Socionomprogrammet - kurslitteratur

Spara upp till 80% på att köpa dina kursböcker från andra studenter på Socionomprogrammet. Lika snabbt, enkelt och riskfritt som att beställa ny studentlitteratur. Dessutom är det bättre för miljön.
Samhällsvetenskapliga metoder; Alan Bryman; 2011
5+ säljare
av Alan Bryman (2011)
129 kr
Vetenskapsteori för nybörjare; Torsten Thurén; 2007
5+ säljare
av Torsten Thurén (2007)
85 kr
Perspektiv på sociala problem; Anna Meeuwisse, Hans Swärd, Anna-Karin Andershed, Henrik Andershed, Gunvor Andersson, Thomas Brante, Morten Ejrnoes, Margareta Hydén, Margaretha Järvinen, Max Koch, Sören Kristiansen, Gunilla Lindén, Sven-Axel Månsson, Lennart Nygren, Ingriid Sahlin, Bengt Starrin, Sune Sunesson, Catherine Tuvblad, Hanna Wikström; 2013
-45%
5+ säljare
av Anna Meeuwisse, Hans Swärd, Anna-Karin Andershed m.fl. (2013)
285 kr
Nypris: 516 kr
Sociologi; Anthony Giddens, Philip Sutton; 2014
-74%
5+ säljare
Sociologi Upplaga 5
av Anthony Giddens, Philip Sutton (2014)
189 kr
Nypris: 717 kr
Rapporter och uppsatser; Jarl Backman; 2008
5+ säljare
av Jarl Backman (2008)
85 kr
Svenska skrivregler; Svenska Språkrådet; 2008
5+ säljare
av Svenska Språkrådet (2008)
85 kr
Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder; Göran Djurfeldt, Rolf Larsson, Ola Stjärnhagen; 2010
5+ säljare
av Göran Djurfeldt, Rolf Larsson, Ola Stjärnhagen (2010)
85 kr
Arbetsgruppens psykologi; Barbro Lennéer Axelson, Ingela Thylefors; 2005
5+ säljare
av Barbro Lennéer Axelson, Ingela Thylefors (2005)
85 kr
Den kvalitativa forskningsintervjun; Steinar Kvale, Svend Brinkmann; 2014
-41%
5+ säljare
av Steinar Kvale, Svend Brinkmann (2014)
269 kr
Nypris: 451 kr