Problembaserad inlärning; Elvi Walldal; 1994

Problembaserad inlärning

av Elvi Walldal
I takt med en allt snabbare kunskapsbildning tillsammans med krav på närhet mellan utbildning och arbetsliv etableras nya arbetsformer i många utbildningar. Problembaserad inlärning (PBI) tar utgångspunkt i yrkesverksamhet och studenternas inlärning.

Boken bygger på två utvärderingar inom specialistutbildning av leg. sjuksköterskor, Öppen Hälso- och Sjukvård (ÖHS). Den ena är en ingående studie av utbildningens uppläggning och funktion. I den andra kartläggs utbildningseffekter hos yrkesverksamma distriktssköterskor, som utbildas enligt PBI och jämförs med mer traditionellt utbildade. Boken vänder sig till alla utbildningsföreträdare på skilda nivåer och områden, såsom beslutsfattare, administratörer, lärare, handledare, lärarutbildare samt studenter i utbildningar där PBI planeras och praktiseras.
I takt med en allt snabbare kunskapsbildning tillsammans med krav på närhet mellan utbildning och arbetsliv etableras nya arbetsformer i många utbildningar. Problembaserad inlärning (PBI) tar utgångspunkt i yrkesverksamhet och studenternas inlärning.

Boken bygger på två utvärderingar inom specialistutbildning av leg. sjuksköterskor, Öppen Hälso- och Sjukvård (ÖHS). Den ena är en ingående studie av utbildningens uppläggning och funktion. I den andra kartläggs utbildningseffekter hos yrkesverksamma distriktssköterskor, som utbildas enligt PBI och jämförs med mer traditionellt utbildade. Boken vänder sig till alla utbildningsföreträdare på skilda nivåer och områden, såsom beslutsfattare, administratörer, lärare, handledare, lärarutbildare samt studenter i utbildningar där PBI planeras och praktiseras.
Utgiven: 1994
ISBN: 9789144491219
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 143 st
I takt med en allt snabbare kunskapsbildning tillsammans med krav på närhet mellan utbildning och arbetsliv etableras nya arbetsformer i många utbildningar. Problembaserad inlärning (PBI) tar utgångspunkt i yrkesverksamhet och studenternas inlärning.

Boken bygger på två utvärderingar inom specialistutbildning av leg. sjuksköterskor, Öppen Hälso- och Sjukvård (ÖHS). Den ena är en ingående studie av utbildningens uppläggning och funktion. I den andra kartläggs utbildningseffekter hos yrkesverksamma distriktssköterskor, som utbildas enligt PBI och jämförs med mer traditionellt utbildade. Boken vänder sig till alla utbildningsföreträdare på skilda nivåer och områden, såsom beslutsfattare, administratörer, lärare, handledare, lärarutbildare samt studenter i utbildningar där PBI planeras och praktiseras.
I takt med en allt snabbare kunskapsbildning tillsammans med krav på närhet mellan utbildning och arbetsliv etableras nya arbetsformer i många utbildningar. Problembaserad inlärning (PBI) tar utgångspunkt i yrkesverksamhet och studenternas inlärning.

Boken bygger på två utvärderingar inom specialistutbildning av leg. sjuksköterskor, Öppen Hälso- och Sjukvård (ÖHS). Den ena är en ingående studie av utbildningens uppläggning och funktion. I den andra kartläggs utbildningseffekter hos yrkesverksamma distriktssköterskor, som utbildas enligt PBI och jämförs med mer traditionellt utbildade. Boken vänder sig till alla utbildningsföreträdare på skilda nivåer och områden, såsom beslutsfattare, administratörer, lärare, handledare, lärarutbildare samt studenter i utbildningar där PBI planeras och praktiseras.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)