Uppsatskalendern - din handbok till att skriva en ....; Jörgen Lundälv; 2019

Uppsatskalendern - din handbok till att skriva en .... Upplaga 1

av Jörgen Lundälv
Uppsatskalendern bygger på kunskap och beprövad erfarenhet från praktiska handledningssituationer och har till syfte att skapa trygghet och säkerhet i processen fram till färdig uppsats. Boken används som komplement till metodböcker för uppsatsskrivning, den hjälper studenten att hålla ordning och reda i processen och fungerar som en loggbok. Etiken är en röd tråd genom kalendern och studenten får flera lästips på vägen. Författare är Jörgen Lundälv, docent vid Göteborgs universitet och docent vid Umeå universitet. Han har mångårig erfarenhet av möten med studerande som uppsatshandledare, metodforskare, journalist och författare. Boken är avsedd för studerande på eftergymnasial nivå som skriver uppsatser, arbetar i projektgrupper eller som genomför undersökningar, utredningar eller forskningsrapporter på grundläggande nivå.
Uppsatskalendern bygger på kunskap och beprövad erfarenhet från praktiska handledningssituationer och har till syfte att skapa trygghet och säkerhet i processen fram till färdig uppsats. Boken används som komplement till metodböcker för uppsatsskrivning, den hjälper studenten att hålla ordning och reda i processen och fungerar som en loggbok. Etiken är en röd tråd genom kalendern och studenten får flera lästips på vägen. Författare är Jörgen Lundälv, docent vid Göteborgs universitet och docent vid Umeå universitet. Han har mångårig erfarenhet av möten med studerande som uppsatshandledare, metodforskare, journalist och författare. Boken är avsedd för studerande på eftergymnasial nivå som skriver uppsatser, arbetar i projektgrupper eller som genomför undersökningar, utredningar eller forskningsrapporter på grundläggande nivå.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2019
ISBN: 9789152357347
Förlag: Sanoma Utbildning
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 150 st
Uppsatskalendern bygger på kunskap och beprövad erfarenhet från praktiska handledningssituationer och har till syfte att skapa trygghet och säkerhet i processen fram till färdig uppsats. Boken används som komplement till metodböcker för uppsatsskrivning, den hjälper studenten att hålla ordning och reda i processen och fungerar som en loggbok. Etiken är en röd tråd genom kalendern och studenten får flera lästips på vägen. Författare är Jörgen Lundälv, docent vid Göteborgs universitet och docent vid Umeå universitet. Han har mångårig erfarenhet av möten med studerande som uppsatshandledare, metodforskare, journalist och författare. Boken är avsedd för studerande på eftergymnasial nivå som skriver uppsatser, arbetar i projektgrupper eller som genomför undersökningar, utredningar eller forskningsrapporter på grundläggande nivå.
Uppsatskalendern bygger på kunskap och beprövad erfarenhet från praktiska handledningssituationer och har till syfte att skapa trygghet och säkerhet i processen fram till färdig uppsats. Boken används som komplement till metodböcker för uppsatsskrivning, den hjälper studenten att hålla ordning och reda i processen och fungerar som en loggbok. Etiken är en röd tråd genom kalendern och studenten får flera lästips på vägen. Författare är Jörgen Lundälv, docent vid Göteborgs universitet och docent vid Umeå universitet. Han har mångårig erfarenhet av möten med studerande som uppsatshandledare, metodforskare, journalist och författare. Boken är avsedd för studerande på eftergymnasial nivå som skriver uppsatser, arbetar i projektgrupper eller som genomför undersökningar, utredningar eller forskningsrapporter på grundläggande nivå.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)