Grafisk design och kommunikation - kurslitteratur

Spara upp till 80% på att köpa dina kursböcker från andra studenter på Grafisk design och kommunikation. Lika snabbt, enkelt och riskfritt som att beställa ny studentlitteratur. Dessutom är det bättre för miljön.
Typografisk handbok; Christer Hellmark; 2004
spara 2%
5+ säljare
av Christer Hellmark (2004)
225 kr 229 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Grafisk kokbok 3.0 : guiden till grafisk produktion; Kaj Johansson, Peter Lundberg, Robert Ryberg; 2006
5+ säljare
av Kaj Johansson, Peter Lundberg, Robert Ryberg (2006)
419 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Kommunikation i organisationer; Mats Heide, Catrin Johansson, Charlotte Simonsson; 2012
5+ säljare
av Mats Heide, Catrin Johansson, Charlotte Simonsson (2012)
185 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Integrerad organisationslära; Lars H. Bruzelius, Per-Hugo Skärvad; 2011
5+ säljare
av Lars H. Bruzelius, Per-Hugo Skärvad (2011)
165 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Metoder i kommunikationsvetenskap; Peter Berglez, Mats Ekström, Bengt Johansson, Göran Eriksson, Åsa Nilsson, Larsåke Larsson, Åsa Kroon-Lundell, Orla Vigsö, Marinette Fogde, Johanna Ledin, Johan Östman; 2010
5+ säljare
av Peter Berglez, Mats Ekström, Bengt Johansson m.fl. (2010)
95 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Mediekultur och mediesamhälle; Jostein Gripsrud; 2011
spara 26%
5+ säljare
av Jostein Gripsrud (2011)
185 kr 249 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Effektiv visuell kommunikation : om nyheter, reklam, information och profil; Bo Bergström; 2017
5+ säljare
av Bo Bergström (2017)
269 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Marknadsföring, människor och interaktion; Peter Svensson, Jacob Östberg; 2013
5+ säljare
av Peter Svensson, Jacob Östberg (2013)
99 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Metodpraktikan : konsten att studera samhälle, individ och marknad; Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson, Ann Towns, Lena Wängnerud; 2017
spara 34%
5+ säljare
av Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson m.fl. (2017)
455 kr 689 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Effektiv visuell kommunikation : om nyheter, reklam och profilering i vår vår visuella kultur; Bo Bergström; 2012
5+ säljare
av Bo Bergström (2012)
179 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar