Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma - kurslitteratur

Spara upp till 80% på att köpa dina kursböcker från andra studenter på Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma. Lika snabbt, enkelt och riskfritt som att beställa ny studentlitteratur. Dessutom är det bättre för miljön.
Den moderna barndomen och barns vardagsliv; Gunilla Halldén; 2007
-42%
5+ säljare
av Gunilla Halldén (2007)
109 kr
Nypris: 187 kr
Reflektionshandboken för pedagoger; Kristin Bie; 2014
-33%
5+ säljare
av Kristin Bie (2014)
145 kr
Nypris: 215 kr
Att bli sig själv; Marianne Brodin, Ingrid Hylander; 1998
5+ säljare
av Marianne Brodin, Ingrid Hylander (1998)
139 kr
Teknikdidaktik i förskolan; Veronica Bjurulf; 2013
-37%
5+ säljare
av Veronica Bjurulf (2013)
169 kr
Nypris: 268 kr
Kultur, estetik och barns rätt i pedagogiken; Anna Klerfelt, Birgitta Qvarsell; 2012
5+ säljare
av Anna Klerfelt, Birgitta Qvarsell (2012)
149 kr
Barns inflytande i förskolan : en fråga om demokrati; Elisabeth Arnér; 2009
-47%
5+ säljare
av Elisabeth Arnér (2009)
109 kr
Nypris: 205 kr
Den värdefulla praktiken - Yrkesetik i pedagogers vardag; Kennert Orlenius, Airi Bigsten; 2008
-68%
5+ säljare
av Kennert Orlenius, Airi Bigsten (2008)
115 kr
Nypris: 354 kr
Att förstå barns tankar : kommunikationens betydelse; Elisabeth Doverborg, Ingrid Pramling Samulesson; 2012
-21%
5+ säljare
av Elisabeth Doverborg, Ingrid Pramling Samulesson (2012)
239 kr
Nypris: 300 kr
Barnperspektiv och barnens perspektiv i teori och praktik; Dion Sommer, Ingrid Pramling, Karsten Hundeide; 2011
-53%
5+ säljare
av Dion Sommer, Ingrid Pramling, Karsten Hundeide (2011)
209 kr
Nypris: 441 kr