Specialistsjuksköterskeprogrammet - vård av äldre - kurslitteratur

Spara upp till 80% på att köpa dina kursböcker från andra studenter på Specialistsjuksköterskeprogrammet - vård av äldre. Lika snabbt, enkelt och riskfritt som att beställa ny studentlitteratur. Dessutom är det bättre för miljön.
Vårdpedagogiska utmaningar; Sonia Bentling, Bosse Jonsson; 2010
-58%
5+ säljare
av Sonia Bentling, Bosse Jonsson (2010)
179 kr
Nypris: 426 kr
Palliativ medicin och vård; Peter Strang, Barbro Beck-Friis; 2012
-26%
5+ säljare
av Peter Strang, Barbro Beck-Friis (2012)
509 kr
Nypris: 687 kr
Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård; Monica Granskär, Birgitta Höglund-Nielsen; 2012
5+ säljare
av Monica Granskär, Birgitta Höglund-Nielsen (2012)
115 kr
Patientundervisning; Birgitta Klang Söderkvist; 2013
5+ säljare
av Birgitta Klang Söderkvist (2013)
85 kr
Evidensbaserad omvårdnad; Ania Willman, Christel Bahtsevani, Peter Stoltz; 2011
5+ säljare
av Ania Willman, Christel Bahtsevani, Peter Stoltz (2011)
115 kr
Sjuksköterska med uppdrag att leda; Mona Kihlgren, Birgitta Engström, Gunilla Johansson; 2009
5+ säljare
av Mona Kihlgren, Birgitta Engström, Gunilla Johansson (2009)
119 kr
Att möta familjer inom vård och omsorg; Eva Benzein, Margaretha Hagberg, Britt-Inger Saveman; 2012
5+ säljare
av Eva Benzein, Margaretha Hagberg, Britt-Inger Saveman (2012)
85 kr
Boken om demenssjukdomar; Hans Basun, Margareta Skog, Lars-Olof Wahlund, Helle Wijk; 2013
5+ säljare
av Hans Basun, Margareta Skog, Lars-Olof Wahlund m.fl. (2013)
355 kr
Nursing Research; Cheryl Tatano Beck; 2011
5+ säljare
av Cheryl Tatano Beck (2011)
175 kr