Pedagogiskt ledarskap; Liselotte Ohlson; 2011
spara 52%
5+ säljare

Pedagogiskt ledarskap Upplaga 4

av Liselotte Ohlson
Vänta dig det bästa av dem du leder. Människor som bemöts positivt ger oftast ett positivt bemötande tillbaka. Försök att förstå dem du leder. Var bestämd utan att för den skull vara överlägsen. Vänta dig det bästa av dem du leder. Utmärkande drag

Faktatexten fokuserar på ett ledarskap i praktiken Varje kapitel inleds med en elevuppgift för aktivera läsaren Innehåller många övningar av olika slag Pedagogiskt ledarskap fokuserar på ett ledarskap i praktiken. Det handlar om att se och möta människor i olika sociala och pedagogiska situationer och att i det praktiska ledarskapet skapa goda villkor för människors lärande och utveckling.

Grundtanken i boken är att ett pedagogiskt ledarskap är användbart i många sammanhang. Det ledarskap som beskrivs i boken är därför allmänt hållet och fungerar därmed för olika sorters ledarskap. Syftet med boken är att läsaren ska utvecklas både när det gäller det praktiska ledarskapet och de teoretiska kunskaperna. Målet är också att öka läsarens reflektioner över ledarskapet.

Varje kapitel inleds med en elevuppgift. Insprängt i texten finns därefter uppgifter som fungerar både för enskild reflektion och att diskuteras i grupp. Dessutom finns fallbeskrivningar med tillhörande uppgifter. Fler övningar finns i slutet av varje kapitel. Där finns även en sammanfattning av kapitlet som både kan inleda och avsluta arbetsområdet. För att underlätta inläsning finns marginalord utsatta.

Om författarna
Liselotte Ohlson är idrottslärare och har lång erfarenhet från ledarutbildning inom fritidssektorn.

Boken förmedlar på ett lättförståeligt sätt teoretiska kunskaper i psykologi för förståelse av sig själv som ledare och andras respons på olika ledarskap. Författaren lyckas fånga väsentliga, positiva ledaregenskaper i olika sociala situationer och sammanhang. Tonvikten i boken ligger på det praktiska ledarskapet. Varje kapitel inleds med en tankeväckande diskussionsuppgift och avslutas med utmärkta övningar för tillämpning av inhämtade teoretiska kunskaper. Insprängt i texten finns uppgifter som fungerar både för enskild reflektion och att diskutera i grupp. Ett välillustrerat bildmaterial ger boken ett ungdomligt pedagogiskt intryck. /Margareta Fridstjerna, Bibliotekstjänst 12103035
Vänta dig det bästa av dem du leder. Människor som bemöts positivt ger oftast ett positivt bemötande tillbaka. Försök att förstå dem du leder. Var bestämd utan att för den skull vara överlägsen. Vänta dig det bästa av dem du leder. Utmärkande drag

Faktatexten fokuserar på ett ledarskap i praktiken Varje kapitel inleds med en elevuppgift för aktivera läsaren Innehåller många övningar av olika slag Pedagogiskt ledarskap fokuserar på ett ledarskap i praktiken. Det handlar om att se och möta människor i olika sociala och pedagogiska situationer och att i det praktiska ledarskapet skapa goda villkor för människors lärande och utveckling.

Grundtanken i boken är att ett pedagogiskt ledarskap är användbart i många sammanhang. Det ledarskap som beskrivs i boken är därför allmänt hållet och fungerar därmed för olika sorters ledarskap. Syftet med boken är att läsaren ska utvecklas både när det gäller det praktiska ledarskapet och de teoretiska kunskaperna. Målet är också att öka läsarens reflektioner över ledarskapet.

Varje kapitel inleds med en elevuppgift. Insprängt i texten finns därefter uppgifter som fungerar både för enskild reflektion och att diskuteras i grupp. Dessutom finns fallbeskrivningar med tillhörande uppgifter. Fler övningar finns i slutet av varje kapitel. Där finns även en sammanfattning av kapitlet som både kan inleda och avsluta arbetsområdet. För att underlätta inläsning finns marginalord utsatta.

Om författarna
Liselotte Ohlson är idrottslärare och har lång erfarenhet från ledarutbildning inom fritidssektorn.

Boken förmedlar på ett lättförståeligt sätt teoretiska kunskaper i psykologi för förståelse av sig själv som ledare och andras respons på olika ledarskap. Författaren lyckas fånga väsentliga, positiva ledaregenskaper i olika sociala situationer och sammanhang. Tonvikten i boken ligger på det praktiska ledarskapet. Varje kapitel inleds med en tankeväckande diskussionsuppgift och avslutas med utmärkta övningar för tillämpning av inhämtade teoretiska kunskaper. Insprängt i texten finns uppgifter som fungerar både för enskild reflektion och att diskutera i grupp. Ett välillustrerat bildmaterial ger boken ett ungdomligt pedagogiskt intryck. /Margareta Fridstjerna, Bibliotekstjänst 12103035
Upplaga: 4e upplagan
Utgiven: 2011
ISBN: 9789147103706
Förlag: Liber
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 280 st
4 upplagor
Upplaga 3 (2007)
från 119 kr
Upplaga 2 (2001)
från 100 kr
Upplaga 1 (1997)
från 195 kr
Upplaga 4 (2011)
från 275 kr
Vänta dig det bästa av dem du leder. Människor som bemöts positivt ger oftast ett positivt bemötande tillbaka. Försök att förstå dem du leder. Var bestämd utan att för den skull vara överlägsen. Vänta dig det bästa av dem du leder. Utmärkande drag

Faktatexten fokuserar på ett ledarskap i praktiken Varje kapitel inleds med en elevuppgift för aktivera läsaren Innehåller många övningar av olika slag Pedagogiskt ledarskap fokuserar på ett ledarskap i praktiken. Det handlar om att se och möta människor i olika sociala och pedagogiska situationer och att i det praktiska ledarskapet skapa goda villkor för människors lärande och utveckling.

Grundtanken i boken är att ett pedagogiskt ledarskap är användbart i många sammanhang. Det ledarskap som beskrivs i boken är därför allmänt hållet och fungerar därmed för olika sorters ledarskap. Syftet med boken är att läsaren ska utvecklas både när det gäller det praktiska ledarskapet och de teoretiska kunskaperna. Målet är också att öka läsarens reflektioner över ledarskapet.

Varje kapitel inleds med en elevuppgift. Insprängt i texten finns därefter uppgifter som fungerar både för enskild reflektion och att diskuteras i grupp. Dessutom finns fallbeskrivningar med tillhörande uppgifter. Fler övningar finns i slutet av varje kapitel. Där finns även en sammanfattning av kapitlet som både kan inleda och avsluta arbetsområdet. För att underlätta inläsning finns marginalord utsatta.

Om författarna
Liselotte Ohlson är idrottslärare och har lång erfarenhet från ledarutbildning inom fritidssektorn.

Boken förmedlar på ett lättförståeligt sätt teoretiska kunskaper i psykologi för förståelse av sig själv som ledare och andras respons på olika ledarskap. Författaren lyckas fånga väsentliga, positiva ledaregenskaper i olika sociala situationer och sammanhang. Tonvikten i boken ligger på det praktiska ledarskapet. Varje kapitel inleds med en tankeväckande diskussionsuppgift och avslutas med utmärkta övningar för tillämpning av inhämtade teoretiska kunskaper. Insprängt i texten finns uppgifter som fungerar både för enskild reflektion och att diskutera i grupp. Ett välillustrerat bildmaterial ger boken ett ungdomligt pedagogiskt intryck. /Margareta Fridstjerna, Bibliotekstjänst 12103035
Vänta dig det bästa av dem du leder. Människor som bemöts positivt ger oftast ett positivt bemötande tillbaka. Försök att förstå dem du leder. Var bestämd utan att för den skull vara överlägsen. Vänta dig det bästa av dem du leder. Utmärkande drag

Faktatexten fokuserar på ett ledarskap i praktiken Varje kapitel inleds med en elevuppgift för aktivera läsaren Innehåller många övningar av olika slag Pedagogiskt ledarskap fokuserar på ett ledarskap i praktiken. Det handlar om att se och möta människor i olika sociala och pedagogiska situationer och att i det praktiska ledarskapet skapa goda villkor för människors lärande och utveckling.

Grundtanken i boken är att ett pedagogiskt ledarskap är användbart i många sammanhang. Det ledarskap som beskrivs i boken är därför allmänt hållet och fungerar därmed för olika sorters ledarskap. Syftet med boken är att läsaren ska utvecklas både när det gäller det praktiska ledarskapet och de teoretiska kunskaperna. Målet är också att öka läsarens reflektioner över ledarskapet.

Varje kapitel inleds med en elevuppgift. Insprängt i texten finns därefter uppgifter som fungerar både för enskild reflektion och att diskuteras i grupp. Dessutom finns fallbeskrivningar med tillhörande uppgifter. Fler övningar finns i slutet av varje kapitel. Där finns även en sammanfattning av kapitlet som både kan inleda och avsluta arbetsområdet. För att underlätta inläsning finns marginalord utsatta.

Om författarna
Liselotte Ohlson är idrottslärare och har lång erfarenhet från ledarutbildning inom fritidssektorn.

Boken förmedlar på ett lättförståeligt sätt teoretiska kunskaper i psykologi för förståelse av sig själv som ledare och andras respons på olika ledarskap. Författaren lyckas fånga väsentliga, positiva ledaregenskaper i olika sociala situationer och sammanhang. Tonvikten i boken ligger på det praktiska ledarskapet. Varje kapitel inleds med en tankeväckande diskussionsuppgift och avslutas med utmärkta övningar för tillämpning av inhämtade teoretiska kunskaper. Insprängt i texten finns uppgifter som fungerar både för enskild reflektion och att diskutera i grupp. Ett välillustrerat bildmaterial ger boken ett ungdomligt pedagogiskt intryck. /Margareta Fridstjerna, Bibliotekstjänst 12103035
Begagnad bok
275 kr564 krSpara 289 kr (52%) mot nypris
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
275 kr564 krSpara 289 kr (52%) mot nypris
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar