Samtal mellan hem och skola; Ann-Carita Evaldsson, Eva Reimers, Viveka Adelswärd, Susanna Krogius, Christian Svensson; 1997

Samtal mellan hem och skola Upplaga 1

av Ann-Carita Evaldsson, Eva Reimers, Viveka Adelswärd, Susanna Krogius, Christian Svensson
Utvecklingssamtalet är en mycket viktig del av samarbetet mellan hem och skola. Det har skrivits mycket om hur dessa samtal bör utformas, men vi vet fortfarande mycket litet om hur utvecklingssamtal genomförs i praktiken.Denna bok bygger på ett projekt där 60 autentiska samtal mellan föräldrar, lärare och elever från mellanstadiet spelats in och analyserats. Författarna ger en bild av hur samtalen gestaltar sig och diskuterar vad som styr deras form och innehåll. Resonemangen bygger på analyser av samtalen, men också på efterintervjuer med de medverkande samt på författarnas egna erfarenheter från det utvecklingsarbete som föregick utvecklingssamtalets införande. Några av de frågor som behandlas är: På vilka historiska och politiska värderingar bygger idén om samtal mellan hem och skola? Vilka konsekvenser får det att man är tre i samtalet? Varför pratar eleven så lite? Hur beskrivs och värderas eleven? Hur talar man om det som varit och hur planerar man framtiden? Är det viktigare att vara sams än att tala klarspråk?Boken är avsedd för att användas som kurslitteratur i grundläggande lärarutbildning och som fortbildningslitteratur för redan verksamma lärare. Även de som bedriver forskning och utvecklingsarbete inom pedagogik och kommunikation har mycket att hämta i boken, liksom föräldrar och andra som är intresserade av skolans arbete.E-boken baseras på den tryckta utgåvan från 1997.
Utvecklingssamtalet är en mycket viktig del av samarbetet mellan hem och skola. Det har skrivits mycket om hur dessa samtal bör utformas, men vi vet fortfarande mycket litet om hur utvecklingssamtal genomförs i praktiken.Denna bok bygger på ett projekt där 60 autentiska samtal mellan föräldrar, lärare och elever från mellanstadiet spelats in och analyserats. Författarna ger en bild av hur samtalen gestaltar sig och diskuterar vad som styr deras form och innehåll. Resonemangen bygger på analyser av samtalen, men också på efterintervjuer med de medverkande samt på författarnas egna erfarenheter från det utvecklingsarbete som föregick utvecklingssamtalets införande. Några av de frågor som behandlas är: På vilka historiska och politiska värderingar bygger idén om samtal mellan hem och skola? Vilka konsekvenser får det att man är tre i samtalet? Varför pratar eleven så lite? Hur beskrivs och värderas eleven? Hur talar man om det som varit och hur planerar man framtiden? Är det viktigare att vara sams än att tala klarspråk?Boken är avsedd för att användas som kurslitteratur i grundläggande lärarutbildning och som fortbildningslitteratur för redan verksamma lärare. Även de som bedriver forskning och utvecklingsarbete inom pedagogik och kommunikation har mycket att hämta i boken, liksom föräldrar och andra som är intresserade av skolans arbete.E-boken baseras på den tryckta utgåvan från 1997.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 1997
ISBN: 9789144060927
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: E-bok
Språk: Svenska
Sidor: 135 st
Utvecklingssamtalet är en mycket viktig del av samarbetet mellan hem och skola. Det har skrivits mycket om hur dessa samtal bör utformas, men vi vet fortfarande mycket litet om hur utvecklingssamtal genomförs i praktiken.Denna bok bygger på ett projekt där 60 autentiska samtal mellan föräldrar, lärare och elever från mellanstadiet spelats in och analyserats. Författarna ger en bild av hur samtalen gestaltar sig och diskuterar vad som styr deras form och innehåll. Resonemangen bygger på analyser av samtalen, men också på efterintervjuer med de medverkande samt på författarnas egna erfarenheter från det utvecklingsarbete som föregick utvecklingssamtalets införande. Några av de frågor som behandlas är: På vilka historiska och politiska värderingar bygger idén om samtal mellan hem och skola? Vilka konsekvenser får det att man är tre i samtalet? Varför pratar eleven så lite? Hur beskrivs och värderas eleven? Hur talar man om det som varit och hur planerar man framtiden? Är det viktigare att vara sams än att tala klarspråk?Boken är avsedd för att användas som kurslitteratur i grundläggande lärarutbildning och som fortbildningslitteratur för redan verksamma lärare. Även de som bedriver forskning och utvecklingsarbete inom pedagogik och kommunikation har mycket att hämta i boken, liksom föräldrar och andra som är intresserade av skolans arbete.E-boken baseras på den tryckta utgåvan från 1997.
Utvecklingssamtalet är en mycket viktig del av samarbetet mellan hem och skola. Det har skrivits mycket om hur dessa samtal bör utformas, men vi vet fortfarande mycket litet om hur utvecklingssamtal genomförs i praktiken.Denna bok bygger på ett projekt där 60 autentiska samtal mellan föräldrar, lärare och elever från mellanstadiet spelats in och analyserats. Författarna ger en bild av hur samtalen gestaltar sig och diskuterar vad som styr deras form och innehåll. Resonemangen bygger på analyser av samtalen, men också på efterintervjuer med de medverkande samt på författarnas egna erfarenheter från det utvecklingsarbete som föregick utvecklingssamtalets införande. Några av de frågor som behandlas är: På vilka historiska och politiska värderingar bygger idén om samtal mellan hem och skola? Vilka konsekvenser får det att man är tre i samtalet? Varför pratar eleven så lite? Hur beskrivs och värderas eleven? Hur talar man om det som varit och hur planerar man framtiden? Är det viktigare att vara sams än att tala klarspråk?Boken är avsedd för att användas som kurslitteratur i grundläggande lärarutbildning och som fortbildningslitteratur för redan verksamma lärare. Även de som bedriver forskning och utvecklingsarbete inom pedagogik och kommunikation har mycket att hämta i boken, liksom föräldrar och andra som är intresserade av skolans arbete.E-boken baseras på den tryckta utgåvan från 1997.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)