Politices kandidatprogrammet - kurslitteratur

Spara upp till 80% på att köpa dina kursböcker från andra studenter på Politices kandidatprogrammet. Lika snabbt, enkelt och riskfritt som att beställa ny studentlitteratur. Dessutom är det bättre för miljön.
Statistisk verktygslåda 0 - att förstå och förändra världen med siffror; Mimmi Barmark, Göran Djurfeldt; 2015
spara 50%
5+ säljare
av Mimmi Barmark, Göran Djurfeldt (2015)
175 kr 347 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Svensk juridik; Magdalena Giertz, Åsa Hellstadius, Mattias Nilsson, Jane Reichel, Erik Sjödin, Jack Ågren, Karin Åhman; 2017
5+ säljare
Svensk juridik Upplaga 1
av Magdalena Giertz, Åsa Hellstadius, Mattias Nilsson m.fl. (2017)
185 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Den svenska politiken : struktur, processer och resultat ; Henry Bäck, Torbjörn Larsson, Gissur Ó Erlingsson; 2015
spara 36%
5+ säljare
av Henry Bäck, Torbjörn Larsson, Gissur Ó Erlingsson (2015)
295 kr 455 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Tretton texter i politisk teori; Peter Hallberg, Maria Jansson, Ulf Mörkenstam; 2009
spara 31%
5+ säljare
av Peter Hallberg, Maria Jansson, Ulf Mörkenstam (2009)
319 kr 459 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Marknad och politik; Lars Hultkrantz, Hans Tson Söderström; 2014
5+ säljare
av Lars Hultkrantz, Hans Tson Söderström (2014)
85 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Komparativ politik - Institutioner och beteende; Carsten Anckar, Åsa von Schoultz, Thomas Denk, Lauri Karvonen; 2013
5+ säljare
av Carsten Anckar, Åsa von Schoultz, Thomas Denk m.fl. (2013)
149 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Diskursanalys som teori och metod; Marianne Winther Jörgensen, Louise Phillips; 2000
spara 37%
5+ säljare
av Marianne Winther Jörgensen, Louise Phillips (2000)
225 kr 355 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Metodpraktikan : Konsten att studera samhälle, individ och marknad; Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson, Lena Wängnerud; 2012
5+ säljare
av Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson m.fl. (2012)
145 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Organisationsteori för offentlig sektor; Paul G. Roness, Tom Christensen, Per Lægreid, Kjell Arne Røvik; 2005
spara 36%
5+ säljare
av Paul G. Roness, Tom Christensen, Per Lægreid m.fl. (2005)
309 kr 476 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Textens mening och makt : metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys; Göran Bergström, Kristina Boréus; 2005
5+ säljare
av Göran Bergström, Kristina Boréus (2005)
149 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar