Sjuksköterskeutbildningen - kurslitteratur

Spara upp till 80% på att köpa dina kursböcker från andra studenter på Sjuksköterskeutbildningen. Lika snabbt, enkelt och riskfritt som att beställa ny studentlitteratur. Dessutom är det bättre för miljön.
Omvårdnadens grunder : ansvar och utveckling; Catrin Björvell, Kerstin Blomqvist, Christina Carlsson, Anna Dunér, Anneli Eriksson, Jan Florin, Stina Fransson Sellgren, Ewa Idvall, Eva Jakobsson, Eva Lidén, Kim Lützen, Kerstin Nilsson Kajermo, Jesper Olsson, Hans Rystedt, Stefan Sävenstedt, Ingrid Thorell-Ekstrand, Agneta Wennman-Larsen, Elisabet Werntoft, Thomas Winman, Annica Öhrn; 2009
5+ säljare
av Catrin Björvell, Kerstin Blomqvist, Christina Carlsson m.fl. (2009)
85 kr
Säker läkemedelsberäkning : dos, styrka, mängd; Lars André Olsen, Maria Hälleberg Nyman; 2015
-29%
5+ säljare
av Lars André Olsen, Maria Hälleberg Nyman (2015)
299 kr
Nypris: 420 kr
Medicinsk terminologi; Bengt I Lindskog; 2014
5+ säljare
av Bengt I Lindskog (2014)
295 kr
Medicinsk teknik för sjuksköterskor : material, metod, ansvar; Eva Björkman, Karin Karlsson; 2014
5+ säljare
av Eva Björkman, Karin Karlsson (2014)
259 kr
Omvårdnadens grunder : perspektiv och förhållningssätt; Febe Friberg & Joakim Öhlén; 2009
5+ säljare
av Febe Friberg & Joakim Öhlén (2009)
85 kr
Anatomi och fysiologi; Gunnar Nicolaysen, Per Holck, Ansgar Berg, Farrukh Abbas Chaudhry, Maja Elstad, Bjørnar Hassel, Marit Inngjerdingen, Per Ole Iversen, Trygve Leergaard, Karin Toska; 2014
-55%
5+ säljare
av Gunnar Nicolaysen, Per Holck, Ansgar Berg m.fl. (2014)
299 kr
Nypris: 659 kr
Evidensbaserad Omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk praktik; Ania Willman, Christel Bahtsevani, Roland Nilsson, Boel Sandström; 2016
-34%
5+ säljare
av Ania Willman, Christel Bahtsevani, Roland Nilsson m.fl. (2016)
209 kr
Nypris: 316 kr
Klinisk omvårdnad 1; Dag-Gunnar Almås/Stubberud (red.), Hallbjørg Almås, Randi Grønseth; 2002
5+ säljare
av Dag-Gunnar Almås/Stubberud (red.), Hallbjørg Almås, Randi Grønseth (2002)
129 kr
Kunskapens former : vetenskapsteori och forskningsmetod; Peter Sohlberg, Britt-Marie Sohlberg; 2009
5+ säljare
av Peter Sohlberg, Britt-Marie Sohlberg (2009)
95 kr
Om smärta : ett fysiologiskt perspektiv; Cecilia Norrbrink, Thomas Lundeberg; 2014
5+ säljare
av Cecilia Norrbrink, Thomas Lundeberg (2014)
155 kr