Personalvetare, med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi - kurslitteratur

Spara upp till 80% på att köpa dina kursböcker från andra studenter på Personalvetare, med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi. Lika snabbt, enkelt och riskfritt som att beställa ny studentlitteratur. Dessutom är det bättre för miljön.
Nya perspektiv på organisation och ledarskap; Lee G Bolman, Terrence E Deal; 2015
5+ säljare
av Lee G Bolman, Terrence E Deal (2015)
175 kr
Handbok i kvalitativa metoder; Göran Ahrne, Peter Svensson (red.); 2015
-55%
5+ säljare
av Göran Ahrne, Peter Svensson (red.) (2015)
185 kr
Nypris: 407 kr
Arbetsgruppens psykologi; Barbro Lennéer Axelson, Ingela Thylefors; 2005
5+ säljare
av Barbro Lennéer Axelson, Ingela Thylefors (2005)
85 kr
Hur moderna organisationer fungerar; Dag Ingvar Jacobsen, Jan Thorsvik; 2014
5+ säljare
av Dag Ingvar Jacobsen, Jan Thorsvik (2014)
199 kr
Ett delat samhälle : makt, intersektionalitet och social skiktning; Christofer Edling, Fredrik Liljeros (red.); 2016
5+ säljare
av Christofer Edling, Fredrik Liljeros (red.) (2016)
155 kr
Forskningsmetodikens grunder; Bo Davidson, Runa Patel; 2003
5+ säljare
av Bo Davidson, Runa Patel (2003)
85 kr
Arbets- och organisationspsykologi; Gunnar Aronsson, Johnny Hellgren, Kerstin Isaksson, Gunn Johansson, Magnus Sverke, Ingemar Torbiörn; 2012
-34%
5+ säljare
av Gunnar Aronsson, Johnny Hellgren, Kerstin Isaksson m.fl. (2012)
405 kr
Nypris: 613 kr
Handbok i kvalitativa metoder; Göran Ahrne, Peter Svensson; 2011
5+ säljare
av Göran Ahrne, Peter Svensson (2011)
125 kr
Gränslöst arbete; Michael Allvin, Gunnar Aronsson, Tom Hagström, Gunn Johansson, Ulf Lundberg; 2006
-40%
5+ säljare
av Michael Allvin, Gunnar Aronsson, Tom Hagström m.fl. (2006)
305 kr
Nypris: 503 kr