Vårdande vid psykisk ohälsa :  på avancerad nivå; Lena Wiklund Gustin; 2014
5+ säljare

Vårdande vid psykisk ohälsa : på avancerad nivå Upplaga 2

av Lena Wiklund Gustin
Boken ger läsaren en grund för personcentrerad vård på avancerad nivå, genom att ta fasta på forskning som beaktar patientens och närståendes livsvärld. En historisk tillbakablick på hur det har varit att vara patient inom den psykiatriska vården inleder boken, innan författarna presenterar aktuell forskning om hälsa, ohälsa och vårdande. Utgångspunkten tas i vårdvetenskaplig forskning som utgår från patienters erfarenheter av lidande och vård.

Återhämtning som en pågående process där personen formar sitt liv utgående från sina egna förutsättningar och värden löper som en röd tråd genom boken. Teman som exempelvis hopplöshet, skam och utanförskap men även positiva erfarenheter av glädje, tillit och gemenskap relateras till ohälsa och lidande, men också till försoning, hälsa och återhämtning. Vårdarens betydelse för att främja patientens hälsoprocesser lyfts fram med fokus på vårdkulturen, vårdande relationer och kommunikation mellan patienter och vårdare.

I denna andra upplaga av boken har de tidigare kapitlen omarbetats och uppdaterats med ny forskning och flera kapitel har tillkommit. I de nya kapitlen lyfts vårdande på avancerad nivå också fram i relation till de komplexa situationer som uppstår exempelvis på en vårdavdelning, där patienters olika behov ska tillgodoses. Maktstrukturer relaterade till såväl genus som förhållningssätt beskrivs och problematiseras. Dessutom synliggörs betydelsen av att möjliggöra såväl patienters som närståendes delaktighet för att främja återhämtning och ett bärkraftigt vardagsliv.

Målgruppen är i första hand studenter på avancerad nivå samt sjuk-sköterskor inom den psykiatriska vården. Boken kan också med fördel läsas av andra inom hälso- och sjukvården som är intresserade av att få en inblick i hur den psykiatriska vården kan förstås med utgångspunkt i patientens värld snarare än utgående från diagnostiska kriterier.
Boken ger läsaren en grund för personcentrerad vård på avancerad nivå, genom att ta fasta på forskning som beaktar patientens och närståendes livsvärld. En historisk tillbakablick på hur det har varit att vara patient inom den psykiatriska vården inleder boken, innan författarna presenterar aktuell forskning om hälsa, ohälsa och vårdande. Utgångspunkten tas i vårdvetenskaplig forskning som utgår från patienters erfarenheter av lidande och vård.

Återhämtning som en pågående process där personen formar sitt liv utgående från sina egna förutsättningar och värden löper som en röd tråd genom boken. Teman som exempelvis hopplöshet, skam och utanförskap men även positiva erfarenheter av glädje, tillit och gemenskap relateras till ohälsa och lidande, men också till försoning, hälsa och återhämtning. Vårdarens betydelse för att främja patientens hälsoprocesser lyfts fram med fokus på vårdkulturen, vårdande relationer och kommunikation mellan patienter och vårdare.

I denna andra upplaga av boken har de tidigare kapitlen omarbetats och uppdaterats med ny forskning och flera kapitel har tillkommit. I de nya kapitlen lyfts vårdande på avancerad nivå också fram i relation till de komplexa situationer som uppstår exempelvis på en vårdavdelning, där patienters olika behov ska tillgodoses. Maktstrukturer relaterade till såväl genus som förhållningssätt beskrivs och problematiseras. Dessutom synliggörs betydelsen av att möjliggöra såväl patienters som närståendes delaktighet för att främja återhämtning och ett bärkraftigt vardagsliv.

Målgruppen är i första hand studenter på avancerad nivå samt sjuk-sköterskor inom den psykiatriska vården. Boken kan också med fördel läsas av andra inom hälso- och sjukvården som är intresserade av att få en inblick i hur den psykiatriska vården kan förstås med utgångspunkt i patientens värld snarare än utgående från diagnostiska kriterier.
Upplaga: 2a upplagan
Utgiven: 2014
ISBN: 9789144095394
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 503 st
Boken ger läsaren en grund för personcentrerad vård på avancerad nivå, genom att ta fasta på forskning som beaktar patientens och närståendes livsvärld. En historisk tillbakablick på hur det har varit att vara patient inom den psykiatriska vården inleder boken, innan författarna presenterar aktuell forskning om hälsa, ohälsa och vårdande. Utgångspunkten tas i vårdvetenskaplig forskning som utgår från patienters erfarenheter av lidande och vård.

Återhämtning som en pågående process där personen formar sitt liv utgående från sina egna förutsättningar och värden löper som en röd tråd genom boken. Teman som exempelvis hopplöshet, skam och utanförskap men även positiva erfarenheter av glädje, tillit och gemenskap relateras till ohälsa och lidande, men också till försoning, hälsa och återhämtning. Vårdarens betydelse för att främja patientens hälsoprocesser lyfts fram med fokus på vårdkulturen, vårdande relationer och kommunikation mellan patienter och vårdare.

I denna andra upplaga av boken har de tidigare kapitlen omarbetats och uppdaterats med ny forskning och flera kapitel har tillkommit. I de nya kapitlen lyfts vårdande på avancerad nivå också fram i relation till de komplexa situationer som uppstår exempelvis på en vårdavdelning, där patienters olika behov ska tillgodoses. Maktstrukturer relaterade till såväl genus som förhållningssätt beskrivs och problematiseras. Dessutom synliggörs betydelsen av att möjliggöra såväl patienters som närståendes delaktighet för att främja återhämtning och ett bärkraftigt vardagsliv.

Målgruppen är i första hand studenter på avancerad nivå samt sjuk-sköterskor inom den psykiatriska vården. Boken kan också med fördel läsas av andra inom hälso- och sjukvården som är intresserade av att få en inblick i hur den psykiatriska vården kan förstås med utgångspunkt i patientens värld snarare än utgående från diagnostiska kriterier.
Boken ger läsaren en grund för personcentrerad vård på avancerad nivå, genom att ta fasta på forskning som beaktar patientens och närståendes livsvärld. En historisk tillbakablick på hur det har varit att vara patient inom den psykiatriska vården inleder boken, innan författarna presenterar aktuell forskning om hälsa, ohälsa och vårdande. Utgångspunkten tas i vårdvetenskaplig forskning som utgår från patienters erfarenheter av lidande och vård.

Återhämtning som en pågående process där personen formar sitt liv utgående från sina egna förutsättningar och värden löper som en röd tråd genom boken. Teman som exempelvis hopplöshet, skam och utanförskap men även positiva erfarenheter av glädje, tillit och gemenskap relateras till ohälsa och lidande, men också till försoning, hälsa och återhämtning. Vårdarens betydelse för att främja patientens hälsoprocesser lyfts fram med fokus på vårdkulturen, vårdande relationer och kommunikation mellan patienter och vårdare.

I denna andra upplaga av boken har de tidigare kapitlen omarbetats och uppdaterats med ny forskning och flera kapitel har tillkommit. I de nya kapitlen lyfts vårdande på avancerad nivå också fram i relation till de komplexa situationer som uppstår exempelvis på en vårdavdelning, där patienters olika behov ska tillgodoses. Maktstrukturer relaterade till såväl genus som förhållningssätt beskrivs och problematiseras. Dessutom synliggörs betydelsen av att möjliggöra såväl patienters som närståendes delaktighet för att främja återhämtning och ett bärkraftigt vardagsliv.

Målgruppen är i första hand studenter på avancerad nivå samt sjuk-sköterskor inom den psykiatriska vården. Boken kan också med fördel läsas av andra inom hälso- och sjukvården som är intresserade av att få en inblick i hur den psykiatriska vården kan förstås med utgångspunkt i patientens värld snarare än utgående från diagnostiska kriterier.
Begagnad bok
279 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
279 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar