Vad bör staten göra? : om välfärdsstatens moraliska och politiska logik; Bo Rothstein; 2010
spara 37%
5+ säljare

Vad bör staten göra? : om välfärdsstatens moraliska och politiska logik Upplaga 3

av Bo Rothstein
Försämrade statsfinanser, ökande kritik mot staten som vill styra och ställa med invånarnas privata sfär, frågan om privatisering av offentliga uppgifter och medborgarnas krav på större valfrihet leder fram till frågan om den generella välfärdspolitiken måste överges till förmån för mer individuella lösningar.

I denna bok analyseras vad staten bör göra, dvs. hur statens förhållande till medborgarna bör kon-strueras, vad rättvisa är och hur denna kan uppnås. Denna spekulativa teori kombineras med mera jord-nära forskningsresultat om vad staten kan göra. Författaren redogör för den moderna politiska filo-sofins diskussion om social rättvisa och går igenom forskningen om sociala reformers implementering. I denna forskning har man försökt ta reda på vilka slags välfärdsreformer som fungerar och vilka som vanligtvis misslyckas. Resonemanget mynnar ut i en konstruktiv teori om den moderna välfärds-politikens framtid.

Här diskuteras också hur man skall förklara varför sociala normer om rättvisa varierar, varför välfärdspolitiken är så olika i olika länder, frågan om valfrihet, konkurrens och privatisering av offentliga tjänster och hur man historiskt kan karaktärisera den svenska välfärdspolitikens inriktning.

I denna andra reviderade upplaga finns ett ny-skrivet kapitel om välfärdspolitiken och det sociala kapitalet.
Försämrade statsfinanser, ökande kritik mot staten som vill styra och ställa med invånarnas privata sfär, frågan om privatisering av offentliga uppgifter och medborgarnas krav på större valfrihet leder fram till frågan om den generella välfärdspolitiken måste överges till förmån för mer individuella lösningar.

I denna bok analyseras vad staten bör göra, dvs. hur statens förhållande till medborgarna bör kon-strueras, vad rättvisa är och hur denna kan uppnås. Denna spekulativa teori kombineras med mera jord-nära forskningsresultat om vad staten kan göra. Författaren redogör för den moderna politiska filo-sofins diskussion om social rättvisa och går igenom forskningen om sociala reformers implementering. I denna forskning har man försökt ta reda på vilka slags välfärdsreformer som fungerar och vilka som vanligtvis misslyckas. Resonemanget mynnar ut i en konstruktiv teori om den moderna välfärds-politikens framtid.

Här diskuteras också hur man skall förklara varför sociala normer om rättvisa varierar, varför välfärdspolitiken är så olika i olika länder, frågan om valfrihet, konkurrens och privatisering av offentliga tjänster och hur man historiskt kan karaktärisera den svenska välfärdspolitikens inriktning.

I denna andra reviderade upplaga finns ett ny-skrivet kapitel om välfärdspolitiken och det sociala kapitalet.
Upplaga: 3e upplagan
Utgiven: 2010
ISBN: 9789186203658
Förlag: SNS Förlag
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 336 st
Försämrade statsfinanser, ökande kritik mot staten som vill styra och ställa med invånarnas privata sfär, frågan om privatisering av offentliga uppgifter och medborgarnas krav på större valfrihet leder fram till frågan om den generella välfärdspolitiken måste överges till förmån för mer individuella lösningar.

I denna bok analyseras vad staten bör göra, dvs. hur statens förhållande till medborgarna bör kon-strueras, vad rättvisa är och hur denna kan uppnås. Denna spekulativa teori kombineras med mera jord-nära forskningsresultat om vad staten kan göra. Författaren redogör för den moderna politiska filo-sofins diskussion om social rättvisa och går igenom forskningen om sociala reformers implementering. I denna forskning har man försökt ta reda på vilka slags välfärdsreformer som fungerar och vilka som vanligtvis misslyckas. Resonemanget mynnar ut i en konstruktiv teori om den moderna välfärds-politikens framtid.

Här diskuteras också hur man skall förklara varför sociala normer om rättvisa varierar, varför välfärdspolitiken är så olika i olika länder, frågan om valfrihet, konkurrens och privatisering av offentliga tjänster och hur man historiskt kan karaktärisera den svenska välfärdspolitikens inriktning.

I denna andra reviderade upplaga finns ett ny-skrivet kapitel om välfärdspolitiken och det sociala kapitalet.
Försämrade statsfinanser, ökande kritik mot staten som vill styra och ställa med invånarnas privata sfär, frågan om privatisering av offentliga uppgifter och medborgarnas krav på större valfrihet leder fram till frågan om den generella välfärdspolitiken måste överges till förmån för mer individuella lösningar.

I denna bok analyseras vad staten bör göra, dvs. hur statens förhållande till medborgarna bör kon-strueras, vad rättvisa är och hur denna kan uppnås. Denna spekulativa teori kombineras med mera jord-nära forskningsresultat om vad staten kan göra. Författaren redogör för den moderna politiska filo-sofins diskussion om social rättvisa och går igenom forskningen om sociala reformers implementering. I denna forskning har man försökt ta reda på vilka slags välfärdsreformer som fungerar och vilka som vanligtvis misslyckas. Resonemanget mynnar ut i en konstruktiv teori om den moderna välfärds-politikens framtid.

Här diskuteras också hur man skall förklara varför sociala normer om rättvisa varierar, varför välfärdspolitiken är så olika i olika länder, frågan om valfrihet, konkurrens och privatisering av offentliga tjänster och hur man historiskt kan karaktärisera den svenska välfärdspolitikens inriktning.

I denna andra reviderade upplaga finns ett ny-skrivet kapitel om välfärdspolitiken och det sociala kapitalet.
Begagnad bok
239 kr379 krSpara 140 kr (37%) mot nypris
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
239 kr379 krSpara 140 kr (37%) mot nypris
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar