexa situationer och förstå organisationskultur.

Denna tredje upplaga är kraftigt omarbetad och innehåller bl.a. nya kapitel och avsnitt om identitet i organisationer och om värdegrunder.

Sagt om boken
"Mats Alvessons bok avviker på ett befriande sätt från den rad av tvärsäkra och ytliga managementböcker som kommer allt tätare. Mats ger en allsidig och sunt kritisk genomgång av företagskultur och förutsättningarna för att leda med hjälp av en medvetet skapad företagskultur. På så sätt ges läsaren en möjlighet att både förstå, bilda sig en egen uppfattning och framförallt, bädda för ett mer genomtänkt förändringsarbete i den egna organisationen." Jörgen Hansson, konsult och författare.

"Mats Alvesson är ett namn som brukar stå för god kvalitet. Så även denna gång när han kommer med tredje upplagan av boken Organisationskultur och ledning. En del ändringar finns med jämfört med tidigare upplagor, bland annat ett helt nytt kapitel, vilket gör det befogat att byta ut äldre upplagor. Författaren försöker bena upp det något komplicerade begreppet organisationskultur och ge exempel på vad det kan innebära. Det handlar inte bara om sammanhållning och laganda utan kan också dölja motsättningar och hindra fruktbara åsiktskollisioner som eventuellt kunnat leda företaget framåt. Det nytillkomna avsnittet där begreppet värdegrund undersöks är särskilt intressant och tankeväckande. Boken riktar sig till forskare och studenter och språket nyanserat och korrekt. Läsningen kräver något av oss, men ger också mycket tillbaka. Efter varje kapitel finns en sammanfattning. Litteraturhänvisningarna är många, de flesta från åttiotalet och fram till nyligen." Lena Löfgren Bjerner, lektör, BTJ-häftet nr 13, 2015.

Om författarna
Professor Mats Alvesson är organisations- och ledningsforskare vid Lunds universitet samt vid University of Queensland, Australien. Han har utgivit ett trettiotal böcker om ledning, organisation och kvalitativ metod, bl.a. Ledarskap och Förändringsarbete i organisationer (båda Liber, med Stefan Sveningsson) och The Triumph of Emptiness (Oxford University Press). Han är en av Sveriges mest citerade samhällsvetare och bidrar också till samhällsdebatten.
Upplaga: 3e upplagan
Utgiven: 2015
ISBN: 9789147111893
Förlag: Liber
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 270 st
Organisationskultur och ledning är en bred och delvis kritisk introduktion till området organisationskultur. Ett syfte är att visa kulturperspektivets användbarhet inom ett brett spektrum av organisations-, lednings- och arbetslivsfält.

Denna tredje upplaga är kraftigt omarbetad och innehåller bl.a. nya kapitel och avsnitt om identitet i organisationer och om värdegrunder.

Organisationskultur är ett svårt område. Den här boken vill bidra till ett mer sensitivt och reflekterande synsätt på organisation och ledarskap. Att försöka tolka kulturen är ett av de bästa sätten att förstå aspekter som rör företag och andra organisationer, men det är ett sätt vars potential endast till en mindre del utnyttjats.

Organisationskultur och ledning är en bred och delvis kritisk introduktion till området. Ett syfte är att visa kulturperspektivets användbarhet inom ett brett spektrum av organisations-, lednings- och arbetslivsfält. Det är således mer än särskilda "företagskulturer" som behandlas. Författaren summerar en omfattande forskning kring organisationskultur och presenterar även nya idéer kring metaforer, ledarskap, makt, kön och förändringar i organisationer utifrån olika kulturperspektiv.

Genomgående presenteras praktiska exempel på hur kulturtänkande kan användas i och appliceras på organisationsteori och i lednings- och organisationssammanhang.

Boken är tolkande och reflekterande och fokuserar på att läsaren ska lära sig hantera komplexa situationer och förstå organisationskultur.

Denna tredje upplaga är kraftigt omarbetad och innehåller bl.a. nya kapitel och avsnitt om identitet i organisationer och om värdegrunder.

Sagt om boken
"Mats Alvessons bok avviker på ett befriande sätt från den rad av tvärsäkra och ytliga managementböcker som kommer allt tätare. Mats ger en allsidig och sunt kritisk genomgång av företagskultur och förutsättningarna för att leda med hjälp av en medvetet skapad företagskultur. På så sätt ges läsaren en möjlighet att både förstå, bilda sig en egen uppfattning och framförallt, bädda för ett mer genomtänkt förändringsarbete i den egna organisationen." Jörgen Hansson, konsult och författare.

"Mats Alvesson är ett namn som brukar stå för god kvalitet. Så även denna gång när han kommer med tredje upplagan av boken Organisationskultur och ledning. En del ändringar finns med jämfört med tidigare upplagor, bland annat ett helt nytt kapitel, vilket gör det befogat att byta ut äldre upplagor. Författaren försöker bena upp det något komplicerade begreppet organisationskultur och ge exempel på vad det kan innebära. Det handlar inte bara om sammanhållning och laganda utan kan också dölja motsättningar och hindra fruktbara åsiktskollisioner som eventuellt kunnat leda företaget framåt. Det nytillkomna avsnittet där begreppet värdegrund undersöks är särskilt intressant och tankeväckande. Boken riktar sig till forskare och studenter och språket nyanserat och korrekt. Läsningen kräver något av oss, men ger också mycket tillbaka. Efter varje kapitel finns en sammanfattning. Litteraturhänvisningarna är många, de flesta från åttiotalet och fram till nyligen." Lena Löfgren Bjerner, lektör, BTJ-häftet nr 13, 2015.

Om författarna
Professor Mats Alvesson är organisations- och ledningsforskare vid Lunds universitet samt vid University of Queensland, Australien. Han har utgivit ett trettiotal böcker om ledning, organisation och kvalitativ metod, bl.a. Ledarskap och Förändringsarbete i organisationer (båda Liber, med Stefan Sveningsson) och The Triumph of Emptiness (Oxford University Press). Han är en av Sveriges mest citerade samhällsvetare och bidrar också till samhällsdebatten.
Organisationskultur och ledning är en bred och delvis kritisk introduktion till området organisationskultur. Ett syfte är att visa kulturperspektivets användbarhet inom ett brett spektrum av organisations-, lednings- och arbetslivsfält.

Denna tredje upplaga är kraftigt omarbetad och innehåller bl.a. nya kapitel och avsnitt om identitet i organisationer och om värdegrunder.

Organisationskultur är ett svårt område. Den här boken vill bidra till ett mer sensitivt och reflekterande synsätt på organisation och ledarskap. Att försöka tolka kulturen är ett av de bästa sätten att förstå aspekter som rör företag och andra organisationer, men det är ett sätt vars potential endast till en mindre del utnyttjats.

Organisationskultur och ledning är en bred och delvis kritisk introduktion till området. Ett syfte är att visa kulturperspektivets användbarhet inom ett brett spektrum av organisations-, lednings- och arbetslivsfält. Det är således mer än särskilda "företagskulturer" som behandlas. Författaren summerar en omfattande forskning kring organisationskultur och presenterar även nya idéer kring metaforer, ledarskap, makt, kön och förändringar i organisationer utifrån olika kulturperspektiv.

Genomgående presenteras praktiska exempel på hur kulturtänkande kan användas i och appliceras på organisationsteori och i lednings- och organisationssammanhang.

Boken är tolkande och reflekterande och fokuserar på att läsaren ska lära sig hantera komplexa situationer och förstå organisationskultur.

Denna tredje upplaga är kraftigt omarbetad och innehåller bl.a. nya kapitel och avsnitt om identitet i organisationer och om värdegrunder.

Sagt om boken
"Mats Alvessons bok avviker på ett befriande sätt från den rad av tvärsäkra och ytliga managementböcker som kommer allt tätare. Mats ger en allsidig och sunt kritisk genomgång av företagskultur och förutsättningarna för att leda med hjälp av en medvetet skapad företagskultur. På så sätt ges läsaren en möjlighet att både förstå, bilda sig en egen uppfattning och framförallt, bädda för ett mer genomtänkt förändringsarbete i den egna organisationen." Jörgen Hansson, konsult och författare.

"Mats Alvesson är ett namn som brukar stå för god kvalitet. Så även denna gång när han kommer med tredje upplagan av boken Organisationskultur och ledning. En del ändringar finns med jämfört med tidigare upplagor, bland annat ett helt nytt kapitel, vilket gör det befogat att byta ut äldre upplagor. Författaren försöker bena upp det något komplicerade begreppet organisationskultur och ge exempel på vad det kan innebära. Det handlar inte bara om sammanhållning och laganda utan kan också dölja motsättningar och hindra fruktbara åsiktskollisioner som eventuellt kunnat leda företaget framåt. Det nytillkomna avsnittet där begreppet värdegrund undersöks är särskilt intressant och tankeväckande. Boken riktar sig till forskare och studenter och språket nyanserat och korrekt. Läsningen kräver något av oss, men ger också mycket tillbaka. Efter varje kapitel finns en sammanfattning. Litteraturhänvisningarna är många, de flesta från åttiotalet och fram till nyligen." Lena Löfgren Bjerner, lektör, BTJ-häftet nr 13, 2015.

Om författarna
Professor Mats Alvesson är organisations- och ledningsforskare vid Lunds universitet samt vid University of Queensland, Australien. Han har utgivit ett trettiotal böcker om ledning, organisation och kvalitativ metod, bl.a. Ledarskap och Förändringsarbete i organisationer (båda Liber, med Stefan Sveningsson) och The Triumph of Emptiness (Oxford University Press). Han är en av Sveriges mest citerade samhällsvetare och bidrar också till samhällsdebatten.
Begagnad bok
365 kr495 krSpara 130 kr (27%) mot nypris
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
365 kr495 krSpara 130 kr (27%) mot nypris
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar