Personal- och arbetslivsprogram - kurslitteratur

Spara upp till 80% på att köpa dina kursböcker från andra studenter på Personal- och arbetslivsprogram. Lika snabbt, enkelt och riskfritt som att beställa ny studentlitteratur. Dessutom är det bättre för miljön.
Rapporter och uppsatser; Jarl Backman; 2008
5+ säljare
av Jarl Backman (2008)
85 kr
Hur moderna organisationer fungerar; Dag Ingvar Jacobsen, Jan Thorsvik; 2014
5+ säljare
av Dag Ingvar Jacobsen, Jan Thorsvik (2014)
219 kr
Den kvalitativa forskningsintervjun; Steinar Kvale, Svend Brinkmann; 2014
-35%
5+ säljare
av Steinar Kvale, Svend Brinkmann (2014)
309 kr
Nypris: 469 kr
Redovisning : från bokföring till analys; Jan Marton, Niklas Sandell, Anna-Karin Stockenstrand; 2016
5+ säljare
av Jan Marton, Niklas Sandell, Anna-Karin Stockenstrand (2016)
105 kr
Gränslöst arbete; Michael Allvin, Gunnar Aronsson, Tom Hagström, Gunn Johansson, Ulf Lundberg; 2006
-50%
5+ säljare
av Michael Allvin, Gunnar Aronsson, Tom Hagström m.fl. (2006)
229 kr
Nypris: 450 kr
Gruppsykologi : om grupper, organisationer och ledarskap; Lars Svedberg; 2016
-64%
5+ säljare
av Lars Svedberg (2016)
179 kr
Nypris: 488 kr
Företagsekonomi 100 Faktabok; Per-Hugo Skärvad, Jan Olsson; 2015
5+ säljare
av Per-Hugo Skärvad, Jan Olsson (2015)
149 kr