Socialpedagog - kurslitteratur

Spara upp till 80% på att köpa dina kursböcker från andra studenter på Socialpedagog. Lika snabbt, enkelt och riskfritt som att beställa ny studentlitteratur. Dessutom är det bättre för miljön.
Vetenskapsteori för nybörjare; Torsten Thurén; 2007
5+ säljare
av Torsten Thurén (2007)
85 kr
Utvecklingspsykologi; Philip Hwang, Björn Nilsson; 2011
5+ säljare
av Philip Hwang, Björn Nilsson (2011)
149 kr
Perspektiv på sociala problem; Anna Meeuwisse, Hans Swärd, Anna-Karin Andershed, Henrik Andershed, Gunvor Andersson, Thomas Brante, Morten Ejrnoes, Margareta Hydén, Margaretha Järvinen, Max Koch, Sören Kristiansen, Gunilla Lindén, Sven-Axel Månsson, Lennart Nygren, Ingriid Sahlin, Bengt Starrin, Sune Sunesson, Catherine Tuvblad, Hanna Wikström; 2013
-35%
5+ säljare
av Anna Meeuwisse, Hans Swärd, Anna-Karin Andershed m.fl. (2013)
345 kr
Nypris: 525 kr
Lärande - en introduktion till perspektiv och metaforer; Roger Säljö; 2015
-66%
5+ säljare
av Roger Säljö (2015)
119 kr
Nypris: 343 kr
Rapporter och uppsatser; Jarl Backman; 2008
5+ säljare
av Jarl Backman (2008)
85 kr
Den tidlösa pedagogiken; Tomas Kroksmark; 2011
5+ säljare
av Tomas Kroksmark (2011)
269 kr
Den kompletta guiden till Högskoleprovet; Lukas Holmegaard, Nils Holmegaard; 2011
5+ säljare
av Lukas Holmegaard, Nils Holmegaard (2011)
119 kr
Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder; Göran Djurfeldt, Rolf Larsson, Ola Stjärnhagen; 2010
5+ säljare
av Göran Djurfeldt, Rolf Larsson, Ola Stjärnhagen (2010)
145 kr
Barndomspsykologi : utveckling i en förändrad värld; Dion Sommer; 2009
-57%
5+ säljare
av Dion Sommer (2009)
199 kr
Nypris: 459 kr