Ämneslärare i gymnasieskolan - svenska och engelska - kurslitteratur

Spara upp till 80% på att köpa dina kursböcker från andra studenter på Ämneslärare i gymnasieskolan - svenska och engelska. Lika snabbt, enkelt och riskfritt som att beställa ny studentlitteratur. Dessutom är det bättre för miljön.
Metoder : undervisning och framträdande; Sture Långström, Ulf Viklund; 2010
-31%
5+ säljare
av Sture Långström, Ulf Viklund (2010)
225 kr
Nypris: 323 kr
Metoder för brukstextanalys; Lennart Hellspong; 2001
-38%
5+ säljare
av Lennart Hellspong (2001)
189 kr
Nypris: 304 kr
Läraren i blickpunkten : olika perspektiv på lärares liv och arbete; Elisabeth Ahlstrand, Carola Aili, Ingrid Andersson, Ulf Blossing, Göran Brante, Anna-Lena Eriksson Gustavsson, Anneli Frelin, Katrin Hjort, Glenn Hultman, John Krejsler, Feiwel Kupferberg, Per Lindqvist, Lars-Erik Nilsson, Ulla Karin Nordänger, Karolina Parding, Karin Permer, Lars-Göran Permer, Sofia Persson, Ulla-Britt Persson, Johanna Ringarp, Staffan Selander, Ulrika Tornberg, Charlotte Tullgren, AnnSofie Wedin, Eva Wennås Brante; 2008
5+ säljare
av Elisabeth Ahlstrand, Carola Aili, Ingrid Andersson m.fl. (2008)
89 kr
Språkämnet svenska : ämnesdidaktik för svensklärare; Sofia Ask; 2012
-34%
5+ säljare
av Sofia Ask (2012)
189 kr
Nypris: 285 kr
Selma Lagerlöf i mångfaldens klassrum; Gunilla Molloy; 2011
-17%
5+ säljare
av Gunilla Molloy (2011)
269 kr
Nypris: 324 kr
Elevens lärande : att erbjuda möjligheter; Roger Ellmin; 2011
5+ säljare
av Roger Ellmin (2011)
72 kr