Yrkesroll i förändring; Carin Roos; 2014
endast ny

Yrkesroll i förändring

av Carin Roos
Yrkestiteln förstadielärare skulle kunna vara namnet på vilken lärarkategori som helst som arbetar med barn under skolåldern. Men sedan 1950-talet har benämningen använts för att beteckna förskollärare med specialutbildning för att arbeta med döva förskolebarn eller förskolebarn med hörselnedsättning. Förstadielärarnas historia omfattar idag mer än sextio år och erbjuder en delvis dramatisk läsning som speglar både tidsperiodens syn på barn och deras utveckling samt den förändring i uppfattningen av dövas möjlighet till språklig och allmän utveckling som har skett. Oavsett inriktning och oavsett vilka åldrar man utbildats för har liknande svängningar skett inom hela yrkeskåren av speciallärare. Gemensamt för alla speciallärarna i arbetslivet verkar också vara det stora engagemang och personliga kapital man satsat i sitt arbete. Det som också är viktigt att bära med sig genom denna bok är att pedagogerna handlat utifrån de paradigm som rått, influerade av den tidens rådande synsätt på barn och på pedagogisk praxis.
Yrkestiteln förstadielärare skulle kunna vara namnet på vilken lärarkategori som helst som arbetar med barn under skolåldern. Men sedan 1950-talet har benämningen använts för att beteckna förskollärare med specialutbildning för att arbeta med döva förskolebarn eller förskolebarn med hörselnedsättning. Förstadielärarnas historia omfattar idag mer än sextio år och erbjuder en delvis dramatisk läsning som speglar både tidsperiodens syn på barn och deras utveckling samt den förändring i uppfattningen av dövas möjlighet till språklig och allmän utveckling som har skett. Oavsett inriktning och oavsett vilka åldrar man utbildats för har liknande svängningar skett inom hela yrkeskåren av speciallärare. Gemensamt för alla speciallärarna i arbetslivet verkar också vara det stora engagemang och personliga kapital man satsat i sitt arbete. Det som också är viktigt att bära med sig genom denna bok är att pedagogerna handlat utifrån de paradigm som rått, influerade av den tidens rådande synsätt på barn och på pedagogisk praxis.
Utgiven: 2014
ISBN: 9789170635953
Förlag: Karlstads universitet
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 54 st
Yrkestiteln förstadielärare skulle kunna vara namnet på vilken lärarkategori som helst som arbetar med barn under skolåldern. Men sedan 1950-talet har benämningen använts för att beteckna förskollärare med specialutbildning för att arbeta med döva förskolebarn eller förskolebarn med hörselnedsättning. Förstadielärarnas historia omfattar idag mer än sextio år och erbjuder en delvis dramatisk läsning som speglar både tidsperiodens syn på barn och deras utveckling samt den förändring i uppfattningen av dövas möjlighet till språklig och allmän utveckling som har skett. Oavsett inriktning och oavsett vilka åldrar man utbildats för har liknande svängningar skett inom hela yrkeskåren av speciallärare. Gemensamt för alla speciallärarna i arbetslivet verkar också vara det stora engagemang och personliga kapital man satsat i sitt arbete. Det som också är viktigt att bära med sig genom denna bok är att pedagogerna handlat utifrån de paradigm som rått, influerade av den tidens rådande synsätt på barn och på pedagogisk praxis.
Yrkestiteln förstadielärare skulle kunna vara namnet på vilken lärarkategori som helst som arbetar med barn under skolåldern. Men sedan 1950-talet har benämningen använts för att beteckna förskollärare med specialutbildning för att arbeta med döva förskolebarn eller förskolebarn med hörselnedsättning. Förstadielärarnas historia omfattar idag mer än sextio år och erbjuder en delvis dramatisk läsning som speglar både tidsperiodens syn på barn och deras utveckling samt den förändring i uppfattningen av dövas möjlighet till språklig och allmän utveckling som har skett. Oavsett inriktning och oavsett vilka åldrar man utbildats för har liknande svängningar skett inom hela yrkeskåren av speciallärare. Gemensamt för alla speciallärarna i arbetslivet verkar också vara det stora engagemang och personliga kapital man satsat i sitt arbete. Det som också är viktigt att bära med sig genom denna bok är att pedagogerna handlat utifrån de paradigm som rått, influerade av den tidens rådande synsätt på barn och på pedagogisk praxis.
Ny bok
176 kr185 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)
Ny bok
176 kr185 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)