Utvärdering och bedömning i skolan : för vem och varför?; Agneta Hult, Anders Olofsson; 2011
5+ säljare

Utvärdering och bedömning i skolan : för vem och varför? Upplaga 1

av Agneta Hult, Anders Olofsson
Utvärdering och bedömning är två av de åtta aspekter som lyfts fram som särskilt viktiga i den nya lärarutbildningen. I denna bok beskrivs och analyseras flertalet av de utvärderings- och bedömningspraktiker som idag är aktuella på skolans område från skolinspektion till de nya skriftliga omdömen som varje elev får. Att belysa både utvärdering av och bedömning i skolan speglar den verklighet lärarstuderande kommer att möta när de börjar arbeta som lärare.
 
Boken erbjuder en bred kunskapsöversikt som utgör en god grund att stå på i arbetet med pedagogisk utvärdering och bedömning i den egna skolan, klassrummet och av eleverna. Den ger såväl teoretiska kunskaper om utvärdering och bedömning som handlingsstrategier i det vardagliga arbetet, och är indelad i tre större sektioner:
Utvärdering och bedömning i ett samhälleligt perspektiv
Utvärdering och bedömning för skolutveckling
Utvärdering och bedömning för undervisning och fostran
Utvärdering och bedömning i skolan är en antologi av 12 lärarutbildare/forskare, verksamma vid ett antal svenska högskolor och universitet.

Den är framtagen under ledning av Agneta Hult, Umeå universitet och Anders Olofsson, Mittuniversitetet. Boken riktar sig främst till lärarstuderande och yrkesverksamma lärare, men är även relevant för pedagogikkurser med inriktning mot utvärdering och bedömning samt för skolledare.
Utvärdering och bedömning är två av de åtta aspekter som lyfts fram som särskilt viktiga i den nya lärarutbildningen. I denna bok beskrivs och analyseras flertalet av de utvärderings- och bedömningspraktiker som idag är aktuella på skolans område från skolinspektion till de nya skriftliga omdömen som varje elev får. Att belysa både utvärdering av och bedömning i skolan speglar den verklighet lärarstuderande kommer att möta när de börjar arbeta som lärare.
 
Boken erbjuder en bred kunskapsöversikt som utgör en god grund att stå på i arbetet med pedagogisk utvärdering och bedömning i den egna skolan, klassrummet och av eleverna. Den ger såväl teoretiska kunskaper om utvärdering och bedömning som handlingsstrategier i det vardagliga arbetet, och är indelad i tre större sektioner:
Utvärdering och bedömning i ett samhälleligt perspektiv
Utvärdering och bedömning för skolutveckling
Utvärdering och bedömning för undervisning och fostran
Utvärdering och bedömning i skolan är en antologi av 12 lärarutbildare/forskare, verksamma vid ett antal svenska högskolor och universitet.

Den är framtagen under ledning av Agneta Hult, Umeå universitet och Anders Olofsson, Mittuniversitetet. Boken riktar sig främst till lärarstuderande och yrkesverksamma lärare, men är även relevant för pedagogikkurser med inriktning mot utvärdering och bedömning samt för skolledare.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2011
ISBN: 9789127121980
Förlag: Natur & Kultur Akademisk
Format: Inbunden
Språk: Svenska
Sidor: 253 st
2 upplagor
Upplaga 2 (2017)
från 309 kr
Upplaga 1 (2011)
från 145 kr
Utvärdering och bedömning är två av de åtta aspekter som lyfts fram som särskilt viktiga i den nya lärarutbildningen. I denna bok beskrivs och analyseras flertalet av de utvärderings- och bedömningspraktiker som idag är aktuella på skolans område från skolinspektion till de nya skriftliga omdömen som varje elev får. Att belysa både utvärdering av och bedömning i skolan speglar den verklighet lärarstuderande kommer att möta när de börjar arbeta som lärare.
 
Boken erbjuder en bred kunskapsöversikt som utgör en god grund att stå på i arbetet med pedagogisk utvärdering och bedömning i den egna skolan, klassrummet och av eleverna. Den ger såväl teoretiska kunskaper om utvärdering och bedömning som handlingsstrategier i det vardagliga arbetet, och är indelad i tre större sektioner:
Utvärdering och bedömning i ett samhälleligt perspektiv
Utvärdering och bedömning för skolutveckling
Utvärdering och bedömning för undervisning och fostran
Utvärdering och bedömning i skolan är en antologi av 12 lärarutbildare/forskare, verksamma vid ett antal svenska högskolor och universitet.

Den är framtagen under ledning av Agneta Hult, Umeå universitet och Anders Olofsson, Mittuniversitetet. Boken riktar sig främst till lärarstuderande och yrkesverksamma lärare, men är även relevant för pedagogikkurser med inriktning mot utvärdering och bedömning samt för skolledare.
Utvärdering och bedömning är två av de åtta aspekter som lyfts fram som särskilt viktiga i den nya lärarutbildningen. I denna bok beskrivs och analyseras flertalet av de utvärderings- och bedömningspraktiker som idag är aktuella på skolans område från skolinspektion till de nya skriftliga omdömen som varje elev får. Att belysa både utvärdering av och bedömning i skolan speglar den verklighet lärarstuderande kommer att möta när de börjar arbeta som lärare.
 
Boken erbjuder en bred kunskapsöversikt som utgör en god grund att stå på i arbetet med pedagogisk utvärdering och bedömning i den egna skolan, klassrummet och av eleverna. Den ger såväl teoretiska kunskaper om utvärdering och bedömning som handlingsstrategier i det vardagliga arbetet, och är indelad i tre större sektioner:
Utvärdering och bedömning i ett samhälleligt perspektiv
Utvärdering och bedömning för skolutveckling
Utvärdering och bedömning för undervisning och fostran
Utvärdering och bedömning i skolan är en antologi av 12 lärarutbildare/forskare, verksamma vid ett antal svenska högskolor och universitet.

Den är framtagen under ledning av Agneta Hult, Umeå universitet och Anders Olofsson, Mittuniversitetet. Boken riktar sig främst till lärarstuderande och yrkesverksamma lärare, men är även relevant för pedagogikkurser med inriktning mot utvärdering och bedömning samt för skolledare.
Begagnad bok
145 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
145 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar