Personligt ansvar vid likvidationsplikt, värdeöverföringar, företrädaransvar samt skattefrågor vid obestånd; Kent Löfgren, Anders Lagerstedt, Roger Persson Österman, Bo Svensson; 2009
1 säljare

Personligt ansvar vid likvidationsplikt, värdeöverföringar, företrädaransvar samt skattefrågor vid obestånd Upplaga 4

av Kent Löfgren, Anders Lagerstedt, Roger Persson Österman, Bo Svensson
Beskriver de regler som kan medföra att VD, styrelseledamöter och aktieägare kan göras personligt ansvariga för bolagets förpliktelser. Handboken redogör vidare för reglerna om likvidation, utdelning och låneförbud. Vidare ansvarsgenombrott, underlåtenhet att inge årsredovisning samt företrädaransvar. Den nya upplagan innehåller nya avsnitt om ansvar enligt skattebetalningslagen samt skattereglerna vi obestånd. Den beaktar aktiebolagslagens nya regler om likvidation och utdelning. Begreppet värdeöverföring förklaras. Vidare poängteras att frågor om företrädaransvar numera handläggs i förvaltningsdomstol.
Beskriver de regler som kan medföra att VD, styrelseledamöter och aktieägare kan göras personligt ansvariga för bolagets förpliktelser. Handboken redogör vidare för reglerna om likvidation, utdelning och låneförbud. Vidare ansvarsgenombrott, underlåtenhet att inge årsredovisning samt företrädaransvar. Den nya upplagan innehåller nya avsnitt om ansvar enligt skattebetalningslagen samt skattereglerna vi obestånd. Den beaktar aktiebolagslagens nya regler om likvidation och utdelning. Begreppet värdeöverföring förklaras. Vidare poängteras att frågor om företrädaransvar numera handläggs i förvaltningsdomstol.
Upplaga: 4e upplagan
Utgiven: 2009
ISBN: 9789139107668
Förlag: Norstedts Juridik AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 207 st
Beskriver de regler som kan medföra att VD, styrelseledamöter och aktieägare kan göras personligt ansvariga för bolagets förpliktelser. Handboken redogör vidare för reglerna om likvidation, utdelning och låneförbud. Vidare ansvarsgenombrott, underlåtenhet att inge årsredovisning samt företrädaransvar. Den nya upplagan innehåller nya avsnitt om ansvar enligt skattebetalningslagen samt skattereglerna vi obestånd. Den beaktar aktiebolagslagens nya regler om likvidation och utdelning. Begreppet värdeöverföring förklaras. Vidare poängteras att frågor om företrädaransvar numera handläggs i förvaltningsdomstol.
Beskriver de regler som kan medföra att VD, styrelseledamöter och aktieägare kan göras personligt ansvariga för bolagets förpliktelser. Handboken redogör vidare för reglerna om likvidation, utdelning och låneförbud. Vidare ansvarsgenombrott, underlåtenhet att inge årsredovisning samt företrädaransvar. Den nya upplagan innehåller nya avsnitt om ansvar enligt skattebetalningslagen samt skattereglerna vi obestånd. Den beaktar aktiebolagslagens nya regler om likvidation och utdelning. Begreppet värdeöverföring förklaras. Vidare poängteras att frågor om företrädaransvar numera handläggs i förvaltningsdomstol.
Begagnad bok
119 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
119 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar