Politices kandidat - kurslitteratur

Spara upp till 80% på att köpa dina kursböcker från andra studenter på Politices kandidat. Lika snabbt, enkelt och riskfritt som att beställa ny studentlitteratur. Dessutom är det bättre för miljön.
Vetenskapsteori för nybörjare; Torsten Thurén; 2007
5+ säljare
av Torsten Thurén (2007)
85 kr
Sveriges Rikes Lag 2018 (klotband); Johan Munck; 2018
5+ säljare
av Johan Munck (2018)
229 kr
Textens mening och makt : metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursa; Göran Bergström, Kristina Boréus; 2012
5+ säljare
av Göran Bergström, Kristina Boréus (2012)
139 kr
Metodpraktikan : Konsten att studera samhälle, individ och marknad; Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson, Lena Wängnerud; 2012
5+ säljare
av Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson m.fl. (2012)
129 kr
The Globalization of World Politics; John Baylis, ; 2016
5+ säljare
av John Baylis, (2016)
119 kr
Sveriges politiska system; Ylva Norén Bretzer; 2017
-68%
5+ säljare
av Ylva Norén Bretzer (2017)
165 kr
Nypris: 506 kr
Politiska ideologier i vår tid; Reidar Larsson; 2005
5+ säljare
av Reidar Larsson (2005)
109 kr
Vad är statsvetenskap? : om undran inför politiken; Björn Badersten, Jakob Gustavsson; 2010
5+ säljare
av Björn Badersten, Jakob Gustavsson (2010)
119 kr
International Economics; Steven Husted, Michael Melvin; 2013
-41%
5+ säljare
av Steven Husted, Michael Melvin (2013)
705 kr
Nypris: 1178 kr