Studentlitteratur på Karlstads universitet

Lärande, skola, bildning : grundbok för lärare
Lärande, skola, bildning : grundbok för lärare
Författare: Ulf P. Lundgren; Roger Säljö; Caroline Liberg; Lisa Asp-Onsjö; Nihad B
ISBN:
 • 9789127136021
Upplaga: 3
Utgiven: 2014-08-18
Skriva för att lära
Skriva för att lära
Författare: Olga Dysthe; Frøydis Hertzberg; Torlaug Løkensgard Hoel
ISBN:
 • 9789144069166
Upplaga: 2
Utgiven: 2011-05-18
Kultur, estetik och barns rätt i pedagogiken
Kultur, estetik och barns rätt i pedagogiken
Författare: Anna Klerfelt,Birgitta Qvarsell
ISBN:
 • 9789140677846
Upplaga: 1
Utgiven: 2012-04-19
Bedömning i och av skolan : praktik, principer, politik
Bedömning i och av skolan : praktik, principer, politik
Författare: Christian Lundahl; Maria Folke-Fichtelius; Åsa Avdic; Astrid Birgitte
ISBN:
 • 9789144056814
Upplaga: 1
Utgiven: 2010-02-17
Organisation och organisering
Organisation och organisering
Författare: Ulla Eriksson-Zetterquist; Thomas Kalling; Alexander Styhre
ISBN:
 • 9789147112142
Upplaga: 4
Utgiven: 2015-07-29
Vetenskapsteori för nybörjare
Vetenskapsteori för nybörjare
Författare: Torsten Thurén
ISBN:
 • 9789147086511
Upplaga: 2
Utgiven: 2007-05-29
Introduktion till socialpsykologi
Introduktion till socialpsykologi
Författare: Bosse Angelöw; Thom Jonsson
ISBN:
 • 9789144005973
Upplaga: 2
Utgiven: 2000-09-01
An Introduction to Human Geography, 5th edition
An Introduction to Human Geography, 5th edition
Författare: Peter Daniels, Michael Bradshaw, Denis S
ISBN:
 • 129208295X
 • 9781292082950
Upplaga: 5
Utgiven: 2016
Goodwill Företagsekonomi 1 Faktabok
Goodwill Företagsekonomi 1 Faktabok
Författare: Eva Blomkvist; Bo Egervall; Carl Gezelius
ISBN:
 • 9789152304792
Utgiven: 2011-04-19
En introduktion till förvaltningsrätten
En introduktion till förvaltningsrätten
Författare: Wiweka Warnling Conradson
ISBN:
 • 9139208478
 • 9789139208471
Utgiven: 2018
Oss emellan - Mellanmänsklig kommunikation
Oss emellan - Mellanmänsklig kommunikation
Författare: Richard Dimbleby; Graeme Burton
ISBN:
 • 9789144001029
Upplaga: 1
Utgiven: 1997-01-01
Utbildningsvetenskap för förskolan
Utbildningsvetenskap för förskolan
Författare: Sven Persson; Bim Riddersporre
ISBN:
 • 9789127121119
Upplaga: 1
Utgiven: 2010-10-11

Få skickad till dig på Karlstads universitet

Du vet väl att du kan köpa begagnad kurslitteratur från hela Sverige lika enkelt, snabbt och riskfritt som att
köpa nytt? Just nu kan du söka bland 405638 böcker.