Studentlitteratur i Östergötland

Grundläggande färdigheter
Grundläggande färdigheter
Författare: Ingrid Pramling Samuelsson, Ann-Charlott
ISBN:
 • 9144619510
 • 9789144619514
Upplaga: 1
Utgiven: 1997
Samhällsvetenskapliga metoder
Samhällsvetenskapliga metoder
Författare: Alan Bryman
ISBN:
 • 9147064021
 • 9789147064021
Upplaga: 1
Utgiven: 2002-10-21
Hur barn lär sig läsa och skriva
Hur barn lär sig läsa och skriva
Författare: Caroline Liberg
ISBN:
 • 9789144043692
Upplaga: 2
Utgiven: 2005-12-13
Medicinsk teknik för sjuksköterskor : material, metod, ansvar
Medicinsk teknik för sjuksköterskor : material, metod, ansvar
Författare: Eva Björkman; Karin Karlsson
ISBN:
 • 9789144047942
Upplaga: 3
Utgiven: 2008-08-15
Inkomstskatt. Del 1, En läro- och handbok i skatterätt
Inkomstskatt. Del 1, En läro- och handbok i skatterätt
Författare: Sven-Olof Lodin; Gustaf Lindencrona; Peter Melz; Christer Silfverberg;
ISBN:
 • 9144105185
 • 9789144105185
Upplaga: 15
Utgiven: 2015-01-15
Inkomstskatt. Del 2, En läro- och handbok i skatterätt
Inkomstskatt. Del 2, En läro- och handbok i skatterätt
Författare: Sven-Olof Lodin; Gustaf Lindencrona; Peter Melz; Christer Silfverberg;
ISBN:
 • 9144105193
 • 9789144105192
Upplaga: 15
Utgiven: 2015-01-15
Forskningsmetodikens grunder
Forskningsmetodikens grunder
Författare: Bo Davidson; Runa Patel
ISBN:
 • 9789144022888
Upplaga: 3
Utgiven: 2003-03-17
Nya perspektiv på organisation och ledarskap
Nya perspektiv på organisation och ledarskap
Författare: Lee G Bolman; Terrence E Deal
ISBN:
 • 9789144034959
Upplaga: 3
Utgiven: 2005-08-26
Den kompletta guiden till Högskoleprovet
Den kompletta guiden till Högskoleprovet
Författare: Lukas Holmegaard; Nils Holmegaard
ISBN:
 • 9163381060
 • 9789163381065
Upplaga: 2
Utgiven: 2011-08-10
Förskolan - arena för barns lärande
Förskolan - arena för barns lärande
Författare: Sonja Sheridan; Ingrid Pramling Samuelsson; Eva Johansson
ISBN:
 • 9789147099610
Upplaga: 1
Utgiven: 2010-08-09
Civilrätt
Civilrätt
Författare: Anders Agell; Åke Malmström; Christina Ramberg; Tore Sigeman
ISBN:
 • 9789147086993
Upplaga: 20
Utgiven: 2007-01-15
Vetenskapsteori för nybörjare
Vetenskapsteori för nybörjare
Författare: Thurén Torsten
ISBN:
 • 9147048077
 • 9789147048076
Upplaga: 1
Utgiven: 1996-11-11
Rättsregler
Rättsregler
Författare: Håkan Hydén
ISBN:
 • 9789144016689
Upplaga: 5
Utgiven: 2001-02-18
Spektrum Biologi Grundbok
Spektrum Biologi Grundbok
Författare: Susanne Fabricius; Fredrik Holm; Anders Nystrand
ISBN:
 • 9789121219515
Upplaga: 3
Utgiven: 2006-01-23
Etnicitet som resurs - i skolan
Etnicitet som resurs - i skolan
Författare: Layal Kasselias Wiltgren
ISBN:
 • 9144109067
 • 9789144109060
Upplaga: 1
Utgiven: 2016-01-28
Skriva och samtala - Lärande genom responsgrupper
Skriva och samtala - Lärande genom responsgrupper
Författare: Torlaug Løkensgard Hoel; Mikael Andersson
ISBN:
 • 9789144016733
Upplaga: 1
Utgiven: 2001-11-21

Få skickad till dig i Östergötland

Du vet väl att du kan köpa begagnad kurslitteratur från hela Sverige lika enkelt, snabbt och riskfritt som att
köpa nytt? Just nu kan du söka bland 403863 böcker.