Vägar till elevers lärande; Lars-Åke Kernell, Monica H. Sträng, Lennart Björk, Silwa Claesson, Jörgen Dimenäs, Maj Björk, Mats Hemberg; 1995
5+ säljare

Vägar till elevers lärande Upplaga 1

av Lars-Åke Kernell, Monica H. Sträng, Lennart Björk, Silwa Claesson, Jörgen Dimenäs
m.fl.
Detta är en bok om undervisning där författarna tar sin utgångspunkt i den egna klassrumsvardagen. Bokens centrala tema är att bakom den synliga metodiken, dvs. det i klassrummet iakttagbara, finns en osynlig metodik som utgörs av lärarens syn på kunskap och lärande, på lärarrollen osv. Med hjälp av beskrivningar och exempel från skilda åldersgrupper och ämnesområden gestaltas lärares idéer och tankar om undervisning. Gemensamt för bokens samtliga bidrag är att elevernas begreppsvärld tillmäts stor betydelse för hur undervisningen ska utformas. Detta innebär att lärarens uppgift varken består i att vara den som enbart organiserar och administrerar undervisning eller den som överför kunskap. Istället får läraren den viktiga rollen som den som lär elever att lära sig. Boken är avsedd för grundutbildning och fortbildning av lärare på alla stadier.
Detta är en bok om undervisning där författarna tar sin utgångspunkt i den egna klassrumsvardagen. Bokens centrala tema är att bakom den synliga metodiken, dvs. det i klassrummet iakttagbara, finns en osynlig metodik som utgörs av lärarens syn på kunskap och lärande, på lärarrollen osv. Med hjälp av beskrivningar och exempel från skilda åldersgrupper och ämnesområden gestaltas lärares idéer och tankar om undervisning. Gemensamt för bokens samtliga bidrag är att elevernas begreppsvärld tillmäts stor betydelse för hur undervisningen ska utformas. Detta innebär att lärarens uppgift varken består i att vara den som enbart organiserar och administrerar undervisning eller den som överför kunskap. Istället får läraren den viktiga rollen som den som lär elever att lära sig. Boken är avsedd för grundutbildning och fortbildning av lärare på alla stadier.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 1995
ISBN: 9789144614113
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 157 st
Detta är en bok om undervisning där författarna tar sin utgångspunkt i den egna klassrumsvardagen. Bokens centrala tema är att bakom den synliga metodiken, dvs. det i klassrummet iakttagbara, finns en osynlig metodik som utgörs av lärarens syn på kunskap och lärande, på lärarrollen osv. Med hjälp av beskrivningar och exempel från skilda åldersgrupper och ämnesområden gestaltas lärares idéer och tankar om undervisning. Gemensamt för bokens samtliga bidrag är att elevernas begreppsvärld tillmäts stor betydelse för hur undervisningen ska utformas. Detta innebär att lärarens uppgift varken består i att vara den som enbart organiserar och administrerar undervisning eller den som överför kunskap. Istället får läraren den viktiga rollen som den som lär elever att lära sig. Boken är avsedd för grundutbildning och fortbildning av lärare på alla stadier.
Detta är en bok om undervisning där författarna tar sin utgångspunkt i den egna klassrumsvardagen. Bokens centrala tema är att bakom den synliga metodiken, dvs. det i klassrummet iakttagbara, finns en osynlig metodik som utgörs av lärarens syn på kunskap och lärande, på lärarrollen osv. Med hjälp av beskrivningar och exempel från skilda åldersgrupper och ämnesområden gestaltas lärares idéer och tankar om undervisning. Gemensamt för bokens samtliga bidrag är att elevernas begreppsvärld tillmäts stor betydelse för hur undervisningen ska utformas. Detta innebär att lärarens uppgift varken består i att vara den som enbart organiserar och administrerar undervisning eller den som överför kunskap. Istället får läraren den viktiga rollen som den som lär elever att lära sig. Boken är avsedd för grundutbildning och fortbildning av lärare på alla stadier.
Begagnad bok
85 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
85 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar