Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbetsliv och hälsa - kurslitteratur

Spara upp till 80% på att köpa dina kursböcker från andra studenter på Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbetsliv och hälsa. Lika snabbt, enkelt och riskfritt som att beställa ny studentlitteratur. Dessutom är det bättre för miljön.
Hälsopedagogik; Anna-Karin Axelsson; 2016
5+ säljare
Hälsopedagogik Upplaga 2
av Anna-Karin Axelsson (2016)
259 kr
Nya perspektiv på organisation och ledarskap; Lee G Bolman, Terrence E Deal; 2015
5+ säljare
av Lee G Bolman, Terrence E Deal (2015)
179 kr
Handbok i kvalitativa metoder; Göran Ahrne, Peter Svensson (red.); 2015
-53%
5+ säljare
av Göran Ahrne, Peter Svensson (red.) (2015)
195 kr
Nypris: 407 kr
Lev i tiden - Psykologi 1; Katri Cronlund; 2013
5+ säljare
av Katri Cronlund (2013)
145 kr
Hur moderna organisationer fungerar; Dag Ingvar Jacobsen, Jan Thorsvik; 2014
5+ säljare
av Dag Ingvar Jacobsen, Jan Thorsvik (2014)
219 kr
Ett delat samhälle : makt, intersektionalitet och social skiktning; Christofer Edling, Fredrik Liljeros (red.); 2016
5+ säljare
av Christofer Edling, Fredrik Liljeros (red.) (2016)
139 kr
Arbets- och organisationspsykologi; Gunnar Aronsson, Johnny Hellgren, Kerstin Isaksson, Gunn Johansson, Magnus Sverke, Ingemar Torbiörn; 2012
-30%
5+ säljare
av Gunnar Aronsson, Johnny Hellgren, Kerstin Isaksson m.fl. (2012)
405 kr
Nypris: 573 kr
Gränslöst arbete; Michael Allvin, Gunnar Aronsson, Tom Hagström, Gunn Johansson, Ulf Lundberg; 2006
-50%
5+ säljare
av Michael Allvin, Gunnar Aronsson, Tom Hagström m.fl. (2006)
229 kr
Nypris: 450 kr