Specialpedagogiskt program - kurslitteratur

Spara upp till 80% på att köpa dina kursböcker från andra studenter på Specialpedagogiskt program. Lika snabbt, enkelt och riskfritt som att beställa ny studentlitteratur. Dessutom är det bättre för miljön.
Samhällsvetenskapliga metoder; Alan Bryman; 2011
5+ säljare
av Alan Bryman (2011)
179 kr
Utvecklingspsykologi; Philip Hwang, Björn Nilsson; 2011
5+ säljare
av Philip Hwang, Björn Nilsson (2011)
175 kr
Konflikthantering i professionellt lärarskap; Birgitta Friberg, Ilse Hakvoort; 2015
5+ säljare
av Birgitta Friberg, Ilse Hakvoort (2015)
189 kr
Lärande - en introduktion till perspektiv och metaforer; Roger Säljö; 2015
-61%
5+ säljare
av Roger Säljö (2015)
149 kr
Nypris: 379 kr
Den kvalitativa forskningsintervjun; Steinar Kvale, Svend Brinkmann; 2014
-22%
5+ säljare
av Steinar Kvale, Svend Brinkmann (2014)
369 kr
Nypris: 469 kr
Små barns delaktighet och inflytande - några perspektiv; Nina Johannesen, Ninni Sandvik; 2009
5+ säljare
av Nina Johannesen, Ninni Sandvik (2009)
159 kr