Hälsopedagogiskt program - kurslitteratur

Spara upp till 80% på att köpa dina kursböcker från andra studenter på Hälsopedagogiskt program. Lika snabbt, enkelt och riskfritt som att beställa ny studentlitteratur. Dessutom är det bättre för miljön.
Diagnosens makt : om kunskap, pengar och lidande; Karin Johannisson, Sigmund Soback, Eva Kärfve, Thomas Brante, Aant Elzinga; 2006
-34%
5+ säljare
av Karin Johannisson, Sigmund Soback, Eva Kärfve m.fl. (2006)
139 kr
Nypris: 210 kr
Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård; Monica Granskär, Birgitta Höglund-Nielsen; 2012
5+ säljare
av Monica Granskär, Birgitta Höglund-Nielsen (2012)
119 kr
Health literacy : teori och praktik i hälsofrämjande arbete; Karin C Ringsberg, Ewy Olander, Per Tillgren; 2014
5+ säljare
av Karin C Ringsberg, Ewy Olander, Per Tillgren (2014)
145 kr
Värdegrund i skola och förskola; Carl E Olivestam, Håkan Thorsén; 2011
5+ säljare
av Carl E Olivestam, Håkan Thorsén (2011)
95 kr
Enkäten i praktiken : en handbok i enkätmetodik; Göran Ejlertsson; 2014
5+ säljare
av Göran Ejlertsson (2014)
115 kr
Foundations of Sport and Exercise Psychology; Weinberg Robert S., Gould Daniel; 2014
5+ säljare
av Weinberg Robert S., Gould Daniel (2014)
785 kr
Omvårdnad & kirurgi; Christine Kumlien, Jenny Rystedt; 2016
-73%
5+ säljare
av Christine Kumlien, Jenny Rystedt (2016)
229 kr
Nypris: 835 kr