Venga vamos Facit; Margareta Vanäs-Hedberg, Antonio Gallego, Christer Nordstrand; 2000

Venga vamos Facit Upplaga 1

av Margareta Vanäs-Hedberg, Antonio Gallego, Christer Nordstrand
¡Venga, vamos! är ett basläromedel i fortsättningsspanska för gymnasiet och vuxenutbildningen. ¡Venga, vamos! är en allt-i-ett-bok med övningscd-rom. OBS.! Det kan förekomma problem med att öppna skivan i senare versioner av Windows som Windows 7 och 8. Klicka på Setup.exe. Fungerar inte i Mac. Serien kommer att utgå men finns fortsatt för kompletteringsköp tills lagret är slut.

Läs mer
Att undervisa med Venga vamos ger en mycket bra grund för att eleverna ska uppnå de kunskapskrav som ställs i ämnesplanerna (språk 4) för GY11. Det centrala innehållet i ämnesplanerna representeras väl genom varierande texter med olika teman och i olika genrer. Det finns gott om hörövningar och lästexter som uppfyller de receptiva moment som tas upp i ämnesplanerna, såsom sammanhängande samtal i form av dialoger och intervjuer, samt enkel sakprosa. Skolverkets nya krav på produktion och interaktion uppfylls genom varierande muntliga och skriftliga övningar, där eleven får mycket stöd på vägen.
¡Venga, vamos! är liksom ¡Venga! uppdelad i sex etapas. Varje etapa har 1-2 intensiva texter med grammatik som hela klassen arbetar med. Dialogtexter varvas med realiatexter. Repetition av basgrammatiken som togs upp i ¡Venga! varvas med nya grammatiska moment. Efter varje intensiv text följer ett övningsblock med nivågrupperade skriftliga och muntliga övningar, där tyngdpunkten ligger på kommunikation.
Varje etapa har dessutom extensiva texter, faktarutor, sånger och material av mer lättsam karaktär. Mål och utvärdering finns till varje etapa.
Cd-romen som ligger i varje bok innehåller Frasería, Vocabulario, Gramática, Cultura y civilización etc: material knutet till respektive intensiv text i boken.
Cuaderno del profesor till ¡Venga, vamos! innehåller mängder med fortbildningsmaterial till lärare och elever, översättningsövningar, texter till hörövningarna samt förslag till prov.
I boken ligger en övningscd-rom med mängder av interaktiva övningar: ordkunskapsövningar, grammatikövningar och mycket repetition. Den är gjord för tidigare versioner av Windows för PC. Det kan förekomma problem med att öppna skivan i senare versioner av Windows som Windows 7 och 8. Klicka på Setup.exe. Fungerar inte i Mac.
¡Venga, vamos! är ett basläromedel i fortsättningsspanska för gymnasiet och vuxenutbildningen. ¡Venga, vamos! är en allt-i-ett-bok med övningscd-rom. OBS.! Det kan förekomma problem med att öppna skivan i senare versioner av Windows som Windows 7 och 8. Klicka på Setup.exe. Fungerar inte i Mac. Serien kommer att utgå men finns fortsatt för kompletteringsköp tills lagret är slut.

Läs mer
Att undervisa med Venga vamos ger en mycket bra grund för att eleverna ska uppnå de kunskapskrav som ställs i ämnesplanerna (språk 4) för GY11. Det centrala innehållet i ämnesplanerna representeras väl genom varierande texter med olika teman och i olika genrer. Det finns gott om hörövningar och lästexter som uppfyller de receptiva moment som tas upp i ämnesplanerna, såsom sammanhängande samtal i form av dialoger och intervjuer, samt enkel sakprosa. Skolverkets nya krav på produktion och interaktion uppfylls genom varierande muntliga och skriftliga övningar, där eleven får mycket stöd på vägen.
¡Venga, vamos! är liksom ¡Venga! uppdelad i sex etapas. Varje etapa har 1-2 intensiva texter med grammatik som hela klassen arbetar med. Dialogtexter varvas med realiatexter. Repetition av basgrammatiken som togs upp i ¡Venga! varvas med nya grammatiska moment. Efter varje intensiv text följer ett övningsblock med nivågrupperade skriftliga och muntliga övningar, där tyngdpunkten ligger på kommunikation.
Varje etapa har dessutom extensiva texter, faktarutor, sånger och material av mer lättsam karaktär. Mål och utvärdering finns till varje etapa.
Cd-romen som ligger i varje bok innehåller Frasería, Vocabulario, Gramática, Cultura y civilización etc: material knutet till respektive intensiv text i boken.
Cuaderno del profesor till ¡Venga, vamos! innehåller mängder med fortbildningsmaterial till lärare och elever, översättningsövningar, texter till hörövningarna samt förslag till prov.
I boken ligger en övningscd-rom med mängder av interaktiva övningar: ordkunskapsövningar, grammatikövningar och mycket repetition. Den är gjord för tidigare versioner av Windows för PC. Det kan förekomma problem med att öppna skivan i senare versioner av Windows som Windows 7 och 8. Klicka på Setup.exe. Fungerar inte i Mac.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2000
ISBN: 9789121183908
Förlag: Liber
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 24 st
¡Venga, vamos! är ett basläromedel i fortsättningsspanska för gymnasiet och vuxenutbildningen. ¡Venga, vamos! är en allt-i-ett-bok med övningscd-rom. OBS.! Det kan förekomma problem med att öppna skivan i senare versioner av Windows som Windows 7 och 8. Klicka på Setup.exe. Fungerar inte i Mac. Serien kommer att utgå men finns fortsatt för kompletteringsköp tills lagret är slut.

Läs mer
Att undervisa med Venga vamos ger en mycket bra grund för att eleverna ska uppnå de kunskapskrav som ställs i ämnesplanerna (språk 4) för GY11. Det centrala innehållet i ämnesplanerna representeras väl genom varierande texter med olika teman och i olika genrer. Det finns gott om hörövningar och lästexter som uppfyller de receptiva moment som tas upp i ämnesplanerna, såsom sammanhängande samtal i form av dialoger och intervjuer, samt enkel sakprosa. Skolverkets nya krav på produktion och interaktion uppfylls genom varierande muntliga och skriftliga övningar, där eleven får mycket stöd på vägen.
¡Venga, vamos! är liksom ¡Venga! uppdelad i sex etapas. Varje etapa har 1-2 intensiva texter med grammatik som hela klassen arbetar med. Dialogtexter varvas med realiatexter. Repetition av basgrammatiken som togs upp i ¡Venga! varvas med nya grammatiska moment. Efter varje intensiv text följer ett övningsblock med nivågrupperade skriftliga och muntliga övningar, där tyngdpunkten ligger på kommunikation.
Varje etapa har dessutom extensiva texter, faktarutor, sånger och material av mer lättsam karaktär. Mål och utvärdering finns till varje etapa.
Cd-romen som ligger i varje bok innehåller Frasería, Vocabulario, Gramática, Cultura y civilización etc: material knutet till respektive intensiv text i boken.
Cuaderno del profesor till ¡Venga, vamos! innehåller mängder med fortbildningsmaterial till lärare och elever, översättningsövningar, texter till hörövningarna samt förslag till prov.
I boken ligger en övningscd-rom med mängder av interaktiva övningar: ordkunskapsövningar, grammatikövningar och mycket repetition. Den är gjord för tidigare versioner av Windows för PC. Det kan förekomma problem med att öppna skivan i senare versioner av Windows som Windows 7 och 8. Klicka på Setup.exe. Fungerar inte i Mac.
¡Venga, vamos! är ett basläromedel i fortsättningsspanska för gymnasiet och vuxenutbildningen. ¡Venga, vamos! är en allt-i-ett-bok med övningscd-rom. OBS.! Det kan förekomma problem med att öppna skivan i senare versioner av Windows som Windows 7 och 8. Klicka på Setup.exe. Fungerar inte i Mac. Serien kommer att utgå men finns fortsatt för kompletteringsköp tills lagret är slut.

Läs mer
Att undervisa med Venga vamos ger en mycket bra grund för att eleverna ska uppnå de kunskapskrav som ställs i ämnesplanerna (språk 4) för GY11. Det centrala innehållet i ämnesplanerna representeras väl genom varierande texter med olika teman och i olika genrer. Det finns gott om hörövningar och lästexter som uppfyller de receptiva moment som tas upp i ämnesplanerna, såsom sammanhängande samtal i form av dialoger och intervjuer, samt enkel sakprosa. Skolverkets nya krav på produktion och interaktion uppfylls genom varierande muntliga och skriftliga övningar, där eleven får mycket stöd på vägen.
¡Venga, vamos! är liksom ¡Venga! uppdelad i sex etapas. Varje etapa har 1-2 intensiva texter med grammatik som hela klassen arbetar med. Dialogtexter varvas med realiatexter. Repetition av basgrammatiken som togs upp i ¡Venga! varvas med nya grammatiska moment. Efter varje intensiv text följer ett övningsblock med nivågrupperade skriftliga och muntliga övningar, där tyngdpunkten ligger på kommunikation.
Varje etapa har dessutom extensiva texter, faktarutor, sånger och material av mer lättsam karaktär. Mål och utvärdering finns till varje etapa.
Cd-romen som ligger i varje bok innehåller Frasería, Vocabulario, Gramática, Cultura y civilización etc: material knutet till respektive intensiv text i boken.
Cuaderno del profesor till ¡Venga, vamos! innehåller mängder med fortbildningsmaterial till lärare och elever, översättningsövningar, texter till hörövningarna samt förslag till prov.
I boken ligger en övningscd-rom med mängder av interaktiva övningar: ordkunskapsövningar, grammatikövningar och mycket repetition. Den är gjord för tidigare versioner av Windows för PC. Det kan förekomma problem med att öppna skivan i senare versioner av Windows som Windows 7 och 8. Klicka på Setup.exe. Fungerar inte i Mac.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)