Kommunikation och PR - kurslitteratur

Spara upp till 80% på att köpa dina kursböcker från andra studenter på Kommunikation och PR. Lika snabbt, enkelt och riskfritt som att beställa ny studentlitteratur. Dessutom är det bättre för miljön.
Vetenskapsteori för nybörjare; Torsten Thurén; 2007
5+ säljare
av Torsten Thurén (2007)
85 kr
Marknadsföring - Teori, strategi och praktik; Kotler  Philip; 2017
-78%
5+ säljare
av Kotler Philip (2017)
239 kr
Nypris: 1041 kr
Den kvalitativa forskningsintervjun; Steinar Kvale, Svend Brinkmann; 2014
-36%
5+ säljare
av Steinar Kvale, Svend Brinkmann (2014)
289 kr
Nypris: 451 kr
Organisation och organisering; Ulla Eriksson-Zetterquist, Thomas Kalling, Alexander Styhre; 2015
-48%
5+ säljare
av Ulla Eriksson-Zetterquist, Thomas Kalling, Alexander Styhre (2015)
335 kr
Nypris: 635 kr
Rapporter och uppsatser; Jarl Backman; 2016
-34%
5+ säljare
av Jarl Backman (2016)
245 kr
Nypris: 371 kr
Marknadsföring: teori, strategi och praktik; Philip Kotler, Gary Armstrong, Anders Parment; 2012
5+ säljare
av Philip Kotler, Gary Armstrong, Anders Parment (2012)
129 kr
Kommunikation i organisationer; Mats Heide, Catrin Johansson, Charlotte Simonsson; 2012
5+ säljare
av Mats Heide, Catrin Johansson, Charlotte Simonsson (2012)
195 kr
Medielandskap & mediekultur : en introduktion till medie- och kommunikationsvetenskap; Göran Bolin, Stina Bengtsson, Michael Forsman, Peter Jakobsson, Sofia Johansson, Per Ståhlberg; 2017
5+ säljare
av Göran Bolin, Stina Bengtsson, Michael Forsman m.fl. (2017)
115 kr
Textens hantverk : om retorik och skrivande; Inger Lindstedt; 2013
-40%
5+ säljare
av Inger Lindstedt (2013)
179 kr
Nypris: 296 kr