Studentlitteratur på Mittuniversitetet

Socialpolitik : varför, hur och till vilken nytta?
Socialpolitik : varför, hur och till vilken nytta?
Författare: Jonas Olofsson
ISBN:
 • 9186203959
 • 9789186203955
Upplaga: 3
Utgiven: 2011-08-23
Partier och partisystem
Partier och partisystem
Författare: Magnus Hagevi
ISBN:
 • 9144101848
 • 9789144101842
Upplaga: 1
Utgiven: 2015-03-31
Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt 4:e upplagan
Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt 4:e upplagan
Författare: Konrad Lundberg; Johan Schüldt; Theddo Rother-Schirren; Anders Lagerst
ISBN:
 • 9789152346235
Utgiven: 2017-07-28
Ungdomsgrupper i teori och praktik
Ungdomsgrupper i teori och praktik
Författare: Philip Lalander; Thomas Johansson
ISBN:
 • 9144115474
 • 9789144115474
Upplaga: 5
Utgiven: 2017-08-02
Kritiskt tänkande
Kritiskt tänkande
Författare: Lars Torsten Eriksson; Jens Hultman
ISBN:
 • 9147077433
 • 9789147077434
Upplaga: 1
Utgiven: 2007-02-28
Barns och ungas rättigheter i utbildning
Barns och ungas rättigheter i utbildning
Författare: Solveig Hägglund; Ann Quennerstedt; Nina Thelander
ISBN:
 • 9789140683472
Upplaga: 1
Utgiven: 2013-04-08
Organisation och organisering
Organisation och organisering
Författare: Ulla Eriksson-Zetterquist; Thomas Kalling; Alexander Styhre
ISBN:
 • 9789147112142
Upplaga: 4
Utgiven: 2015-07-29
Från fabler till manga
Från fabler till manga
Författare: Ann Boglind; Anna Nordenstam
ISBN:
 • 9789140652041
Upplaga: 1
Utgiven: 2010-11-22
Att tolka och förstå statistik
Att tolka och förstå statistik
Författare: Silje Bringsrud Fekjær
ISBN:
 • 9789140695482
Upplaga: 1
Utgiven: 2016-12-13
Juridiken och dess arbetssätt : en introduktion
Juridiken och dess arbetssätt : en introduktion
Författare: Stefan Zetterström
ISBN:
 • 9177370171
 • 9789177370178
Upplaga: 3
Utgiven: 2017-09-12
MIND IN SOCIETY
MIND IN SOCIETY
Författare: L.S. Vygotsky,Michael Cole
ISBN:
 • 0674576292
 • 9780674576292
Utgiven: 1978-01-01
Vetenskapsteori för nybörjare
Vetenskapsteori för nybörjare
Författare: Torsten Thurén
ISBN:
 • 9789147086511
Upplaga: 2
Utgiven: 2007-05-29
Kommunikation i organisationer
Kommunikation i organisationer
Författare: Mats Heide; Catrin Johansson; Charlotte Simonsson
ISBN:
 • 9789147094837
Upplaga: 2
Utgiven: 2012-08-14
Sociologi 2.0
Sociologi 2.0
Författare: Simon Lindgren
ISBN:
 • 9789140650825
Upplaga: 1
Utgiven: 2008-01-15
Lärande, skola, bildning
Lärande, skola, bildning
Författare: Caroline Liberg , Ulf P Lundgren , Roger Säljö
ISBN:
 • 9789127818408
Upplaga: 4
Utgiven: 2017-08-22

Få skickad till dig på Mittuniversitetet

Du vet väl att du kan köpa begagnad kurslitteratur från hela Sverige lika enkelt, snabbt och riskfritt som att
köpa nytt? Just nu kan du söka bland 414756 böcker.