Det värderande ögat : observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning; Cato R. P. Bjørndal; 2018
spara 35%
5+ säljare

Det värderande ögat : observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning Upplaga 2

av Cato R. P. Bjørndal

Att sträva efter att förbättra sitt lärarskap är ett återkommande tema, oavsett om du är en erfaren pedagog eller ser fram emot en framtid inom yrket. Lärarutbildningens kärna, som vilar på litteraturstudier, praktisk tillämpning och reflektion, lägger grunden för din utveckling som professionell pedagog. Under reflektioner kring din egen praktik, kan det uppstå många frågor. Du kanske undrar över hur väl du överblickar klassrumshändelser eller vilken uppfattning du har om dina elever och din egen undervisningsmetodik.

"Det värderande ögat" ger en gedigen grund i att använda observation som metod. Boken detaljerar användandet av verktyg som loggböcker, intervjuer och enkäter för att samla information. Med ett direkt och konkret språk och genom ett flertal praktiska exempel, visar författaren hur du kan välja metod och analysera insamlade data. Detta bildar sedan grund för hur du kan utveckla ditt pedagogiska arbete på ett konstruktivt sätt. Ett särskilt fokus ligger på användning av ljud- och bildinspelningar som en del av observationsmetoden. Boken tar även upp viktiga etiska överväganden i samband med observationsstudier. Varje kapitel avrundas med praktiska uppgifter och tillämpningar för läsaren.

Syftet med boken är att introducera lärarstudenter, aktiva lärare och handledare till observation och utvärdering som verktyg för att stärka den egna pedagogiska skickligheten. Denna nya upplaga har genomgått en omfattande revidering, särskilt avsnittet om ljud- och bildinspelningar, för att hålla materialet aktuellt och relevant.

Sagt om boken

"Boken är mer praktisk än de flesta metodböcker som finns på marknaden. Med tyngden på observation har den en given plats i lärarnas bibliotek. Här tonas inte lärarens initiativ ner som i andra metodböcker. Den skrämmer heller ingen och kan användas av alla som önskar "forska" på sin egen praxis vilket är just vad lärare förväntas göra i dag. Sist en uppfordrande maning: Läs boken och börja!" skrev Åsa Morberg i Lärarnas tidning, 2006-04-02

Att sträva efter att förbättra sitt lärarskap är ett återkommande tema, oavsett om du är en erfaren pedagog eller ser fram emot en framtid inom yrket. Lärarutbildningens kärna, som vilar på litteraturstudier, praktisk tillämpning och reflektion, lägger grunden för din utveckling som professionell pedagog. Under reflektioner kring din egen praktik, kan det uppstå många frågor. Du kanske undrar över hur väl du överblickar klassrumshändelser eller vilken uppfattning du har om dina elever och din egen undervisningsmetodik.

"Det värderande ögat" ger en gedigen grund i att använda observation som metod. Boken detaljerar användandet av verktyg som loggböcker, intervjuer och enkäter för att samla information. Med ett direkt och konkret språk och genom ett flertal praktiska exempel, visar författaren hur du kan välja metod och analysera insamlade data. Detta bildar sedan grund för hur du kan utveckla ditt pedagogiska arbete på ett konstruktivt sätt. Ett särskilt fokus ligger på användning av ljud- och bildinspelningar som en del av observationsmetoden. Boken tar även upp viktiga etiska överväganden i samband med observationsstudier. Varje kapitel avrundas med praktiska uppgifter och tillämpningar för läsaren.

Syftet med boken är att introducera lärarstudenter, aktiva lärare och handledare till observation och utvärdering som verktyg för att stärka den egna pedagogiska skickligheten. Denna nya upplaga har genomgått en omfattande revidering, särskilt avsnittet om ljud- och bildinspelningar, för att hålla materialet aktuellt och relevant.

Sagt om boken

"Boken är mer praktisk än de flesta metodböcker som finns på marknaden. Med tyngden på observation har den en given plats i lärarnas bibliotek. Här tonas inte lärarens initiativ ner som i andra metodböcker. Den skrämmer heller ingen och kan användas av alla som önskar "forska" på sin egen praxis vilket är just vad lärare förväntas göra i dag. Sist en uppfordrande maning: Läs boken och börja!" skrev Åsa Morberg i Lärarnas tidning, 2006-04-02

Upplaga: 2a upplagan
Utgiven: 2018
ISBN: 9789147127832
Förlag: Liber
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 192 st
2 upplagor
Upplaga 1 (2005)
från 85 kr
Upplaga 2 (2018)
från 275 kr

Att sträva efter att förbättra sitt lärarskap är ett återkommande tema, oavsett om du är en erfaren pedagog eller ser fram emot en framtid inom yrket. Lärarutbildningens kärna, som vilar på litteraturstudier, praktisk tillämpning och reflektion, lägger grunden för din utveckling som professionell pedagog. Under reflektioner kring din egen praktik, kan det uppstå många frågor. Du kanske undrar över hur väl du överblickar klassrumshändelser eller vilken uppfattning du har om dina elever och din egen undervisningsmetodik.

"Det värderande ögat" ger en gedigen grund i att använda observation som metod. Boken detaljerar användandet av verktyg som loggböcker, intervjuer och enkäter för att samla information. Med ett direkt och konkret språk och genom ett flertal praktiska exempel, visar författaren hur du kan välja metod och analysera insamlade data. Detta bildar sedan grund för hur du kan utveckla ditt pedagogiska arbete på ett konstruktivt sätt. Ett särskilt fokus ligger på användning av ljud- och bildinspelningar som en del av observationsmetoden. Boken tar även upp viktiga etiska överväganden i samband med observationsstudier. Varje kapitel avrundas med praktiska uppgifter och tillämpningar för läsaren.

Syftet med boken är att introducera lärarstudenter, aktiva lärare och handledare till observation och utvärdering som verktyg för att stärka den egna pedagogiska skickligheten. Denna nya upplaga har genomgått en omfattande revidering, särskilt avsnittet om ljud- och bildinspelningar, för att hålla materialet aktuellt och relevant.

Sagt om boken

"Boken är mer praktisk än de flesta metodböcker som finns på marknaden. Med tyngden på observation har den en given plats i lärarnas bibliotek. Här tonas inte lärarens initiativ ner som i andra metodböcker. Den skrämmer heller ingen och kan användas av alla som önskar "forska" på sin egen praxis vilket är just vad lärare förväntas göra i dag. Sist en uppfordrande maning: Läs boken och börja!" skrev Åsa Morberg i Lärarnas tidning, 2006-04-02

Att sträva efter att förbättra sitt lärarskap är ett återkommande tema, oavsett om du är en erfaren pedagog eller ser fram emot en framtid inom yrket. Lärarutbildningens kärna, som vilar på litteraturstudier, praktisk tillämpning och reflektion, lägger grunden för din utveckling som professionell pedagog. Under reflektioner kring din egen praktik, kan det uppstå många frågor. Du kanske undrar över hur väl du överblickar klassrumshändelser eller vilken uppfattning du har om dina elever och din egen undervisningsmetodik.

"Det värderande ögat" ger en gedigen grund i att använda observation som metod. Boken detaljerar användandet av verktyg som loggböcker, intervjuer och enkäter för att samla information. Med ett direkt och konkret språk och genom ett flertal praktiska exempel, visar författaren hur du kan välja metod och analysera insamlade data. Detta bildar sedan grund för hur du kan utveckla ditt pedagogiska arbete på ett konstruktivt sätt. Ett särskilt fokus ligger på användning av ljud- och bildinspelningar som en del av observationsmetoden. Boken tar även upp viktiga etiska överväganden i samband med observationsstudier. Varje kapitel avrundas med praktiska uppgifter och tillämpningar för läsaren.

Syftet med boken är att introducera lärarstudenter, aktiva lärare och handledare till observation och utvärdering som verktyg för att stärka den egna pedagogiska skickligheten. Denna nya upplaga har genomgått en omfattande revidering, särskilt avsnittet om ljud- och bildinspelningar, för att hålla materialet aktuellt och relevant.

Sagt om boken

"Boken är mer praktisk än de flesta metodböcker som finns på marknaden. Med tyngden på observation har den en given plats i lärarnas bibliotek. Här tonas inte lärarens initiativ ner som i andra metodböcker. Den skrämmer heller ingen och kan användas av alla som önskar "forska" på sin egen praxis vilket är just vad lärare förväntas göra i dag. Sist en uppfordrande maning: Läs boken och börja!" skrev Åsa Morberg i Lärarnas tidning, 2006-04-02

Begagnad bok
275 kr420 krSpara 145 kr (35%) mot nypris
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
275 kr420 krSpara 145 kr (35%) mot nypris
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar