Personalekonomi - kurslitteratur

Spara upp till 80% på att köpa dina kursböcker från andra studenter på Personalekonomi. Lika snabbt, enkelt och riskfritt som att beställa ny studentlitteratur. Dessutom är det bättre för miljön.
Vetenskapsteori för nybörjare; Torsten Thurén; 2007
5+ säljare
av Torsten Thurén (2007)
95 kr
Projektledning; Bo Tonnquist; 2018
5+ säljare
Projektledning Upplaga 7
av Bo Tonnquist (2018)
335 kr
Kommunikation : samspel mellan människor; Björn Nilsson, Anna-Karin Waldemarson; 2016
5+ säljare
av Björn Nilsson, Anna-Karin Waldemarson (2016)
119 kr
Hur moderna organisationer fungerar; Dag Ingvar Jacobsen, Jan Thorsvik; 2014
5+ säljare
av Dag Ingvar Jacobsen, Jan Thorsvik (2014)
199 kr
Seminarieboken : att skriva, presentera och opponera; Maria Björklund, Ulf Paulsson; 2012
-38%
5+ säljare
av Maria Björklund, Ulf Paulsson (2012)
225 kr
Nypris: 361 kr
Redovisning : från bokföring till analys; Jan Marton, Niklas Sandell, Anna-Karin Stockenstrand; 2016
5+ säljare
av Jan Marton, Niklas Sandell, Anna-Karin Stockenstrand (2016)
117 kr
Ekonomistyrning : beslut och handling; Göran Andersson; 2013
5+ säljare
av Göran Andersson (2013)
115 kr
Praktisk statistik; Svante Körner, Lars Wahlgren; 2012
-43%
5+ säljare
av Svante Körner, Lars Wahlgren (2012)
239 kr
Nypris: 418 kr
Redovisning Från bokföring till analys : övningsbok med fullständiga lösningar; Jan Marton, Niklas Sandell, Anna-Karin Stockenstrand; 2016
5+ säljare
av Jan Marton, Niklas Sandell, Anna-Karin Stockenstrand (2016)
85 kr
Arbets- och organisationspsykologi; Gunnar Aronsson, Johnny Hellgren, Kerstin Isaksson, Gunn Johansson, Magnus Sverke, Ingemar Torbiörn; 2012
-34%
5+ säljare
av Gunnar Aronsson, Johnny Hellgren, Kerstin Isaksson m.fl. (2012)
405 kr
Nypris: 613 kr