Tio teman i psykologins historia; Henry Egidius; 2001

Tio teman i psykologins historia Upplaga 1

av Henry Egidius
Människan har i alla tider försökt förstå, förutsäga och kontrollera mänskligt beteende. Trots det är psykologin som självständig vetenskap ganska ung. Tio teman i psykologins historia ger genom sitt fokus på de stora teorierna och deras företrädare, snarare än en kronologisk framställning, en god inblick i psykologiämnets utveckling. Här beskrivs de stora huvuddragen i teoriutvecklingen och forskningen inom psykologins olika fält, sådana som personlighetens psykologi, grupp, samhälle och kultur, intelligens och kognition, perception och association, minne och lärande, den psykodynamiska psykologin och behaviorismen.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Människan har i alla tider försökt förstå, förutsäga och kontrollera mänskligt beteende. Trots det är psykologin som självständig vetenskap ganska ung. Tio teman i psykologins historia ger genom sitt fokus på de stora teorierna och deras företrädare, snarare än en kronologisk framställning, en god inblick i psykologiämnets utveckling. Här beskrivs de stora huvuddragen i teoriutvecklingen och forskningen inom psykologins olika fält, sådana som personlighetens psykologi, grupp, samhälle och kultur, intelligens och kognition, perception och association, minne och lärande, den psykodynamiska psykologin och behaviorismen.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2001
ISBN: 9789144615813
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 398 st
Människan har i alla tider försökt förstå, förutsäga och kontrollera mänskligt beteende. Trots det är psykologin som självständig vetenskap ganska ung. Tio teman i psykologins historia ger genom sitt fokus på de stora teorierna och deras företrädare, snarare än en kronologisk framställning, en god inblick i psykologiämnets utveckling. Här beskrivs de stora huvuddragen i teoriutvecklingen och forskningen inom psykologins olika fält, sådana som personlighetens psykologi, grupp, samhälle och kultur, intelligens och kognition, perception och association, minne och lärande, den psykodynamiska psykologin och behaviorismen.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Människan har i alla tider försökt förstå, förutsäga och kontrollera mänskligt beteende. Trots det är psykologin som självständig vetenskap ganska ung. Tio teman i psykologins historia ger genom sitt fokus på de stora teorierna och deras företrädare, snarare än en kronologisk framställning, en god inblick i psykologiämnets utveckling. Här beskrivs de stora huvuddragen i teoriutvecklingen och forskningen inom psykologins olika fält, sådana som personlighetens psykologi, grupp, samhälle och kultur, intelligens och kognition, perception och association, minne och lärande, den psykodynamiska psykologin och behaviorismen.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)