Spelets regler i vetenskapens hantverk : om humanvetenskap och naturvetenskap; Janken Myrdal; 2009

Spelets regler i vetenskapens hantverk : om humanvetenskap och naturvetenskap Upplaga 1

av Janken Myrdal
Varför skriver humanvetare ofta böcker medan naturvetare idag nästan bara skriver artiklar, och dessutom artiklar på engelska? Beror det på att forskningsområdena skiljer sig åt? Eller beror det på att olika praxis har utvecklats kring kaffebord och bedömningsgrupper inom de två kulturerna? Här argumenteras för att det finns faktiska skillnader i de bägge vetenskaperna som betingar de olika arbetsmetoderna. Humanvetarna undersöker människorna i all deras komplexitet och motsägelsefullhet. Därför behövs den långa texten. Som historiker på ett naturvetenskapligt universitet kan författaren redovisa spelets regler i de olika vetenskapliga världarna, men också visa på möjligheterna till en förening.

Efter medeltiden skiljs humaniora och naturvetenskap åt. Idag står vi allt mer inför en återförening och den gör att skillnaderna framträder tydligare. I själva verket pågår nu en väldig kamp om vilka metoder och vilka värderingsnormer som ska vara gällande. Författaren argumenterar för att detta äktenskap med förhinder endast kan åstadkommas om man accepterar skillnaderna och samtidigt lär av varandra.
.
Varför skriver humanvetare ofta böcker medan naturvetare idag nästan bara skriver artiklar, och dessutom artiklar på engelska? Beror det på att forskningsområdena skiljer sig åt? Eller beror det på att olika praxis har utvecklats kring kaffebord och bedömningsgrupper inom de två kulturerna? Här argumenteras för att det finns faktiska skillnader i de bägge vetenskaperna som betingar de olika arbetsmetoderna. Humanvetarna undersöker människorna i all deras komplexitet och motsägelsefullhet. Därför behövs den långa texten. Som historiker på ett naturvetenskapligt universitet kan författaren redovisa spelets regler i de olika vetenskapliga världarna, men också visa på möjligheterna till en förening.

Efter medeltiden skiljs humaniora och naturvetenskap åt. Idag står vi allt mer inför en återförening och den gör att skillnaderna framträder tydligare. I själva verket pågår nu en väldig kamp om vilka metoder och vilka värderingsnormer som ska vara gällande. Författaren argumenterar för att detta äktenskap med förhinder endast kan åstadkommas om man accepterar skillnaderna och samtidigt lär av varandra.
.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2009
ISBN: 9789127119161
Förlag: Natur & Kultur Allmänlitteratur
Format: Inbunden
Språk: Svenska
Sidor: 223 st
Varför skriver humanvetare ofta böcker medan naturvetare idag nästan bara skriver artiklar, och dessutom artiklar på engelska? Beror det på att forskningsområdena skiljer sig åt? Eller beror det på att olika praxis har utvecklats kring kaffebord och bedömningsgrupper inom de två kulturerna? Här argumenteras för att det finns faktiska skillnader i de bägge vetenskaperna som betingar de olika arbetsmetoderna. Humanvetarna undersöker människorna i all deras komplexitet och motsägelsefullhet. Därför behövs den långa texten. Som historiker på ett naturvetenskapligt universitet kan författaren redovisa spelets regler i de olika vetenskapliga världarna, men också visa på möjligheterna till en förening.

Efter medeltiden skiljs humaniora och naturvetenskap åt. Idag står vi allt mer inför en återförening och den gör att skillnaderna framträder tydligare. I själva verket pågår nu en väldig kamp om vilka metoder och vilka värderingsnormer som ska vara gällande. Författaren argumenterar för att detta äktenskap med förhinder endast kan åstadkommas om man accepterar skillnaderna och samtidigt lär av varandra.
.
Varför skriver humanvetare ofta böcker medan naturvetare idag nästan bara skriver artiklar, och dessutom artiklar på engelska? Beror det på att forskningsområdena skiljer sig åt? Eller beror det på att olika praxis har utvecklats kring kaffebord och bedömningsgrupper inom de två kulturerna? Här argumenteras för att det finns faktiska skillnader i de bägge vetenskaperna som betingar de olika arbetsmetoderna. Humanvetarna undersöker människorna i all deras komplexitet och motsägelsefullhet. Därför behövs den långa texten. Som historiker på ett naturvetenskapligt universitet kan författaren redovisa spelets regler i de olika vetenskapliga världarna, men också visa på möjligheterna till en förening.

Efter medeltiden skiljs humaniora och naturvetenskap åt. Idag står vi allt mer inför en återförening och den gör att skillnaderna framträder tydligare. I själva verket pågår nu en väldig kamp om vilka metoder och vilka värderingsnormer som ska vara gällande. Författaren argumenterar för att detta äktenskap med förhinder endast kan åstadkommas om man accepterar skillnaderna och samtidigt lär av varandra.
.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)