Universitet under uppsikt; Lars Engwall; 2016
endast ny

Universitet under uppsikt Upplaga 1

av Lars Engwall
Universitet under uppsikt är den andra boken i år (Det hotade universitetet gavs ut i våras) som handlar om universitetens och högskolornas organisation och externa granskningssystem. Under 1900-talet har ett stort antal högskolor tillkommit över hela världen. Denna utveckling har medfört ökade upplevda behov av att granska kvaliten på utbildningen. Boken belyser framväxten av allt mer omfattande system och metoder för granskning av akademisk verksamhet. Detta sker med hjälp av ett urval uppsatser på svenska från 1990-talet och framåt. Författaren diskuterar också ett antal övergripande frågor såsom resursfördelning mellan lärosäten, rekryteringsprinciper och den ständiga konflikten mellan stark kvalitetskontroll och nytänkande. Dessutom diskuteras möjliga framtida förändringar i form av nya huvudmän för universitet och högskolor, förändrade undervisningsformer samt sammanslagningar. Lars Engwall är professor emeritus i företagsekonomi vid Uppsala universitet.
Universitet under uppsikt är den andra boken i år (Det hotade universitetet gavs ut i våras) som handlar om universitetens och högskolornas organisation och externa granskningssystem. Under 1900-talet har ett stort antal högskolor tillkommit över hela världen. Denna utveckling har medfört ökade upplevda behov av att granska kvaliten på utbildningen. Boken belyser framväxten av allt mer omfattande system och metoder för granskning av akademisk verksamhet. Detta sker med hjälp av ett urval uppsatser på svenska från 1990-talet och framåt. Författaren diskuterar också ett antal övergripande frågor såsom resursfördelning mellan lärosäten, rekryteringsprinciper och den ständiga konflikten mellan stark kvalitetskontroll och nytänkande. Dessutom diskuteras möjliga framtida förändringar i form av nya huvudmän för universitet och högskolor, förändrade undervisningsformer samt sammanslagningar. Lars Engwall är professor emeritus i företagsekonomi vid Uppsala universitet.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2016
ISBN: 9789175043081
Förlag: Dialogos Förlag
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 291 st
Universitet under uppsikt är den andra boken i år (Det hotade universitetet gavs ut i våras) som handlar om universitetens och högskolornas organisation och externa granskningssystem. Under 1900-talet har ett stort antal högskolor tillkommit över hela världen. Denna utveckling har medfört ökade upplevda behov av att granska kvaliten på utbildningen. Boken belyser framväxten av allt mer omfattande system och metoder för granskning av akademisk verksamhet. Detta sker med hjälp av ett urval uppsatser på svenska från 1990-talet och framåt. Författaren diskuterar också ett antal övergripande frågor såsom resursfördelning mellan lärosäten, rekryteringsprinciper och den ständiga konflikten mellan stark kvalitetskontroll och nytänkande. Dessutom diskuteras möjliga framtida förändringar i form av nya huvudmän för universitet och högskolor, förändrade undervisningsformer samt sammanslagningar. Lars Engwall är professor emeritus i företagsekonomi vid Uppsala universitet.
Universitet under uppsikt är den andra boken i år (Det hotade universitetet gavs ut i våras) som handlar om universitetens och högskolornas organisation och externa granskningssystem. Under 1900-talet har ett stort antal högskolor tillkommit över hela världen. Denna utveckling har medfört ökade upplevda behov av att granska kvaliten på utbildningen. Boken belyser framväxten av allt mer omfattande system och metoder för granskning av akademisk verksamhet. Detta sker med hjälp av ett urval uppsatser på svenska från 1990-talet och framåt. Författaren diskuterar också ett antal övergripande frågor såsom resursfördelning mellan lärosäten, rekryteringsprinciper och den ständiga konflikten mellan stark kvalitetskontroll och nytänkande. Dessutom diskuteras möjliga framtida förändringar i form av nya huvudmän för universitet och högskolor, förändrade undervisningsformer samt sammanslagningar. Lars Engwall är professor emeritus i företagsekonomi vid Uppsala universitet.
Ny bok
233 kr245 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)
Ny bok
233 kr245 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)