Studentlitteratur på Ersta Sköndal Bräcke högskola

Teori för socialt arbete
Teori för socialt arbete
Författare: Björn Blom; Stefan Morén
ISBN:
 • 9144091656
 • 9789144091655
Upplaga: 1
Utgiven: 2015-09-30
Socialt arbete : en grundbok
Socialt arbete : en grundbok
Författare: Anna Meeuwisse
ISBN:
 • 9789127107625
Upplaga: 2
Utgiven: 2006-01-19
Gruppsykologi : om grupper, organisationer och ledarskap
Gruppsykologi : om grupper, organisationer och ledarskap
Författare: Lars Svedberg
ISBN:
 • 9144111266
 • 9789144111261
Upplaga: 6
Utgiven: 2016-04-20
Europarätten – En introduktion till EU-rätten och Europakonventionen
Europarätten – En introduktion till EU-rätten och Europakonventionen
Författare: Mattias Nilsson; Jenny Lundberg
ISBN:
 • 9172234083
 • 9789172234086
Upplaga: 4
Utgiven: 2010-09-14
Psykologiska perspektiv
Psykologiska perspektiv
Författare: Ole Schultz Larsen
ISBN:
 • 9789144002699
Upplaga: 1
Utgiven: 1997-01-01
Arbetsgruppens psykologi
Arbetsgruppens psykologi
Författare: Barbro Lennéer Axelson; Ingela Thylefors
ISBN:
 • 9789127095717
Upplaga: 4
Utgiven: 2005-03-23
Fysiologi : med relevant anatomi
Fysiologi : med relevant anatomi
Författare: Olle Henriksson; Margareta Rasmusson
ISBN:
 • 9789144008356
Upplaga: 2
Utgiven: 2007-09-07
Illustrerad farmakologi. 2, Sjukdomar och behandling
Illustrerad farmakologi. 2, Sjukdomar och behandling
Författare: Terje Simonsen; Jarle Aarbakke; Jan Hasselström
ISBN:
 • 9789127098671
Upplaga: 2
Utgiven: 2004-12-17
Stress och den nya ohälsan
Stress och den nya ohälsan
Författare: Peter Währborg
ISBN:
 • 9789127116566
Upplaga: 2
Utgiven: 2009-02-23
Klinisk mikrobiologi - Infektioner, Immunologi, Vårdhygien
Klinisk mikrobiologi - Infektioner, Immunologi, Vårdhygien
Författare: Elsy Ericson; Thomas Ericson
ISBN:
 • 9789147084463
Upplaga: 4
Utgiven: 2009-01-16
Den kvalitativa forskningsintervjun
Den kvalitativa forskningsintervjun
Författare: Steinar Kvale; Svend Brinkmann
ISBN:
 • 9144101678
 • 9789144101675
Upplaga: 3
Utgiven: 2014-08-27
Kirurgiboken: Vård av patienter med kirurgiska, urologiska och ortopediska sjukdomar
Kirurgiboken: Vård av patienter med kirurgiska, urologiska och ortopediska sjukdomar
Författare: Johannes Järhult; Karsten Offenbartl
ISBN:
 • 9147053364
 • 9789147053360
Upplaga: 4
Utgiven: 2006-08-22
Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder
Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder
Författare: Göran Djurfeldt; Rolf Larsson; Ola Stjärnhagen
ISBN:
 • 9789144048963
Upplaga: 2
Utgiven: 2010-01-22
Medicinsk teknik för sjuksköterskor : material, metod, ansvar
Medicinsk teknik för sjuksköterskor : material, metod, ansvar
Författare: Eva Björkman; Karin Karlsson
ISBN:
 • 9789144047942
Upplaga: 3
Utgiven: 2008-08-15

Få skickad till dig på Ersta Sköndal Bräcke högskola

Du vet väl att du kan köpa begagnad kurslitteratur från hela Sverige lika enkelt, snabbt och riskfritt som att
köpa nytt? Just nu kan du söka bland 407331 böcker.