SOS Samhälle 7-9; Ulla M Andersson, Uriel Hedengren; 2019
spara 33%
5 säljare

SOS Samhälle 7-9 Upplaga 4

av Ulla M Andersson, Uriel Hedengren
Psst! Boken finns även i ett Blended-paket

Boken och Digital elevlicens kan beställas förmånligt tillsammans i ett paket för skolor. Beställ då 9789147149971 SOS Samhälle 7-9 med Digital (elevlicens).

SOS för en klokare framtid
Samhällsfrågorna blir allt mer brännande. Bland annat krävs insikt i historiens skeenden och en källkritisk hållning för att fatta välgrundade beslut. Med SOS Samhälle vill vi vara så uppdaterade och intressanta det bara går för att ge dina elever ännu bättre möjlighet att bidra till en klokare framtid.

Rätt stoff, engagemang och struktur
I den fjärde upplagan av SOS Samhälle har vi behållit vårt fokus på engagerande texter med direkt tilltal, en tydlig berättarröst och att säga det viktigaste först. För att underlätta inlärningen har vi byggt en enkel struktur som aldrig ger avkall på tydlighet och överblick. I SOS Samhälle varvas texter med fotografier och illustrationer som förstärker texten och väcker tankar. Det finns sammanfattningar, faktarutor, fördjupningar, uppgifter och ordförklaringar som bryter av och förtydligar.

Frågor om fakta och för reflektion
Vi ställer många frågor där eleverna kan kontrollera att de hänger med, liksom frågor där de kan reflektera över innehållet. Det ökar möjligheten för fler elever att arbeta med både språk och innehåll från grunden. På så sätt får de en djupare förståelse och kan bredda sina kunskaper. Det leder till spännande och språkutvecklande resonemang och diskussioner i klassrummet. Sammanfattningarna är heltäckande och kan därför fungera fristående för elever i behov av mycket stöd. De centrala begreppen i SO är viktiga och betonas och bearbetas därför grundligt i läromedlet. Varje avsnitt avslutas med frågor på texten, så att eleven ser om hen har hängt med eller behöver arbeta mer med grunderna.

Utmaningar där eleverna får tillämpa kunskaper
Till varje kapitel finns övningar där eleverna får tillämpa och vidareutveckla sina kunskaper och ämnesspecifika förmågor och även applicera sina kunskaper i nya sammanhang. Det kan till exempel handla om källkritiska övningar, etiska frågeställningar, argumentationsövningar.

Innehåll
1. Vad är samhällskunskap?
INDIVIDER OCH GEMENSKAPER
2. Sverige då och nu
3. Immigration – invandring i Sverige
4. Leva tillsammans
DEMOKRATISKA RÄTTIGHETER
5. Demokrati och diktatur
6. Sveriges nationella minoriteter
LAG OCH RÄTT
7. Sveriges lagar
8. Brott och säkerhet i samhället
9. Rättssystemet
10. Påföljder, kriminella och brottsoffer
INFORMATION OCH KOMMUNIKATION
11. Informationsmängden ökar
12. Våra vanligaste medier
13. Hur påverkas vi?
14. Medier är viktiga för demokratin
BESLUTSFATTANDE OCH POLITISKA IDÉER
15. Parti och ideologi
16. Så styrs Sverige
17. Europeiskt och nordiskt samarbete
SAMHÄLLSRESURSER OCH FÖRDELNING
18. Arbetsliv
19. Samhällets ekonomi
20. Välfärd och trygghet
EN GLOBAL VÄRLD
21. Globalisering
22. Global handel
23. Världspolitiken
24. Krig och fred
Psst! Boken finns även i ett Blended-paket

Boken och Digital elevlicens kan beställas förmånligt tillsammans i ett paket för skolor. Beställ då 9789147149971 SOS Samhälle 7-9 med Digital (elevlicens).

SOS för en klokare framtid
Samhällsfrågorna blir allt mer brännande. Bland annat krävs insikt i historiens skeenden och en källkritisk hållning för att fatta välgrundade beslut. Med SOS Samhälle vill vi vara så uppdaterade och intressanta det bara går för att ge dina elever ännu bättre möjlighet att bidra till en klokare framtid.

Rätt stoff, engagemang och struktur
I den fjärde upplagan av SOS Samhälle har vi behållit vårt fokus på engagerande texter med direkt tilltal, en tydlig berättarröst och att säga det viktigaste först. För att underlätta inlärningen har vi byggt en enkel struktur som aldrig ger avkall på tydlighet och överblick. I SOS Samhälle varvas texter med fotografier och illustrationer som förstärker texten och väcker tankar. Det finns sammanfattningar, faktarutor, fördjupningar, uppgifter och ordförklaringar som bryter av och förtydligar.

Frågor om fakta och för reflektion
Vi ställer många frågor där eleverna kan kontrollera att de hänger med, liksom frågor där de kan reflektera över innehållet. Det ökar möjligheten för fler elever att arbeta med både språk och innehåll från grunden. På så sätt får de en djupare förståelse och kan bredda sina kunskaper. Det leder till spännande och språkutvecklande resonemang och diskussioner i klassrummet. Sammanfattningarna är heltäckande och kan därför fungera fristående för elever i behov av mycket stöd. De centrala begreppen i SO är viktiga och betonas och bearbetas därför grundligt i läromedlet. Varje avsnitt avslutas med frågor på texten, så att eleven ser om hen har hängt med eller behöver arbeta mer med grunderna.

Utmaningar där eleverna får tillämpa kunskaper
Till varje kapitel finns övningar där eleverna får tillämpa och vidareutveckla sina kunskaper och ämnesspecifika förmågor och även applicera sina kunskaper i nya sammanhang. Det kan till exempel handla om källkritiska övningar, etiska frågeställningar, argumentationsövningar.

Innehåll
1. Vad är samhällskunskap?
INDIVIDER OCH GEMENSKAPER
2. Sverige då och nu
3. Immigration – invandring i Sverige
4. Leva tillsammans
DEMOKRATISKA RÄTTIGHETER
5. Demokrati och diktatur
6. Sveriges nationella minoriteter
LAG OCH RÄTT
7. Sveriges lagar
8. Brott och säkerhet i samhället
9. Rättssystemet
10. Påföljder, kriminella och brottsoffer
INFORMATION OCH KOMMUNIKATION
11. Informationsmängden ökar
12. Våra vanligaste medier
13. Hur påverkas vi?
14. Medier är viktiga för demokratin
BESLUTSFATTANDE OCH POLITISKA IDÉER
15. Parti och ideologi
16. Så styrs Sverige
17. Europeiskt och nordiskt samarbete
SAMHÄLLSRESURSER OCH FÖRDELNING
18. Arbetsliv
19. Samhällets ekonomi
20. Välfärd och trygghet
EN GLOBAL VÄRLD
21. Globalisering
22. Global handel
23. Världspolitiken
24. Krig och fred
Upplaga: 4e upplagan
Utgiven: 2019
ISBN: 9789147126330
Förlag: Liber
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 472 st
Psst! Boken finns även i ett Blended-paket

Boken och Digital elevlicens kan beställas förmånligt tillsammans i ett paket för skolor. Beställ då 9789147149971 SOS Samhälle 7-9 med Digital (elevlicens).

SOS för en klokare framtid
Samhällsfrågorna blir allt mer brännande. Bland annat krävs insikt i historiens skeenden och en källkritisk hållning för att fatta välgrundade beslut. Med SOS Samhälle vill vi vara så uppdaterade och intressanta det bara går för att ge dina elever ännu bättre möjlighet att bidra till en klokare framtid.

Rätt stoff, engagemang och struktur
I den fjärde upplagan av SOS Samhälle har vi behållit vårt fokus på engagerande texter med direkt tilltal, en tydlig berättarröst och att säga det viktigaste först. För att underlätta inlärningen har vi byggt en enkel struktur som aldrig ger avkall på tydlighet och överblick. I SOS Samhälle varvas texter med fotografier och illustrationer som förstärker texten och väcker tankar. Det finns sammanfattningar, faktarutor, fördjupningar, uppgifter och ordförklaringar som bryter av och förtydligar.

Frågor om fakta och för reflektion
Vi ställer många frågor där eleverna kan kontrollera att de hänger med, liksom frågor där de kan reflektera över innehållet. Det ökar möjligheten för fler elever att arbeta med både språk och innehåll från grunden. På så sätt får de en djupare förståelse och kan bredda sina kunskaper. Det leder till spännande och språkutvecklande resonemang och diskussioner i klassrummet. Sammanfattningarna är heltäckande och kan därför fungera fristående för elever i behov av mycket stöd. De centrala begreppen i SO är viktiga och betonas och bearbetas därför grundligt i läromedlet. Varje avsnitt avslutas med frågor på texten, så att eleven ser om hen har hängt med eller behöver arbeta mer med grunderna.

Utmaningar där eleverna får tillämpa kunskaper
Till varje kapitel finns övningar där eleverna får tillämpa och vidareutveckla sina kunskaper och ämnesspecifika förmågor och även applicera sina kunskaper i nya sammanhang. Det kan till exempel handla om källkritiska övningar, etiska frågeställningar, argumentationsövningar.

Innehåll
1. Vad är samhällskunskap?
INDIVIDER OCH GEMENSKAPER
2. Sverige då och nu
3. Immigration – invandring i Sverige
4. Leva tillsammans
DEMOKRATISKA RÄTTIGHETER
5. Demokrati och diktatur
6. Sveriges nationella minoriteter
LAG OCH RÄTT
7. Sveriges lagar
8. Brott och säkerhet i samhället
9. Rättssystemet
10. Påföljder, kriminella och brottsoffer
INFORMATION OCH KOMMUNIKATION
11. Informationsmängden ökar
12. Våra vanligaste medier
13. Hur påverkas vi?
14. Medier är viktiga för demokratin
BESLUTSFATTANDE OCH POLITISKA IDÉER
15. Parti och ideologi
16. Så styrs Sverige
17. Europeiskt och nordiskt samarbete
SAMHÄLLSRESURSER OCH FÖRDELNING
18. Arbetsliv
19. Samhällets ekonomi
20. Välfärd och trygghet
EN GLOBAL VÄRLD
21. Globalisering
22. Global handel
23. Världspolitiken
24. Krig och fred
Psst! Boken finns även i ett Blended-paket

Boken och Digital elevlicens kan beställas förmånligt tillsammans i ett paket för skolor. Beställ då 9789147149971 SOS Samhälle 7-9 med Digital (elevlicens).

SOS för en klokare framtid
Samhällsfrågorna blir allt mer brännande. Bland annat krävs insikt i historiens skeenden och en källkritisk hållning för att fatta välgrundade beslut. Med SOS Samhälle vill vi vara så uppdaterade och intressanta det bara går för att ge dina elever ännu bättre möjlighet att bidra till en klokare framtid.

Rätt stoff, engagemang och struktur
I den fjärde upplagan av SOS Samhälle har vi behållit vårt fokus på engagerande texter med direkt tilltal, en tydlig berättarröst och att säga det viktigaste först. För att underlätta inlärningen har vi byggt en enkel struktur som aldrig ger avkall på tydlighet och överblick. I SOS Samhälle varvas texter med fotografier och illustrationer som förstärker texten och väcker tankar. Det finns sammanfattningar, faktarutor, fördjupningar, uppgifter och ordförklaringar som bryter av och förtydligar.

Frågor om fakta och för reflektion
Vi ställer många frågor där eleverna kan kontrollera att de hänger med, liksom frågor där de kan reflektera över innehållet. Det ökar möjligheten för fler elever att arbeta med både språk och innehåll från grunden. På så sätt får de en djupare förståelse och kan bredda sina kunskaper. Det leder till spännande och språkutvecklande resonemang och diskussioner i klassrummet. Sammanfattningarna är heltäckande och kan därför fungera fristående för elever i behov av mycket stöd. De centrala begreppen i SO är viktiga och betonas och bearbetas därför grundligt i läromedlet. Varje avsnitt avslutas med frågor på texten, så att eleven ser om hen har hängt med eller behöver arbeta mer med grunderna.

Utmaningar där eleverna får tillämpa kunskaper
Till varje kapitel finns övningar där eleverna får tillämpa och vidareutveckla sina kunskaper och ämnesspecifika förmågor och även applicera sina kunskaper i nya sammanhang. Det kan till exempel handla om källkritiska övningar, etiska frågeställningar, argumentationsövningar.

Innehåll
1. Vad är samhällskunskap?
INDIVIDER OCH GEMENSKAPER
2. Sverige då och nu
3. Immigration – invandring i Sverige
4. Leva tillsammans
DEMOKRATISKA RÄTTIGHETER
5. Demokrati och diktatur
6. Sveriges nationella minoriteter
LAG OCH RÄTT
7. Sveriges lagar
8. Brott och säkerhet i samhället
9. Rättssystemet
10. Påföljder, kriminella och brottsoffer
INFORMATION OCH KOMMUNIKATION
11. Informationsmängden ökar
12. Våra vanligaste medier
13. Hur påverkas vi?
14. Medier är viktiga för demokratin
BESLUTSFATTANDE OCH POLITISKA IDÉER
15. Parti och ideologi
16. Så styrs Sverige
17. Europeiskt och nordiskt samarbete
SAMHÄLLSRESURSER OCH FÖRDELNING
18. Arbetsliv
19. Samhällets ekonomi
20. Välfärd och trygghet
EN GLOBAL VÄRLD
21. Globalisering
22. Global handel
23. Världspolitiken
24. Krig och fred
Begagnad bok
415 kr615 krSpara 200 kr (33%) mot nypris
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
415 kr615 krSpara 200 kr (33%) mot nypris
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar