Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer; Ulf Lundahl, Per-Hugo Skärvad; 1999
3 säljare

Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer Upplaga 3

av Ulf Lundahl, Per-Hugo Skärvad
Denna bok handlar om hur man planerar, genomför, avrapporterar och bedömer utredningar. Olika metodologiska synsätt diskuteras och ett antal forsknings- och utredningsmetoder gås igenom. Deras för- och nackdelar analyseras och det klargörs i vilka situationer de kan och bör tillämpas.

Många böcker i utrednings- och forskningsmetodik tar sin utgångspunkt i metodfilosofiskt tänkande, vilket i hög grad främjat den metodologiska metvetenheten bland såväl praktiskt verksamma utredare som studerande. Emellertid är det inte ovanligt att de som sysslar med utredningar känner villrådighet när det gäller att i en praktisk situation tillämpa olika metodologiska ideal. Denna bok utgår därför från den konkreta utredningssituationen. Avsikten är att den skall komplettera de böcker som antingen i första hand behandlar övergripande metodfilosofiska frågor eller främst koncentrerar sig på utredandets formalia.

Boken vänder sig till studerande i företagsekonomi, nationalekonomi, statskunskap, juridik och andra samhällsvetenskapliga och beteende-vetenskapliga ämnen. Dessutom riktar den sig till de medarbetare i företag och offentliga organisationer som i sitt arbete medverkar i utredningar och projekt eller bedömer resultat och konsekvenser av utredningar.
Denna bok handlar om hur man planerar, genomför, avrapporterar och bedömer utredningar. Olika metodologiska synsätt diskuteras och ett antal forsknings- och utredningsmetoder gås igenom. Deras för- och nackdelar analyseras och det klargörs i vilka situationer de kan och bör tillämpas.

Många böcker i utrednings- och forskningsmetodik tar sin utgångspunkt i metodfilosofiskt tänkande, vilket i hög grad främjat den metodologiska metvetenheten bland såväl praktiskt verksamma utredare som studerande. Emellertid är det inte ovanligt att de som sysslar med utredningar känner villrådighet när det gäller att i en praktisk situation tillämpa olika metodologiska ideal. Denna bok utgår därför från den konkreta utredningssituationen. Avsikten är att den skall komplettera de böcker som antingen i första hand behandlar övergripande metodfilosofiska frågor eller främst koncentrerar sig på utredandets formalia.

Boken vänder sig till studerande i företagsekonomi, nationalekonomi, statskunskap, juridik och andra samhällsvetenskapliga och beteende-vetenskapliga ämnen. Dessutom riktar den sig till de medarbetare i företag och offentliga organisationer som i sitt arbete medverkar i utredningar och projekt eller bedömer resultat och konsekvenser av utredningar.
Upplaga: 3e upplagan
Utgiven: 1999
ISBN: 9789144010038
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 282 st
Denna bok handlar om hur man planerar, genomför, avrapporterar och bedömer utredningar. Olika metodologiska synsätt diskuteras och ett antal forsknings- och utredningsmetoder gås igenom. Deras för- och nackdelar analyseras och det klargörs i vilka situationer de kan och bör tillämpas.

Många böcker i utrednings- och forskningsmetodik tar sin utgångspunkt i metodfilosofiskt tänkande, vilket i hög grad främjat den metodologiska metvetenheten bland såväl praktiskt verksamma utredare som studerande. Emellertid är det inte ovanligt att de som sysslar med utredningar känner villrådighet när det gäller att i en praktisk situation tillämpa olika metodologiska ideal. Denna bok utgår därför från den konkreta utredningssituationen. Avsikten är att den skall komplettera de böcker som antingen i första hand behandlar övergripande metodfilosofiska frågor eller främst koncentrerar sig på utredandets formalia.

Boken vänder sig till studerande i företagsekonomi, nationalekonomi, statskunskap, juridik och andra samhällsvetenskapliga och beteende-vetenskapliga ämnen. Dessutom riktar den sig till de medarbetare i företag och offentliga organisationer som i sitt arbete medverkar i utredningar och projekt eller bedömer resultat och konsekvenser av utredningar.
Denna bok handlar om hur man planerar, genomför, avrapporterar och bedömer utredningar. Olika metodologiska synsätt diskuteras och ett antal forsknings- och utredningsmetoder gås igenom. Deras för- och nackdelar analyseras och det klargörs i vilka situationer de kan och bör tillämpas.

Många böcker i utrednings- och forskningsmetodik tar sin utgångspunkt i metodfilosofiskt tänkande, vilket i hög grad främjat den metodologiska metvetenheten bland såväl praktiskt verksamma utredare som studerande. Emellertid är det inte ovanligt att de som sysslar med utredningar känner villrådighet när det gäller att i en praktisk situation tillämpa olika metodologiska ideal. Denna bok utgår därför från den konkreta utredningssituationen. Avsikten är att den skall komplettera de böcker som antingen i första hand behandlar övergripande metodfilosofiska frågor eller främst koncentrerar sig på utredandets formalia.

Boken vänder sig till studerande i företagsekonomi, nationalekonomi, statskunskap, juridik och andra samhällsvetenskapliga och beteende-vetenskapliga ämnen. Dessutom riktar den sig till de medarbetare i företag och offentliga organisationer som i sitt arbete medverkar i utredningar och projekt eller bedömer resultat och konsekvenser av utredningar.
Begagnad bok
149 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
149 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar