Tillbakablickar : en ekonomiprofessors erinringar; Lars Engwall; 2022
endast ny

Tillbakablickar : en ekonomiprofessors erinringar Upplaga 1

av Lars Engwall
Lars Engwall har varit professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet sedan 1981 och har under ett drygt halvt sekel verkat inom den akademiska världen. I denna bok visar han hur förutsättningarna för forskning och undervisning har förändrats sedan han i början av 1960-talet började studera samhällsvetenskap vid Stockholms universitet. Då var antalet studenter få och studievalet fritt. Genom den expansion som följde fick de som fortsatte sina akademiska studier stora möjligheter både inom och utom universiteten. Boken ger en inblick i en professors mångfacetterade verksamhet. Det har varit fråga om att rekrytera och handleda doktorander, att initiera nya forskningsprogram nationellt och internationellt samt att som ledamot ingå i universitetsorgan, forskningsfinansiering och akademier. Därmed kan han i boken skildra möten med många intressanta personligheter.

Av boken framgår också att egen forskning utgör ett viktigt inslag i en professors arbete. För Lars Engwalls del har det varit fråga om att synliggöra förutsättningarna och problem i dagstidningar, banker och universitet. Vidare har han tillsammans med andra studerat hur akademiska institutioner, konsulter och media har spridit företagsekonomiska idéer samt hur moderna organisationer styrs genom ett samspel mellan reglerare, marknadsaktörer och granskare.
Lars Engwall har varit professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet sedan 1981 och har under ett drygt halvt sekel verkat inom den akademiska världen. I denna bok visar han hur förutsättningarna för forskning och undervisning har förändrats sedan han i början av 1960-talet började studera samhällsvetenskap vid Stockholms universitet. Då var antalet studenter få och studievalet fritt. Genom den expansion som följde fick de som fortsatte sina akademiska studier stora möjligheter både inom och utom universiteten. Boken ger en inblick i en professors mångfacetterade verksamhet. Det har varit fråga om att rekrytera och handleda doktorander, att initiera nya forskningsprogram nationellt och internationellt samt att som ledamot ingå i universitetsorgan, forskningsfinansiering och akademier. Därmed kan han i boken skildra möten med många intressanta personligheter.

Av boken framgår också att egen forskning utgör ett viktigt inslag i en professors arbete. För Lars Engwalls del har det varit fråga om att synliggöra förutsättningarna och problem i dagstidningar, banker och universitet. Vidare har han tillsammans med andra studerat hur akademiska institutioner, konsulter och media har spridit företagsekonomiska idéer samt hur moderna organisationer styrs genom ett samspel mellan reglerare, marknadsaktörer och granskare.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2022
ISBN: 9789189323438
Förlag: Ekerlids
Format: Inbunden
Språk: Svenska
Sidor: 480 st
Lars Engwall har varit professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet sedan 1981 och har under ett drygt halvt sekel verkat inom den akademiska världen. I denna bok visar han hur förutsättningarna för forskning och undervisning har förändrats sedan han i början av 1960-talet började studera samhällsvetenskap vid Stockholms universitet. Då var antalet studenter få och studievalet fritt. Genom den expansion som följde fick de som fortsatte sina akademiska studier stora möjligheter både inom och utom universiteten. Boken ger en inblick i en professors mångfacetterade verksamhet. Det har varit fråga om att rekrytera och handleda doktorander, att initiera nya forskningsprogram nationellt och internationellt samt att som ledamot ingå i universitetsorgan, forskningsfinansiering och akademier. Därmed kan han i boken skildra möten med många intressanta personligheter.

Av boken framgår också att egen forskning utgör ett viktigt inslag i en professors arbete. För Lars Engwalls del har det varit fråga om att synliggöra förutsättningarna och problem i dagstidningar, banker och universitet. Vidare har han tillsammans med andra studerat hur akademiska institutioner, konsulter och media har spridit företagsekonomiska idéer samt hur moderna organisationer styrs genom ett samspel mellan reglerare, marknadsaktörer och granskare.
Lars Engwall har varit professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet sedan 1981 och har under ett drygt halvt sekel verkat inom den akademiska världen. I denna bok visar han hur förutsättningarna för forskning och undervisning har förändrats sedan han i början av 1960-talet började studera samhällsvetenskap vid Stockholms universitet. Då var antalet studenter få och studievalet fritt. Genom den expansion som följde fick de som fortsatte sina akademiska studier stora möjligheter både inom och utom universiteten. Boken ger en inblick i en professors mångfacetterade verksamhet. Det har varit fråga om att rekrytera och handleda doktorander, att initiera nya forskningsprogram nationellt och internationellt samt att som ledamot ingå i universitetsorgan, forskningsfinansiering och akademier. Därmed kan han i boken skildra möten med många intressanta personligheter.

Av boken framgår också att egen forskning utgör ett viktigt inslag i en professors arbete. För Lars Engwalls del har det varit fråga om att synliggöra förutsättningarna och problem i dagstidningar, banker och universitet. Vidare har han tillsammans med andra studerat hur akademiska institutioner, konsulter och media har spridit företagsekonomiska idéer samt hur moderna organisationer styrs genom ett samspel mellan reglerare, marknadsaktörer och granskare.
Ny bok
209 kr219 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)
Ny bok
209 kr219 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)