Lärande, kommunikation och informationsteknologi, Magisterprogram - kurslitteratur

Spara upp till 80% på att köpa dina kursböcker från andra studenter på Lärande, kommunikation och informationsteknologi, Magisterprogram. Lika snabbt, enkelt och riskfritt som att beställa ny studentlitteratur. Dessutom är det bättre för miljön.
Lärande - en introduktion till perspektiv och metaforer; Roger Säljö; 2015
-67%
5+ säljare
av Roger Säljö (2015)
115 kr
Nypris: 339 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Små barns matematik : Erfarenheter från ett pilotprojekt med barn 1 - 5 år och deras lärare; Elisabeth Doverborg, Göran Emanuelsson; 2006
5+ säljare
av Elisabeth Doverborg, Göran Emanuelsson (2006)
115 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Grundläggande aritmetik  : matematikdidaktik för lärare; Madeleine Löwing; 2008
5+ säljare
av Madeleine Löwing (2008)
129 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Beteendeproblem i skolan; Bo Hejlskov Elvén; 2014
5+ säljare
av Bo Hejlskov Elvén (2014)
119 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Stärk språket, stärk lärandet : språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet; Pauline Gibbons, Nationellt centrum för svenska som andraspråk,; 2013
5+ säljare
av Pauline Gibbons, Nationellt centrum för svenska som andraspråk, (2013)
139 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Det hänger på språket! : lärande och språkutveckling i grundskolan; Louise Bjar, Monica Rosén, Jan-Eric Gustafsson, Inger Lindberg, Ann-Carita Evaldsson, Birgitta Garme, Caroline Liberg, Jenny Wiksten Folkeryd, Åsa af Geijerstam, Agnes Edling, Eva Magnusson, Kerstin Nauclér, Monica Reichemberg, Lars Brink, Lise Iversen Kulbrandstad, Fröydis Hertzberg, Barbro Bruce, Stefan Samuelsson, Liv Böyesen; 2006
-64%
5+ säljare
av Louise Bjar, Monica Rosén, Jan-Eric Gustafsson m.fl. (2006)
145 kr
Nypris: 398 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Design av informationsteknik : materialet utan egenskaper; Jonas Löwgren, Erik Stolterman; 2004
-10%
5+ säljare
av Jonas Löwgren, Erik Stolterman (2004)
359 kr
Nypris: 396 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Intervju som metod; Monica Dalen; 2008
5+ säljare
av Monica Dalen (2008)
89 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Metodpraktikan : Konsten att studera samhälle, individ och marknad; Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson, Lena Wängnerud; 2007
5+ säljare
av Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson m.fl. (2007)
169 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Etik i pedagogiskt vardagsarbete; Jenny Gren; 2007
-50%
5+ säljare
av Jenny Gren (2007)
169 kr
Nypris: 332 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar