Skolans arbetsmiljö  : praktiska typfall; Tor Nitzelius, Göran Söderlöf; 2021
4 säljare

Skolans arbetsmiljö : praktiska typfall Upplaga 4

av Tor Nitzelius, Göran Söderlöf
Boken, som är fjärde upplagan, ska användas som ett redskap för chefer, arbetsledare, pedagoger, fackliga förtroendemän och skyddsombud inom skolan och hjälpa dem att lösa svåra arbetsmiljöproblem på arbetsplatsen.
"Skolans arbetsmiljö. Praktiska typfall" är till stor del uppbyggd på konkreta exempel som författarna kommit i kontakt med i sina roller som arbetsrättsjurister på central arbetsgivarorganisation och central facklig organisation. Typfallen, som kan läsas var för sig utifrån läsarens aktuella problem, behandlar och föreslår lösning bl.a. på:
- Fördelning av arbetsmiljöuppgifter och returnering- Yttrandefrihet för lärare- Straffansvar för arbetsmiljöbrott - Skol-OSA- Hög arbetsbelastning och prioritering av arbetsuppgifter för lärare- Konflikt skolledninglärare- Skyldighet att anmäla olycksfall- Lagkollision AMLskollagen- Mobbning av elev- Samarbetsproblem- Riskbedömning vid utökad undervisningstid- 6:6 a-framställan och skyddsombudsstopp- Den nationella inspektionen av skolan- Hög arbetsbelastning för rektorer- Lärares ofredande av elever-Misshandel av lärare och nödvärnsrätt
Boken presenterar också hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till och innebörden av föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö samt de olika aktörerna i arbetsmiljöarbetet och hur samverkan inom skolan fungerar. Den avslutas med checklistor för fördelning av arbetsmiljöuppgifter och enkäter om arbetsmiljön.
Boken, som är fjärde upplagan, ska användas som ett redskap för chefer, arbetsledare, pedagoger, fackliga förtroendemän och skyddsombud inom skolan och hjälpa dem att lösa svåra arbetsmiljöproblem på arbetsplatsen.
"Skolans arbetsmiljö. Praktiska typfall" är till stor del uppbyggd på konkreta exempel som författarna kommit i kontakt med i sina roller som arbetsrättsjurister på central arbetsgivarorganisation och central facklig organisation. Typfallen, som kan läsas var för sig utifrån läsarens aktuella problem, behandlar och föreslår lösning bl.a. på:
- Fördelning av arbetsmiljöuppgifter och returnering- Yttrandefrihet för lärare- Straffansvar för arbetsmiljöbrott - Skol-OSA- Hög arbetsbelastning och prioritering av arbetsuppgifter för lärare- Konflikt skolledninglärare- Skyldighet att anmäla olycksfall- Lagkollision AMLskollagen- Mobbning av elev- Samarbetsproblem- Riskbedömning vid utökad undervisningstid- 6:6 a-framställan och skyddsombudsstopp- Den nationella inspektionen av skolan- Hög arbetsbelastning för rektorer- Lärares ofredande av elever-Misshandel av lärare och nödvärnsrätt
Boken presenterar också hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till och innebörden av föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö samt de olika aktörerna i arbetsmiljöarbetet och hur samverkan inom skolan fungerar. Den avslutas med checklistor för fördelning av arbetsmiljöuppgifter och enkäter om arbetsmiljön.
Upplaga: 4e upplagan
Utgiven: 2021
ISBN: 9789139116004
Förlag: Norstedts Juridik AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 228 st
Boken, som är fjärde upplagan, ska användas som ett redskap för chefer, arbetsledare, pedagoger, fackliga förtroendemän och skyddsombud inom skolan och hjälpa dem att lösa svåra arbetsmiljöproblem på arbetsplatsen.
"Skolans arbetsmiljö. Praktiska typfall" är till stor del uppbyggd på konkreta exempel som författarna kommit i kontakt med i sina roller som arbetsrättsjurister på central arbetsgivarorganisation och central facklig organisation. Typfallen, som kan läsas var för sig utifrån läsarens aktuella problem, behandlar och föreslår lösning bl.a. på:
- Fördelning av arbetsmiljöuppgifter och returnering- Yttrandefrihet för lärare- Straffansvar för arbetsmiljöbrott - Skol-OSA- Hög arbetsbelastning och prioritering av arbetsuppgifter för lärare- Konflikt skolledninglärare- Skyldighet att anmäla olycksfall- Lagkollision AMLskollagen- Mobbning av elev- Samarbetsproblem- Riskbedömning vid utökad undervisningstid- 6:6 a-framställan och skyddsombudsstopp- Den nationella inspektionen av skolan- Hög arbetsbelastning för rektorer- Lärares ofredande av elever-Misshandel av lärare och nödvärnsrätt
Boken presenterar också hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till och innebörden av föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö samt de olika aktörerna i arbetsmiljöarbetet och hur samverkan inom skolan fungerar. Den avslutas med checklistor för fördelning av arbetsmiljöuppgifter och enkäter om arbetsmiljön.
Boken, som är fjärde upplagan, ska användas som ett redskap för chefer, arbetsledare, pedagoger, fackliga förtroendemän och skyddsombud inom skolan och hjälpa dem att lösa svåra arbetsmiljöproblem på arbetsplatsen.
"Skolans arbetsmiljö. Praktiska typfall" är till stor del uppbyggd på konkreta exempel som författarna kommit i kontakt med i sina roller som arbetsrättsjurister på central arbetsgivarorganisation och central facklig organisation. Typfallen, som kan läsas var för sig utifrån läsarens aktuella problem, behandlar och föreslår lösning bl.a. på:
- Fördelning av arbetsmiljöuppgifter och returnering- Yttrandefrihet för lärare- Straffansvar för arbetsmiljöbrott - Skol-OSA- Hög arbetsbelastning och prioritering av arbetsuppgifter för lärare- Konflikt skolledninglärare- Skyldighet att anmäla olycksfall- Lagkollision AMLskollagen- Mobbning av elev- Samarbetsproblem- Riskbedömning vid utökad undervisningstid- 6:6 a-framställan och skyddsombudsstopp- Den nationella inspektionen av skolan- Hög arbetsbelastning för rektorer- Lärares ofredande av elever-Misshandel av lärare och nödvärnsrätt
Boken presenterar också hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till och innebörden av föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö samt de olika aktörerna i arbetsmiljöarbetet och hur samverkan inom skolan fungerar. Den avslutas med checklistor för fördelning av arbetsmiljöuppgifter och enkäter om arbetsmiljön.
Begagnad bok
195 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
195 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar