Sparande, kapitalförvaltning och finansiella instrument - kunskap för finansiell rådgivning; Mats Beckman, Robert Dahlström, Ella Grundell, Lennart Lundquist, Johan Lycke, Urban Rydin, Alf-Peter Svensson, Jan Wiberg; 2008

Sparande, kapitalförvaltning och finansiella instrument - kunskap för finansiell rådgivning Upplaga 2

av Mats Beckman, Robert Dahlström, Ella Grundell, Lennart Lundquist, Johan Lycke
m.fl.
Om författarna
Mats Beckman är ansvarig för compliance inom SEB:s division Stora Företag & Institutioner. Han har tidigare varit bl.a. chefsjurist på OMX Nordiska Börs samt bolagsjurist på VPC och på Finansdepartementets värdepappersmarknadsenhet. Mats är medlem i European Securities Markets Expert Group (ESME) och har även varit expert i Marknadsmissbruks- resp. värdepappersmarknadsutredningen.
Magnus Dahlgren är advokat och partner i advokatfirman Attoff & Dahlgren. Han har tjänstgjort vid tingsrätt och hovrätt och har bl.a. mångårig erfarenhet som livförsäkringsjurist.
Ella Grundell är verksam som bolagsjurist vid Euroclear Sweden AB, med särskild inriktning på skatte- och bolagsrätt. Hon har lång erfarenhet av värdepappersrätt och compliance-frågor. Ella arbetade tidigare som bankjurist på Nordea.
Lennart Lundquist, civ.ek, arbetar inom Danske Capital (Danske Bank) som projektledare inom området placeringar. Han har mångårig erfarenhet av placeringsrådgivning. Johan Lycke är Compliance Officer i SEB med ansvar för området Market Conduct. Han var sekreterare i Värdepappersmarknadsutredningen som resulterade i lagen om värdepappersmarknaden och i Marknadsmissbruksutredningen som resulterade i lagen om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument. Han är även ledamot i SwedSec:s prövningsnämnd. Urban Rydin är jur.dr och chef för Skattebyrån inom LRF Konsult. Han är skatteansvarig inom Lantbrukarnas Riksförbund och har uppdrag som expert i flera statliga skatteutredningar.
Alf-Peter Svensson är advokat och verksam vid Grönberg Advokatbyrå, med särskild inriktning på värdepappersmarknadsrätt. Han har lång erfarenhet från värdepappersmarknaden, bl.a. som värdepappersjurist inom SEB samt som chefsjurist och Compliance Officer hos Nordiska Fondkommission.
Jan Wiberg är skandinavienchef inom Adler & Co. Privatbank AG i Zürich. Han har lång erfarenhet av kapitalförvaltning från både SEB och Swedbank i Sverige och internationellt.
Om författarna
Mats Beckman är ansvarig för compliance inom SEB:s division Stora Företag & Institutioner. Han har tidigare varit bl.a. chefsjurist på OMX Nordiska Börs samt bolagsjurist på VPC och på Finansdepartementets värdepappersmarknadsenhet. Mats är medlem i European Securities Markets Expert Group (ESME) och har även varit expert i Marknadsmissbruks- resp. värdepappersmarknadsutredningen.
Magnus Dahlgren är advokat och partner i advokatfirman Attoff & Dahlgren. Han har tjänstgjort vid tingsrätt och hovrätt och har bl.a. mångårig erfarenhet som livförsäkringsjurist.
Ella Grundell är verksam som bolagsjurist vid Euroclear Sweden AB, med särskild inriktning på skatte- och bolagsrätt. Hon har lång erfarenhet av värdepappersrätt och compliance-frågor. Ella arbetade tidigare som bankjurist på Nordea.
Lennart Lundquist, civ.ek, arbetar inom Danske Capital (Danske Bank) som projektledare inom området placeringar. Han har mångårig erfarenhet av placeringsrådgivning. Johan Lycke är Compliance Officer i SEB med ansvar för området Market Conduct. Han var sekreterare i Värdepappersmarknadsutredningen som resulterade i lagen om värdepappersmarknaden och i Marknadsmissbruksutredningen som resulterade i lagen om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument. Han är även ledamot i SwedSec:s prövningsnämnd. Urban Rydin är jur.dr och chef för Skattebyrån inom LRF Konsult. Han är skatteansvarig inom Lantbrukarnas Riksförbund och har uppdrag som expert i flera statliga skatteutredningar.
Alf-Peter Svensson är advokat och verksam vid Grönberg Advokatbyrå, med särskild inriktning på värdepappersmarknadsrätt. Han har lång erfarenhet från värdepappersmarknaden, bl.a. som värdepappersjurist inom SEB samt som chefsjurist och Compliance Officer hos Nordiska Fondkommission.
Jan Wiberg är skandinavienchef inom Adler & Co. Privatbank AG i Zürich. Han har lång erfarenhet av kapitalförvaltning från både SEB och Swedbank i Sverige och internationellt.
Upplaga: 2a upplagan
Utgiven: 2008
ISBN: 9789147089628
Förlag: Liber
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 240 st
Om författarna
Mats Beckman är ansvarig för compliance inom SEB:s division Stora Företag & Institutioner. Han har tidigare varit bl.a. chefsjurist på OMX Nordiska Börs samt bolagsjurist på VPC och på Finansdepartementets värdepappersmarknadsenhet. Mats är medlem i European Securities Markets Expert Group (ESME) och har även varit expert i Marknadsmissbruks- resp. värdepappersmarknadsutredningen.
Magnus Dahlgren är advokat och partner i advokatfirman Attoff & Dahlgren. Han har tjänstgjort vid tingsrätt och hovrätt och har bl.a. mångårig erfarenhet som livförsäkringsjurist.
Ella Grundell är verksam som bolagsjurist vid Euroclear Sweden AB, med särskild inriktning på skatte- och bolagsrätt. Hon har lång erfarenhet av värdepappersrätt och compliance-frågor. Ella arbetade tidigare som bankjurist på Nordea.
Lennart Lundquist, civ.ek, arbetar inom Danske Capital (Danske Bank) som projektledare inom området placeringar. Han har mångårig erfarenhet av placeringsrådgivning. Johan Lycke är Compliance Officer i SEB med ansvar för området Market Conduct. Han var sekreterare i Värdepappersmarknadsutredningen som resulterade i lagen om värdepappersmarknaden och i Marknadsmissbruksutredningen som resulterade i lagen om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument. Han är även ledamot i SwedSec:s prövningsnämnd. Urban Rydin är jur.dr och chef för Skattebyrån inom LRF Konsult. Han är skatteansvarig inom Lantbrukarnas Riksförbund och har uppdrag som expert i flera statliga skatteutredningar.
Alf-Peter Svensson är advokat och verksam vid Grönberg Advokatbyrå, med särskild inriktning på värdepappersmarknadsrätt. Han har lång erfarenhet från värdepappersmarknaden, bl.a. som värdepappersjurist inom SEB samt som chefsjurist och Compliance Officer hos Nordiska Fondkommission.
Jan Wiberg är skandinavienchef inom Adler & Co. Privatbank AG i Zürich. Han har lång erfarenhet av kapitalförvaltning från både SEB och Swedbank i Sverige och internationellt.
Om författarna
Mats Beckman är ansvarig för compliance inom SEB:s division Stora Företag & Institutioner. Han har tidigare varit bl.a. chefsjurist på OMX Nordiska Börs samt bolagsjurist på VPC och på Finansdepartementets värdepappersmarknadsenhet. Mats är medlem i European Securities Markets Expert Group (ESME) och har även varit expert i Marknadsmissbruks- resp. värdepappersmarknadsutredningen.
Magnus Dahlgren är advokat och partner i advokatfirman Attoff & Dahlgren. Han har tjänstgjort vid tingsrätt och hovrätt och har bl.a. mångårig erfarenhet som livförsäkringsjurist.
Ella Grundell är verksam som bolagsjurist vid Euroclear Sweden AB, med särskild inriktning på skatte- och bolagsrätt. Hon har lång erfarenhet av värdepappersrätt och compliance-frågor. Ella arbetade tidigare som bankjurist på Nordea.
Lennart Lundquist, civ.ek, arbetar inom Danske Capital (Danske Bank) som projektledare inom området placeringar. Han har mångårig erfarenhet av placeringsrådgivning. Johan Lycke är Compliance Officer i SEB med ansvar för området Market Conduct. Han var sekreterare i Värdepappersmarknadsutredningen som resulterade i lagen om värdepappersmarknaden och i Marknadsmissbruksutredningen som resulterade i lagen om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument. Han är även ledamot i SwedSec:s prövningsnämnd. Urban Rydin är jur.dr och chef för Skattebyrån inom LRF Konsult. Han är skatteansvarig inom Lantbrukarnas Riksförbund och har uppdrag som expert i flera statliga skatteutredningar.
Alf-Peter Svensson är advokat och verksam vid Grönberg Advokatbyrå, med särskild inriktning på värdepappersmarknadsrätt. Han har lång erfarenhet från värdepappersmarknaden, bl.a. som värdepappersjurist inom SEB samt som chefsjurist och Compliance Officer hos Nordiska Fondkommission.
Jan Wiberg är skandinavienchef inom Adler & Co. Privatbank AG i Zürich. Han har lång erfarenhet av kapitalförvaltning från både SEB och Swedbank i Sverige och internationellt.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)