Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle; Kenneth Hyltenstam, Inger Lindberg; 2004
5+ säljare

Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle Upplaga 1

av Kenneth Hyltenstam, Inger Lindberg
Mer än 25 års forskning, lärarutbildning och utvecklingsarbete har resulterat i ett alltmer omfattande stoff om svenska som andraspråk. Det har länge saknats en bok som sammanfattar kunskapsläget och relaterar detta till aktuell internationell forskning. Det är därför glädjande att ämnet svenska som andraspråk nu kan presenteras i en samlad volym. Svenska som andraspråk behandlas i boken på olika språkliga nivåer (diskurs, syntax, morfologi, fonologi, lexikon) och i förhållande till skilda fenomen som ålderns och andra individuella faktorers betydelse för andraspråksinlärning, språklig socialisation i hemmet och förskolan samt kodväxling. Också ämnen som klassrumsforskning, ämnesundervisning på andraspråket, alfabetisering samt bedömning och utvärdering intar en framträdande roll i boken. Slutligen diskuteras språkideologiska ramar för synen på invandrares svenska, attityder och värderingar kring bruten svenska, svenska på mångspråkig grund och minoritetselevers flerspråkighet.
Mer än 25 års forskning, lärarutbildning och utvecklingsarbete har resulterat i ett alltmer omfattande stoff om svenska som andraspråk. Det har länge saknats en bok som sammanfattar kunskapsläget och relaterar detta till aktuell internationell forskning. Det är därför glädjande att ämnet svenska som andraspråk nu kan presenteras i en samlad volym. Svenska som andraspråk behandlas i boken på olika språkliga nivåer (diskurs, syntax, morfologi, fonologi, lexikon) och i förhållande till skilda fenomen som ålderns och andra individuella faktorers betydelse för andraspråksinlärning, språklig socialisation i hemmet och förskolan samt kodväxling. Också ämnen som klassrumsforskning, ämnesundervisning på andraspråket, alfabetisering samt bedömning och utvärdering intar en framträdande roll i boken. Slutligen diskuteras språkideologiska ramar för synen på invandrares svenska, attityder och värderingar kring bruten svenska, svenska på mångspråkig grund och minoritetselevers flerspråkighet.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2004
ISBN: 9789144011080
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Inbunden
Språk: Svenska
Sidor: 768 st
Mer än 25 års forskning, lärarutbildning och utvecklingsarbete har resulterat i ett alltmer omfattande stoff om svenska som andraspråk. Det har länge saknats en bok som sammanfattar kunskapsläget och relaterar detta till aktuell internationell forskning. Det är därför glädjande att ämnet svenska som andraspråk nu kan presenteras i en samlad volym. Svenska som andraspråk behandlas i boken på olika språkliga nivåer (diskurs, syntax, morfologi, fonologi, lexikon) och i förhållande till skilda fenomen som ålderns och andra individuella faktorers betydelse för andraspråksinlärning, språklig socialisation i hemmet och förskolan samt kodväxling. Också ämnen som klassrumsforskning, ämnesundervisning på andraspråket, alfabetisering samt bedömning och utvärdering intar en framträdande roll i boken. Slutligen diskuteras språkideologiska ramar för synen på invandrares svenska, attityder och värderingar kring bruten svenska, svenska på mångspråkig grund och minoritetselevers flerspråkighet.
Mer än 25 års forskning, lärarutbildning och utvecklingsarbete har resulterat i ett alltmer omfattande stoff om svenska som andraspråk. Det har länge saknats en bok som sammanfattar kunskapsläget och relaterar detta till aktuell internationell forskning. Det är därför glädjande att ämnet svenska som andraspråk nu kan presenteras i en samlad volym. Svenska som andraspråk behandlas i boken på olika språkliga nivåer (diskurs, syntax, morfologi, fonologi, lexikon) och i förhållande till skilda fenomen som ålderns och andra individuella faktorers betydelse för andraspråksinlärning, språklig socialisation i hemmet och förskolan samt kodväxling. Också ämnen som klassrumsforskning, ämnesundervisning på andraspråket, alfabetisering samt bedömning och utvärdering intar en framträdande roll i boken. Slutligen diskuteras språkideologiska ramar för synen på invandrares svenska, attityder och värderingar kring bruten svenska, svenska på mångspråkig grund och minoritetselevers flerspråkighet.
Begagnad bok
155 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
155 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar