Speciallärarprogrammet, Språk- läs- och skrivutveckling - kurslitteratur

Spara upp till 80% på att köpa dina kursböcker från andra studenter på Speciallärarprogrammet, Språk- läs- och skrivutveckling. Lika snabbt, enkelt och riskfritt som att beställa ny studentlitteratur. Dessutom är det bättre för miljön.
Lärande - en introduktion till perspektiv och metaforer; Roger Säljö; 2015
spara 57%
5+ säljare
av Roger Säljö (2015)
149 kr 339 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Barndomspsykologi; Dion Sommer; 2005
spara 54%
5+ säljare
av Dion Sommer (2005)
215 kr 459 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik - att bygga broar; Ann Ahlberg; 2015
spara 33%
5+ säljare
av Ann Ahlberg (2015)
219 kr 325 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Stärk språket, stärk lärandet : språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet; Pauline Gibbons, Nationellt centrum för svenska som andraspråk,; 2013
5+ säljare
av Pauline Gibbons, Nationellt centrum för svenska som andraspråk, (2013)
139 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Elevers olikheter - och specialpedagogisk kunskap; Bengt Persson; 2008
5+ säljare
av Bengt Persson (2008)
70 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Bedömning för lärande; Christian Lundahl; 2014
spara 37%
5+ säljare
av Christian Lundahl (2014)
209 kr 328 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Att följa lärande : formativ bedömning i praktiken; Dylan Wiliam; 2013
5+ säljare
av Dylan Wiliam (2013)
99 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Lärande i praktiken - Ett sociokulturellt perspektiv; Roger Säljö; 2014
spara 32%
5+ säljare
av Roger Säljö (2014)
239 kr 347 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Inkludering och måluppfyllelse : att nå framgång med alla elever; Bengt Persson, Elisabeth Persson; 2012
spara 35%
5+ säljare
av Bengt Persson, Elisabeth Persson (2012)
219 kr 334 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Utmaningar i en skola för alla; Inger Assarson; 2009
spara 48%
5+ säljare
av Inger Assarson (2009)
189 kr 357 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar