Turismprogrammet - kurslitteratur

Spara upp till 80% på att köpa dina kursböcker från andra studenter på Turismprogrammet. Lika snabbt, enkelt och riskfritt som att beställa ny studentlitteratur. Dessutom är det bättre för miljön.
Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder; Göran Djurfeldt, Rolf Larsson, Ola Stjärnhagen; 2010
5+ säljare
av Göran Djurfeldt, Rolf Larsson, Ola Stjärnhagen (2010)
149 kr
Marknadsföring: teori, strategi och praktik; Philip Kotler, Gary Armstrong, Anders Parment; 2012
5+ säljare
av Philip Kotler, Gary Armstrong, Anders Parment (2012)
130 kr
Företagsekonomi 100 Fakta; Jan Olsson, Per-Hugo Skärvad; 2017
5+ säljare
av Jan Olsson, Per-Hugo Skärvad (2017)
179 kr
Kulturgeografi : en ämnesteoretisk introduktion; Per-Olof Hallin, Martin Gren; 2003
-60%
5+ säljare
av Per-Olof Hallin, Martin Gren (2003)
179 kr
Nypris: 447 kr
Enkätboken; Jan Trost; 2012
5+ säljare
Enkätboken Upplaga 4
av Jan Trost (2012)
119 kr
Utveckla turistdestinationer : ett svenskt perspektiv; Magnus Bohlin, Jörgen Elbe; 2011
5+ säljare
av Magnus Bohlin, Jörgen Elbe (2011)
119 kr
Introduktion till samhällsvetenskaplig metod; Asbjørn Johannessen, Per Arne Tufte; 2003
5+ säljare
av Asbjørn Johannessen, Per Arne Tufte (2003)
145 kr
Att skapa upplevelser : från OK till WOW; Lena Mossberg; 2015
-19%
5+ säljare
av Lena Mossberg (2015)
315 kr
Nypris: 386 kr