Kandidatprogram i kriminologi - kurslitteratur

Spara upp till 80% på att köpa dina kursböcker från andra studenter på Kandidatprogram i kriminologi. Lika snabbt, enkelt och riskfritt som att beställa ny studentlitteratur. Dessutom är det bättre för miljön.
Samhällsvetenskapliga metoder; Alan Bryman; 2011
5+ säljare
av Alan Bryman (2011)
85 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar
Vetenskapsteori för nybörjare; Torsten Thurén; 2007
5+ säljare
av Torsten Thurén (2007)
95 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar
Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder; Göran Djurfeldt, Rolf Larsson, Ola Stjärnhagen; 2010
5+ säljare
av Göran Djurfeldt, Rolf Larsson, Ola Stjärnhagen (2010)
179 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar
Textens mening och makt : metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursa; Göran Bergström, Kristina Boréus; 2012
5+ säljare
av Göran Bergström, Kristina Boréus (2012)
195 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar
Sociologiska perspektiv : grundläggande begrepp och teorier; Oskar Engdahl, Bengt Larsson; 2011
spara 51%
5+ säljare
av Oskar Engdahl, Bengt Larsson (2011)
239 kr 485 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar
Rätt och rättfärdigande : en tematisk introduktion i allmän rättslära; Christian Dahlman; 2010
spara 46%
5+ säljare
av Christian Dahlman (2010)
179 kr 331 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar
Deltagande observation; Katrine Fangen; 2005
spara 47%
5+ säljare
av Katrine Fangen (2005)
215 kr 402 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar
Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna; Martyn Denscombe; 2018
spara 37%
5+ säljare
av Martyn Denscombe (2018)
335 kr 527 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar
Enkätboken; Jan Trost; 2012
5+ säljare
Enkätboken Upplaga 4
av Jan Trost (2012)
105 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar
Svensk kriminalpolitik; Robert Andersson, Roddy Nilsson; 2009
5+ säljare
av Robert Andersson, Roddy Nilsson (2009)
109 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar